fragment:SCP-5153-2

5/5153 POZIOM 5/5153

ŚCIŚLE TAJNE

classified-lv5.png

Identyfikator podmiotu: SCP-5153

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Zgodnie z Mandatem Reagowania na Obiekty Blisko Ziemi Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1945 roku, Fundacja SCP współpracuje z Globalną Koalicją Okultystyczną ONZ, Dywizją Pentagram NME Stanów Zjednoczonych i różnymi innymi Organizacjami, w celu zapewnienia dalszego przetrwania ludzkości. SCP-2000 zostało wprowadzone w stan gotowości i jest gotowe do aktywacji na żądanie Rady O5. Fundacyjny .aic Alexandria została przydzielona do śledzenia położenia SCP-5153.

Opis: SCP-5153 jest asteroidą, mierzącą około trzynastu kilometrów średnicy, która znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią dnia 12 lutego 1947 roku. Astrofizycy Fundacji przewidzieli, że obiekt uderzy w Ziemię w Górach Sichote-Aliń, ZSRR co będzie skutkowało uderzeniem porównywalnym do tego, które spowodowało wymieranie kredowe, powodując łącznie wyginięcie ponad 75% całego życia na planecie.

Dodatek 5153.1: Logi Fundacyjnej .aic Alexandria

Czas i Data (GMT — DD.MM.RRRR) Odległość od Ziemi Przewidywany Czas Dotarcia
00:00 — 01.01.46 2,890,000 km 1l 1m 11d
00:00 — 01.06.46 1,530,000 km 0l 7m 11d
00:00 — 01.01.47 360,000 km 0l 1m 11d
00:00 — 01.02.47 220,000 km 0l 0m 11d
00:00 — 11.02.47 7,000 km 0l 0m 1d
00:00 — 12.02.47 [OBIEKT NIE ZNALEZIONY] [OBIEKT NIE ZNALEZIONY]

Rewizja strony 3/5 z 14.01.1947

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported