SCP-4485-0SCP-4485
Poziom3
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
none
Poziom zakłóceń:
keneq
Poziom ryzyka:
średni

KONTROLA POZIOMU ZROZUMIENIA SCP-4485
AKTYWACJA MODUŁU ŚLEDZENIA WZROKU. NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA BĘDĄ MONITOROWANE. NIE NALEŻY ODEJŚĆ OD TERMINALU BEZ PRZECZYTANIA CAŁOŚCI TEGO DOKUMENTU.
Alias pracownika
ID pracownika
Od wszystkich pracowników Fundacji wymagane jest pełne zrozumienie SCP-4485. W związku z tym, wszystkie dokumenty dotyczące podmiotu zawarte w tym wpisie do bazy danych oraz ich pełne zrozumienie jest wymagane przed przejściem do następnej serii dokumentów. Ze względu na złożoność anomalii, dokumenty będą wyświetlane w porządku chronologicznym. Twój bezpośredni przełożony będzie monitorował Twoje postępy i wyda zgodę na kontynuację, po zadowalającym zrozumieniu.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported