fragment:SCP-4224-3

UWAGA:


Poniższe załączniki zawierają informacje, które muszą pozostać ŚCIŚLE TAJNE. Uzyskując dostęp do tych informacji, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że żadna z zawartych w nich treści nie może być omawiana nigdzie poza tym dokumentem, w tym również z innymi członkami Rady O5.


OBECNY TRYB: CZYTANIE-EDYCJAZdarzenie Opis
SCP-8900 [Infekcja SCP-8900 występowała od zawsze]
[Fundacji SCP nie udało się zabezpieczyć SCP-8900.]

SCP-8900 był pierwszym przypadkiem, kiedy to Fundacji nie udało się odpowiednio zabezpieczyć, przechować i ochronić ludzi przed poważnie zmieniającej codzienne życie anomalii. Po raz pierwszy uznano, że normalność została nieodwracalnie naruszona.

Po raz pierwszy zdecydowano się aktywować Protokół Ennui, co zakończyło się ogromnym sukcesem — udało się zmienić wspomnienia ponad 99,91% populacji, zgodnie z założeniami. Sukces ten ugruntował pozycję Protokołu Ennui jako potężnego narzędzia służącego utrzymywaniu maskarady.


Zdarzenie Opis
Wieża Wardenclyffe [Zburzona w 1917 r., nigdy nie działała]
[Działała aż do 1945 r.]
Zniszczenie Hiroszimy i Nagasaki [Spowodowane przez wybuchy atomowe]
[Spowodowane przez rozbłyski łuku elektrycznego]

Wieża Wardenclyffe Nicoli Tesli zapewniała darmową, bezprzewodową transmisję energii elektrycznej na cały świat. Przez wiele lat stanowiła kamień węgielny amerykańskiej gospodarki.

Bezprzewodowa transmisja energii z wieży zostały przystosowane do użycia jako broń podczas II wojny światowej, kiedy to energia z wieży została przesłana i skoncentrowana nad miastami Hiroszima i Nagasaki, w odwecie za niespodziewany atak na Pearl Harbor. Powstały w wyniku tego rozbłysk łuku elektrycznego (i wybuch) spowodował rozległe zniszczenia w obu miastach.

Powstała w ten sposób broń była globalną, natychmiastową i niemożliwą do wykrycia bronią masowego rażenia. Rada Nadzorcza uznała Wieżę Wardenclyffe za naruszenie konsensusu rzeczywistości i została ona zdemontowana. Ze względu na rosnące zaniepokojenie Amerykanów faktem, że likwidacja Wieży spowodowała ogromny spadek gospodarczy PKB, zdecydowano się aktywować Protokół Ennui, aby zapobiec powstaniu kolejnych wież.


Zdarzenie Opis
Bielefeld [Spisek Bielefeld to żart]
[Miasto Bielefeld posiada łagodne zagrożenie poznawcze]

W mieście Bielefeld (Niemcy) występuje łagodne zagrożenie poznawcze, przez które osoby uznające istnienie tego miasta mogą tymczasowo doświadczać zaburzeń dostępności pamięci, w wyniku czego osoby te sądzą, że miasto to nie istnieje.

Dzięki zredukowaniu efektów do lokalnego żartu, po ustąpieniu efektów zagrożenia poznawczego mózg automatycznie dojdzie do wniosku, że to był tylko żart, a nie że zapomniał całkowicie o istnieniu Bielefeld.

Protokół Ennui został zastosowany ze względu na częste problemy z zabezpieczeniem anomalii spowodowane jej efektem.


Zdarzenie Opis
Okulary Rozszerzonej Rzeczywistości [Rzeczywistość Rozszerzona nie stała się popularnym produktem konsumenckim]
[Rzeczywistość Rozszerzona stała się światową sensacją]

Okulary Rozszerzonej Rzeczywistości stały się głównym problemem Fundacji SCP od momentu ich powstania. Ciągłe rejestrowanie otoczenia doprowadzi w końcu do znacznie większego — nawet liczniejszego niż obecnie — cyfrowego rozprzestrzenienia się anomalii. Okulary Rozszerzonej Rzeczywistości doprowadziły również do utraty sensu klasycznego podawania środków amnezyjnych, ponieważ wszystkie działania danej osoby były rejestrowane przez nie.

Choć istniały wprawdzie sposoby obejścia tego problemu, głównie tylne wejścia w zabezpieczeniach i specjalne wirusy, których celem było usuwanie zapisów w tych urządzeniach, Fundacja uznała, że ryzyko z tym związane było zbyt duże.

NOTATKA O OBECNYM STANIE: Wygląda na to, że "porażka" Google Glass nie zniechęciła konkurentów. Być może trzeba będzie jeszcze raz powrócić do dyskusji na temat Okularów Rozszerzonej Rzeczywistości.
> Edytuj


Nowy Wpis:

Zdarzenie Opis
Rada Nadzorcza [NULL BŁĄD: POLE NIE MOŻE BYĆ POZOSTAWIONE PUSTE]
[Składa się z 13 członków]
Administrator [Heather Everwood]
[nX*&^n█Ln!6I2]
Protokół Ennui [Dostępny tylko dla Administratora]
[Dostępny tylko dla Rady Nadzorczej]

> Zapisz
Zmiany zapisane.

> run Ennui.exe —force —40
UWAGA: Wymuszając aktywację protokołu potwierdzasz, że Departamenty Archiwów i Utrzymywania Tajemnicy zostały powiadomione i wykonały swoje odpowiednie zadania. W przeciwnym razie mogą wystąpić niespójności historyczne. Czy chcesz kontynuować?

> tak
Protokół Ennui został aktywowany. Przystosowana dawka DR-O1 zostanie wypuszczona za 40 dni.


UWAGA: Obrazowanie Rezonansu Memetycznego zostało zakończone. Twój konektom nie pasuje do konektomu O5-10. MFO-Nu-15 "Cathode Ray" zostało wysłane do twojej obecnej lokalizacji. Ten terminal zostanie zablokowany za 10 sekund.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported