SCP-5056
SCP-5056
Poziom3
Klasa podmiotu:
euclid
Klasa drugorzędna:
hi
Poziom zakłóceń:
keneq
Poziom ryzyka:
średni

DougCard.png

Artystyczne przedstawienie SCP-5056-A, obecnie w posiadaniu SCP-5056-B

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-5056 jest zabezpieczany przez Sekcję Sprzątania i Konserwacji Ośrodka 43. Lokalizacja obiektu zależy od, jest określana przez i może być kontrolowana przez plan pracy Philipa Eugene'a Deeringa (JM64/SCP-5056-B).

SCP-5056-B jest ograniczony do Ośrodka 43. Nie należy przydzielać mu zajęć w laboratoriach badawczy lub testowych, salach operacyjnych, biurach administracyjnych, placówek przechowawczych lub systemach wodnych Ośrodka 43. Niemniej jednak należy mu przydzielać dzienne obowiązki. Nie należy uświadamiać go o jego statusie jako obiekt SCP.

Nie należy rozdzielać SCP-5056-A i B.

W razie śmierci SCP-5056-B wybrany personel wykona Protokół SARGENT w celu zneutralizowania SCP-5056-A. Dokumentacja Protokołu SARGENT została wysłana do odpowiednich członków personelu; pracownicy, którzy nie otrzymali wspomnianych dokumentów nie mają dodatkowych obowiązków przechowawczych wobec SCP-5056.

Obowiązujące Rozkazy 43NET [WYSZUKANO: SCP-5056]
Obowiązujący Rozkaz 5056-01: W każdym sektorze Ośrodka 43 należy utrzymać sieć lustr naściennych, każde w zasięgu widzenia od co najmniej dwóch innych. Wszystkie muszą być regularnie sprawdzane.
Obowiązujący Rozkaz 5056-02: Zabronione jest przydzielanie osób wymagających urządzeń do korekty wzroku do Ośrodka 43..Sądzę, że już czas zrewidować OR-5056-02; wszyscy żałujemy odejścia Dr Bradbury, ale po tym co stało się z Dr. Falkirkiem nie wydaje mi się, że to okulary są tutaj problemem. W niektórych przypadkach mogą nawet funkcjonować jako ochrona — Blank, Dr H. [31.01.2003]

Opis: SCP-5056-A to nieowłosiony humanoid z matową, szarą skórą i poszarpanymi bliznami na twarzy imitującymi parę oczu i usta. Nie posiada żadnej widzialnej formy materialnej, manifestuje się wyłącznie na powierzchniach refleksyjnych — wykazuje preferencje w kierunku szkła, głownie soczewek. Powoduje degradację na poziomie atomowym urządzeń i nośników optycznych, na których się pojawi. Jest widoczny dla wszystkich pracowników, ale tylko SCP-5056-B jest w stanie usłyszeć jak "mówi"; wcześniej twierdzono, że SCP-5056-B cierpiał na halucynacje wywołane stresem, ale od tamtego czasu jego twierdzenia zostały zweryfikowane.

SCP-5056-B to biały ludzki mężczyzna, wysoki na 172 centymetry z brązowymi oczami i rzednącymi, siwiejącymi brązowymi włosami.


Phil.jpg

JM64 w Placówce Redukcji Odpadów Ezoterycznych AAF-D, dwadzieścia trzy dni przed reklasyfikacją na SCP-5056-B

Dodatek 5056-1, Fenomenologiczny Przegląd: Technik JM64, Philip E. Deering, dołączył do Sekcji Sprzątania i Konserwacji Ośrodka 43 dnia 21.07.1999. Oceny jego wyników Sekcji Zatrudnienia i Regulacji opisują go jako odpowiedzialnego, uprzejmego i przygnębionego pracownika niewykazującego anomalnych właściwości. Utrzymywał wyłącznie sporadyczny kontakt z rodziną, włączając w to odseparowanego od niego brata, a związku romantyczne, w które się angażował były krótkie i zawsze kończone przez jego partnerów.

DougMop.jpg

SCP-5056-A manifestujący się w Placówce Redukcji Odpadów Ezoterycznych AAF-B.

SCP-5056-A objawił się Deeringowi po raz pierwszy dnia 09.09.2002. Od tamtego czasu podmiot podążał za nim bez przerwy i bez odpoczynku. Zainteresowanie podmiotu Deeringiem nie zmalało ani razu w ciągu osiemnastu lat. SCP-5056-A nie będzie wchodzi w interakcje z bytami innymi niż SCP-5056-B, chyba, że ten drugi jest w niebezpieczeństwie; dane zebrane podczas eksperymentów i incydentów wskazują, że podmiot zauważa inne byty ale woli je ignorować. Akcje SCP-5056-A są przeciwne do potrzeb emocjonalnych SCP-5056-B; podmiot otwiera swoje blizny szeroko, krzywi się i piszczy, gdy Deering odpoczywa, a gdy jest przygnębiony rozpoczyna z nim kłótnię. (Częste tematy to: błędy, które popełnił SCP-5056-B, relacje, które zepsuł, nieobecni członkowie rodziny, jego higiena osobista, czy daremność ludzkiej egzystencji.) W związku z tym SCP-5056-B opisuje SCP-5056-A jako swoje przeciwieństwo, jednakże twierdzi, że nie ma kontroli nad tą relacją..Insynuacje są nienaukowe. Mam z tego wywnioskować, że Deering jest anomalny, ponieważ może nieświadomie pobudzać to zjawisko? Wskazane są dalsze badania - Falkirk, Dr E. [14.01.2003]

Ze względu na długi czas SCP-5056-B przyzwyczaił się do zachowania jego odpowiednika i rzadko reaguje na nie ze zdziwieniem lub przerażeniem. Bardzo często zdarza mu się nie reagować w ogóle; od 2007 wykazywał tak obniżony poziom reagowania na nagłe bodźce, że jego bardziej techniczne zajęcia zostały przypisane pracownikom nieobciążonych żadną anomalią. Przyklaskuje wyjątkowo kreatywnym, inwazyjnym lub rozrywkowym napaściom ze strony SCP-5056-A i oferuje konstruktywną krytykę.

Po oddzieleniu od SCP-5056-B, SCP-5056-A emituje stałe brzmienie o natężeniu 119 decybeli, słyszany w całości Ośrodka 43. Z tego powodu, a także dlatego, że SCP-5056-B ma obowiązki w często uczęszczanych sekcjach Ośrodka, wieloletni pracownicy są ciągle świadomi obecności SCP-5056-A i się do niego przyzwyczaili. Wiele osób uznaje byt za nieoficjalną maskotkę Ośrodka, lub ma nawyk witania się z nim, często używając różnych przezwisk.

Z początku SCP-5056-B używał zaimka "to" w odniesieniu do swojego odpowiednika; 29.01.2003 używa wyłącznie zaimków męskich. Jego osobista nazwa na byt to "Doug," ale gdy odnosi się do niego niebezpośrednio preferuje termin "moja Nagroda dla Pracownika Miesiąca." Nie otrzymał on nigdy takiej nagrody, a w świetle jego obecnych zajęć otrzymanie jej w przyszłości jest mało prawdopodobne.

Pogorszenie się stanu psychicznego i emocjonalnego SCP-5056-B przewidywane przez pierwsze dziesięć ocen Zatrudnienia i Regulacji nie miało miejsca.


>> UPOWAŻNIENIE POZIOMU 4 LUB WYŻSZEGO: RAPORTY EKSPERYMENTÓW I INCYDENTÓW SCP-5056 <<

Biuletyn 43NET [WYSZUKANO: SCP-5056]
Uwaga, do wszystkich Sekcji: Ze względu na prośbę od Zatrudnienia i Regulacji Nagrody dla Pracowników Miesiąca zostaną zniesione od dnia 30.06.2019. JM4414, Amelia Torosyan, będzie ostatnim odbiorcą nagrody z powodu jej szybkiego myślenia podczas nagłego zatrzymania krążenia JM64 w ostatnim tygodniu. [26.06.2019]
Uwaga, do Sekcji Badań i Eksperymentów: Sporządzono pierwszą iterację Protokołu SARGENT. Projekt SARGENT ma za zadanie odnaleźć alternatywne strategie dla zabezpieczenia SCP-5056-A w przypadku śmierci SCP-5056-B. Jako że członkowie Projektu SARGENT otrzymują preparaty amnezyjne po ukończeniu przydziału, możliwe, że już przyczyniliście się do znalezienia rozwiązania; zachęcamy do ponownego wkładu! Życie ze 119 decybelami nie jest w końcu tego warte. [21.06.2019]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported