fragment:scp-5045-2

Badacz Ivan Cherv: (beczy)

Farmer: Chyba na tym zakończymy, kierowniku.Farmer: Oh? A to co…uhoh.png
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported