SCP-4485-5



GŁÓWNY DOKUMENT SCP-4485
POZIOM 6 — UNIWERSALNIE TAJNE TYLKO DLA OCZU RADY O5
SCP-4485
Poziom6
Klasa podmiotu:
ezoteryczne
Klasa drugorzędna:
apollyon
Poziom zakłóceń:
amida
Poziom ryzyka:
krytyczny

location-scp-4485.png
Wejście do DEEPWELL-9

SCP-4485, jak również wszystkie znane osoby dotknięte przez SCP-4485 oraz wszystkie artefakty stworzone przez lub przypisane tym osobom lub organizacji znanej jako HANSARP są przechowywane w aktywnym przechowywaniu w Supra-Kulturowym Silniku Dysocjacji Scranton-Jatesa w DEEPWELL-9, znajdującym się pod byłym Ośrodkiem 35 w Elektrowni Jądrowej Isar II, w pobliżu Landshut w Niemczech. Dostęp do DEEPWELL-9 jest dozwolony tylko dla osób przydzielonych do zabezpieczenia SCP-4485, jak również dla osób posiadających wyraźne pisemne pozwolenie Dyrektora DEEPWELL-9, obecnie Dyrektora Viktora Jatesa.

Proszę zauważyć, że wszystkie poprzednie wymagania dotyczące personelu są wciąż aktywne:

Obiekty i osoby uważane za powiązane z HANSARP muszą zostać natychmiast przeniesione do DEEPWELL-9, przy czym obiekty zostaną umieszczone w indywidualnie zabezpieczonych szafkach na przedmioty, a podmioty ludzkie muszą znajdować się w długoterminowej hipostazie kriogenicznej. Ręczna obsługa Rdzenia Silnika Dysocjacji w celu dodania obiektów i osób do centralnych komór izolacyjnych powinna być wykonywana tylko przez członków Korpusu Inżynierów Fundacji, wraz z odpowiednimi przełożonymi.

Wszystkie europejskie placówki Fundacji dotknięte przez SCP-4485 są zamknięte na czas nieokreślony do odwołania. Obecnie wiadomo, że 92% aktywnych pracowników Fundacji w Europie 1W szczególności wszyscy z ośrodków poza Ośrodkiem 77.
są narażeni na wpływ SCP-4485. Ośrodek 77 będzie głównym europejskim ośrodkiem zabezpieczającym i badawczym, a DEEPWELL-9 będzie miejscem badań i prób zabezpieczenia SCP-4485.

Zabezpieczenie SCP-4485 wymagało również instytucjonalnych zmian w Fundacji. Poniżej znajduje się lista wszystkich bieżących inicjatyw:

  • Logiczna ocena, zwana dalej "Zapoznaniem", wszystkich obecnych pracowników każdego poziomu. Każdy pracownik, u którego stwierdzono brak akceptowalnego poziomu racjonalnego i logicznego myślenia, zostanie uznany za zagrożenie dla Fundacji i natychmiast poddany terminacji. Ze względu na ryzyko, że osoby te mogą być wcześniej skażone, terminacja skończy się zabezpieczeniem ich w Supra-Kulturowym Silniku Dysocjacji Scranton-Jatesa.
  • Rozwiązanie Komitetu ds. Etyki. Zgodnie z głosowaniem Rady O5 (11-2), Komitet ds. Etyki została uznana za niepotrzebną i aktywnie szkodliwą dla zabezpieczenia i eliminacji HANSARP. Wszyscy członkowie Komitetu ds. Etyki zostali uznani za niezdolnych i prawdopodobnie skażonych.
Scranton-JatesEngine.png
Rdzeń Silnika Dysocjacji jest opuszczany do swojej stałej obudowy nad kriogenicznymi komorami zabezpieczającymi.

Silnik Dysocjacji Supra-Kulturowej Scranton-Jatesa istnieje wyłącznie, w celu przechowywania artefaktów i bytów, które jako aspekt swojej natury naruszają wrodzone konwencje i struktury ludzkiego egopleksu kulturowego, jak również negatywnie wpływają na ustaloną konwencjonalną rzeczywistość, ustanowioną przez Radę Nadzorczą Fundacji SCP. Obsługa i konserwacja Silnika Scranton-Jatesa jest prowadzona przez Grupę Kontroli Operacyjnej DEEPWELL-9, we współpracy z Departamentem Kontroli Energii i Konsolidacji Zasobów SCPF.

Silnik Scranton-Jatesa składa się z trzech odrębnych podsystemów, które stanowią większą część macierzy:

Osłona Zabezpieczenia: Najbardziej zewnętrzną warstwą Silnika Scranton-Jatesa jest osłona zabezpieczenia. Osłona ta składa się z płyt ze stopu tytanu, pokrytych warstwą balistycznych nanowłókien. Zgodnie z odpowiednimi protokołami inżynieryjnymi, osłona ta w połączeniu z głębokością DEEPWELL, jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać bezpośrednie uderzenie z poziomu powierzchni o sile 5 mt.

Obudowa Zabezpieczenia: Wewnętrzną warstwę Silnika Scranton-Jatesa stanowi obudowa składająca się głównie z betonu i stali. Ta część składa się z wielu dużych, pustych pierścieni z betonu kanałowego (4 m wysokości x 30 m średnicy) ułożonych pionowo w dół do szybu DEEPWELL. Obecna konfiguracja obudowy zabezpieczenia pozwala na umieszczenie jedenastu takich sekcji, z miejscem na dodatkowe piętnaście poniżej, gdy staną się one potrzebne. Elektryczny system windowy pozwala na opuszczenie wszystkich obecnych sekcji, w celu umieszczenia dodatkowych sekcji na szczycie macierzy.
Każda sekcja jest w stanie pomieścić do dwustu ułagodzonych podmiotów ludzkich w stanie kriogenicznej hipostazy. Dodatkowo, każda sekcja zawiera schowki na różne artefakty i przedmioty związane z SCP-4485. Szafki i moduły kriogeniczne są zasilane ciekłym azotem pompowanym z pojemników magazynowych na powierzchni i odzyskiwanym w pobliskiej podstacji. Kriogeniczny system zabezpieczający przepłukuje każdą sekcję cylindrów ciekłym tlenem, aby utrzymać je w zabezpieczeniu, w przypadku utraty zasilania silnika lub pomp ciekłego azotu.

Rdzeń Silnika Dysocjacji: Najbardziej wewnętrznym elementem Silnika Scranton-Jatesa jest Rdzeń Silnika Dysocjacji, poprzednio sklasyfikowany jako SCP-████-█. Rdzeń działa poprzez oddzielenie percepcji od reakcji psychologicznej, neutralizując efekty działania zawartych w nim instancji SCP-4485-A i -B.
W żadnym wypadku personel Fundacji nie powinien wchodzić do Rdzenia Silnika, gdy jest on aktywny; kontakt z nim jest bardzo niszczący dla ludzkiej psychiki i w większości przypadków prowadzi do natychmiastowej lub regresywnej śmierci mózgu.
Rdzeń Silnika działa również jako pochłaniacz czasu, gdy jest aktywny, a jego efektywny promień obejmuje cały Silnik Scranton-Jatesa. Obecny stosunek czasu wynosi [1] dzień wewnątrz rdzenia do [46] dni bez niego.

Pomimo wyżej wymienionych procedur, SCP-4485 jest obecnie uważany za znajdujący się poza zasięgiem możliwości Fundacji do zabepieczenia go. Po więcej szczegółów, zobacz sprawozdanie Dr. Yossa znajdujące się poniżej. Rada udzieliła specjalnego pozwolenia na podjęcie wszelkich działań, mających na celu zabezpieczeni SCP-4485. Zatwierdzenie nie jest wymagane.

SCP-4485 jest małą książką oprawioną w skórę, napisaną przez niemiecko-francuskiego artystę Jeana "Hans" Arpa. SCP-4485 sam w sobie jest z wyglądu nieszczególny, będąc średnio zużytym i lekko wyblakłym. Imię autora, Hans Arp jest wybite na skórze z tyłu dziennika dużymi literami. Na przedniej okładce SCP-4485 znajduje się pod prymitywnym rysunkiem ryby napis "Gott ist ohne zweck".

SCP-4485 nie jest wyraźnie anomalny; jednakże, osoby, które przeczytają SCP-4485 zostaną anomalnie dotknięte przez słowa zawarte w nim. SCP-4485 jest wypełniony pismem w stylu dadaistycznym, którego większa część jest bezsensowa z małym powiązaniem pomiędzy urywkami. Fragmenty te są przeplatane przez abstrakcyjne rysunki kształtów, zwierząt i ludzi. Osoby, które przeczytały SCP-4485 zostaną dotknięte na jeden z dwóch różnych sposobów:

  • (SCP-4485-A) Osoby, które przeczytały SCP-4485 i w przeszłości miały silnie podzielone opinie polityczne lub kulturowe będą zaparcie odrzucać "bezsens", jaki jest zawarty w SCP-4485. Osoby te z początku będą coraz głośniej wypowiadać się o swoich stanowiskach, niezależnie kim są, dopóki w końcu nie staną się z pozoru niezdolni do mówienia o czymkolwiek, a także stając się agresywnymi do osób, które zakwestionują ich pozycje. Z czasem, osoby te będą doświadczać przemian fizycznych, tworząc na całym swoim ciele utwardzoną krystaliczną strukturę, składającą się głównie z wapnia. Struktury te w końcu pokryją całe ciało, aczkolwiek lokomocja jest nadal możliwa przez lewitację. Środki, przez które jest to osiągane jest obecnie nieznane. Osoby te są niezmiennie wrogie i służą, jako wektor tworzenia instancji SCP-4485-B, jak i innych SCP-4485-A.
  • (SCP-4485-B) Osoby, które przeczytały SCP-4485 i nie są zaangażowane w żadną szczególną ideologię lub polityczną filozofię doświadczą ostrego wzrostu apatycznego zachowania. Następstwem po tym będą dodatkowe nieobliczalne zachowania: podmioty zaczną zadawać dziwne, bezsensowne pytania lub komentować wypowiedzi bez sensu. Wszystkie osoby, które wejdą w kontakt z tymi podmiotami nieuchronnie ulegną temu samemu wpływowi anomalnemu, co wspomniane podmioty, który jest zdolny do samo rozpowszechnienia się drogą dźwiękową i wizualną. Z czasem, osoby te także doświadczą przemian fizycznych, stając się mniej wyraziste, a bardziej bezcielesne. Skumulowanie tych instancji w lokacji, które skutkuje w załamaniu się logicznej super-konstrukcji w obszarze. Rozwój tych efektów jest trudny do określenia ilościowo, aczkolwiek dotknięty promień zdaje się wykazywać wykładnicze zmiany.

Po więcej informacji dotyczących instancji SCP-4485-A i SCP-4485-B, zobacz poniższe sprawozdania Dr. Yossa.

Sprawozdanie z Postępu Zabezpieczenia do Rady O5
przesłano: 30.09.2019
zabezpieczony kanał: 37066A983DBEF644B6E4CCF6D1E2456D
rozpoznano: Dr Inan Yoss, Główny Badacz SCP-4485
Dobry wieczór szanownym członkom rady. Proszę zapoznać się z poniższym memo, które wysłałem Fundacji:

Wiem, że pojawiło się dużo pytań dotyczących niedawnej sytuacji w Europie. Zrozumiałym jest, że są poważne i usprawiedliwione obawy wobec naszej zdolności do zabezpieczenia anomalnych właściwości atrybuowanych Organizacji HANSARP. Pozwólcie mi na początku stwierdzić, że nasze działania wobec zabezpieczenia SCP-4485 i HANSARP jako całość nigdy przedtem nie było tak prawidłowe, jak są dzisiaj. Sądzimy, że przynajmniej 99,6% wszystkich osób powiązanych z HANSARP znajdują się w areszcie Fundacji wewnątrz DEEPWELL-9. Jednakże, by upewnić się, że wszyscy rozumiemy dokładną naturę tego nowego zagrożenia, ważne dla nas jest stworzenie dostępnych informacji dotyczących czym jest HANSARP, skąd pochodzi i co zamierza osiągnąć.

SCP-4485 jest źródłem samo rozprzestrzeniającej się kulturowej świadomości, która według naszych przypuszczeń sama urzeczywistniła się krótko po śmierci Jeana Arpa w 1966 roku. Nie mamy powodów, by podejrzewać, że Arp wykorzystywał anomalne środki do rozprzestrzeniania HANSARP, ani podejrzewać, że Arp sam w sobie był anomalny. Analiza SCP-4485 nie wykazała żadnego dowodu, że SCP-4485 jest samo w sobie anomalne.

Obecnie przypuszczamy, że źródło anomalnych właściwości powiązanych z SCP-4485 opiera się całkowicie na ludzkiej interakcji z nim. SCP-4485 nie zmienia ludzi; zmieniają się po przeczytaniu SCP-4485 lub wysłuchaniu jego zawartości. SCP-4485 jest jak klucz, idealnie przypadkowo dopasowany do zamka w ludzkiej psychice, który wymaga porządku. Po odblokowaniu umysł zaczyna sam się zmieniać, a świat wokół tego umysłu robi to samo.

Instancje SCP-4485-A i SCP-4485-B reprezentują dwie reakcje bycia wystawionym na ten rodzaj uzbrojonej bezsensowności - apatię i odrzucenie.

Osoby, które nie są podatne na przyjmowanie silnych stanowisk, po wystawieniu na wzorzec bezsensowności związany z SCP-4485 lub innym podmiotem SCP-4485-A, staną się SCP-4485-B. Osoby te, a także prezentowane przez nie superego jest tym, co identyfikujemy jako HANSARP. Jest to metakonstrukt niezorganizowanych myśli, który istnieje tylko w jednym celu - anihilacji sensu.

W sposób, jaki jest to osiągane obejmuje stworzenie instancji SCP-4485-A i logicznej inwersji instancji SCP-4485-B. Instancje SCP-4485-A są osobami, które odrzuciły pojęcia bezsensowności i nieporządku, jakie były głoszone przez instancje SCP-4485-B.

Jeżeli instancje SCP-4485-B są świadomością HANSARP próbującą wydostać się z korpusu swojego człowieczeństwa przy pomocy miksera, to instancje SCP-4485-A są jego ostrzami.

Obecność instancji SCP-4485-A jest wystarczająca, aby zmienić wrażliwe osoby w nowe instancje SCP-4485-B w szybszym tempie, niż typowym w naturalnych warunkach.

Osoby, które zostaną wystawione na instancje SCP-4485-A reagują szokiem, strachem, a następnie albo odrzuceniem albo apatią.

W czasach takich jak te ważne jest, abyśmy zachowali spokój i rozsądność w naszych działaniach, wobec zagrożeń dla Fundacji, a także samej rzeczywistości. W przyszłych miesiącach, każdy z pracowników Fundacji będzie proszony o zapoznanie się z obowiązkową kontrolą zrozumienia SCP-4485. Leży to w waszym najlepszym interesie, jak i Fundacji, aby ukończyć to zapoznanie tak szybko, jak to możliwe. Wasi przełożeni będą się z wami kontaktować po więcej szczegółów.

Wraz ze stałą współpracą całego personelu Fundacji i ukierunkowanymi działaniami Rady O5, zagrożenie to zostanie wyeliminowane.


Jak wszyscy dobrze wiecie, spowodowało to pewien stopień gorliwości u pewnych bardziej buntowniczych osób, szczególnie tych, które pozostawały na swoich stanowiskach, do czasu rozpadu Komitetu ds. Etyki. Mogę was zapewnić, że osoby te są obserwowane i zostaną poddane terminacji, jeżeli okaże się, że są groźne dla dalszego przechowywania.

Co ważniejsze, muszę to zgłosić: Nie popełniajcie błędów; zostaliśmy szczególnie oznaczeni. Tysiące członków personelu w całej Europie zostało wystawionych na SCP-4485 w ten, czy inny sposób. Nie tylko poprzez samo wystawienie na SCP-4485, ale poprzez artefakty i dzieła sztuki, o których wiedzieli, że będziemy musieli się pozbyć. Chyba mieliśmy szczęście, że większość naszych ośrodków znajdowała się w bardziej odległych miejscach. Całkowita ilość ich jest prawie niemożliwa do określenia, jednak wystarczy powiedzieć, że tylko Ośrodek 77 został w większości oszczędzony ze swoim wewnętrznym harmonogramem rotacyjnym. Zamknęliśmy ponad trzysta ośrodków na kontynencie i cichaczem musieliśmy przenieść gdzie indziej setki artefaktów i bytów. Prawie zbankrutowaliśmy przez wydatek tego działania. Zaczęliśmy już odbudowywać niektóre z naszych posterunków, jednak przeszkolenie potrzebnego personelu i wzmocnienie istniejących struktur zajmie nam dekady i miliardy dolarów albo nawet więcej. Jak na razie cała Europa jest dla nas stracona.

Co gorsza wciąż jest fakt, że pomimo naszych działań nie zabezpieczyliśmy HANSARP.

Wszystkie osoby w hipostazie wewnątrz Silnika Dysocjacji były członkami personelu Fundacji, którzy znajdowali się wewnątrz zablokowanych ośrodków i mogły zostać łatwo przetransportowane. Nie mamy danych o 65% personelu ochronnego lub dozorców. Ludzi, którzy byli na urlopach. Doktorów, którzy byli w drodze do innych ośrodków, którzy zniknęli w tajemniczych okolicznościach. Mogą tam być setki, tysiące osób, które są teraz działającą super inteligencją i nie mamy pojęcia, jak ich znaleźć. Jednocześnie każdego dnia nasze zespoły uderzeniowe znajdują to coraz więcej artefaktów HANSARP.

Nie jest już ograniczony tylko do Europy. Jest nie do zatrzymania. Nie ma ośrodka na tyle dużego, aby zabezpieczyć HANSARP, a z każdym dniem staje się coraz większy.

Najgorszym w tym wszystkim jest to, że instancje SCP-4485-B mają bardziej szkodliwy wpływ na logikę, kiedy są razem. Grupa dziesiątek z nich w wiosce może zrujnować sens w danym obszarze na wiele miesięcy. Tak czy siak, mamy zamkniętych pod ziemią tysiąc osób w bańce wielkości budynku mieszkalnego. Nie dajcie się zwieść - Silnik Dysocjacji nie jest cudem, a maszyną. Kopie zapasowe są maszynami. Wszystko, co zabezpiecza to urządzenie jest maszyną, a jeżeli HANSARP znajdzie obejście do tego systemu, to koniec.

W naszych próbach ocalenia siebie, zbudowaliśmy bombę wypełnioną najmocniejszym ładunkiem. Uzbroiliśmy ją w lont, który nie może logicznie zostać zapalony i mamy nadzieję, że utrzymamy ją bezpieczną przed inteligencją, której nie obchodzi to, czy fakt mówi, że może albo nie może.

Do tego sprawozdania dołączam dokument. Został pozyskany podczas oczyszczenia ostatniego ośrodka, jakiego spaliliśmy do gołej ziemi. Opierając się na tym dokumencie, HANSARP wie. Oni są wśród nas, drodzy członkowie rady. Musimy działać szybko.



O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported