SCP-6000-24/6000 POZIOM 4/6000
Ściśle tajne
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
classified-bar.svg
Identyfikator: SCP-6000
Keter

6k.jpg

SCP-6000 oraz SCP-6000-A.


bubble3.png

SCP-6000, obraz wnętrza.

SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE: Obecny protokół dotyczący SCP-6000 zakłada ukrycie jego istnienia za pomocą wszelkich niezbędnych do tego środków. W ramach ramienia informacyjnego Projektu KANONADA, zasoby Fundacji mają być przede wszystkim przeznaczone na dezinformację i ukrywanie istnienia podmiotu, podczas gdy opracowywane jest trwałe rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia bądź neutralizacji obiektu. Wszystkie nieupoważnione osoby wchodzące do Strefy Wykluczenia SCP-6000 mają być agresywnie zniechęcane. Dalsze szczegóły dotyczące przechowywania można znaleźć w Dodatku 6000.3.

OPIS: SCP-6000 jest masywnym, wymiarowym wypaczeniem znajdującym się na współrzędnych 2° 9' 47.1816'' S i 55° 7' 35.9328'' W w Puszczy Amazońskiej w Brazylii. SCP-6000 jest największym znanym Fundacji portalem transportowym Klasy W potocznie zwanymi jako Drogi. SCP-6000 mierzy obecnie 19 km od północno-wschodniego do południowo-zachodniego punktu końcowego. Obszar bezpośrednio dotknięty obecnością SCP-6000 jest znacznie większy, a wokół niego ustanowiono tymczasową strefę bezpieczeństwa o średnicy 8 km, nazwaną Strefą Wykluczenia.

SCP-6000 rozrasta się w niestabilnym tempie. Jego obecność ma negatywny wpływ na życie roślin i zwierząt w Strefie Wykluczenia. Stopień tego wpływu (wraz z rozmiarem samej Strefy Wykluczenia) wzrasta proporcjonalnie z SCP-6000.

smallsnek.jpg
Zbliżenie na SCP-6000-A. Najedź kursorem, aby powiększyć.

SCP-6000-A jest rozumnym, wężopodobnym organizmem odkrytym w Strefie Wykluczenia podczas wstępnego rekonesansu SCP-6000 (zobacz Dodatek 6000.2). Został on znaleziony w stanie uśpienia, w otoczeniu ludzkich zwłok. Powiązanie SCP-6000-A z SCP-6000 jest aktualnie przedmiotem dochodzenia (zobacz Dodatki).

SCP-6000 łączy podstawową rzeczywistość z pozawymiarową lokacją, znaną jako Biblioteka Wędrowca. Biblioteka Wędrowca została po raz pierwszy odkryta przez Fundację w 1955 roku, ale dowody sugerują, że odgrywała ona kluczową rolę w rozwoju ludzkiej cywilizacji, co najmniej od początku zapisanej historii (zobacz Dodatek 6000.1).

SCP-6000 pojawił się po raz pierwszy 21 grudnia 2030 roku, w dniu przesilenia letniego. Zdjęcia satelitarne Puszczy Amazońskiej w czasie rzeczywistym nagle wykazały znaczącą anomalię wizualną, a zespół zwiadowczy został wysłany do zbadania tego obszaru.


Dodatek 6000.1

SPRAWOZDANIE O BIBLIOTECE WĘDROWCA


library.png

Nx-001, około 1955 roku. Zdjęcie lekko uszkodzone.

Biblioteka Wędrowca, oznaczona jako Nx-001, to pozawymiarowa Y-przestrzeń składająca się z ogromnej biblioteki o nieznanych rozmiarach i granicach, która zawiera potencjalnie nieskończoną ilość książek, dokumentów, esejów i innych form mediów czy wiedzy. Jej zbiory rzekomo obejmują wszelką wiedzę, ale ze szczególnym uwzględnieniem taumaturgii i magii. Fundacja wiedziała o Bibliotece od 1955 roku, kiedy to organizacja znana jako Ręka Węża nieumyślnie ujawniła Fundacyjnym agentom swoje istnienie.

Biblioteka jest utrzymywana przez Bibliotekarzy, jednostki o różnych rozmiarach i kształtach, ale zazwyczaj są to silnie zmodyfikowane humanoidy wyspecjalizowane do służby i ochrony Nx-001. Ci, którzy łamią zasady Biblioteki, są narażeni na przemianę w Bibliotekarzy, aby odpracować swój dług. Ten los spotkał wielu pracowników Fundacji na przestrzeni lat.

Nx-001 jest ściśle powiązany z GoI-014, Ręką Węża. Wiadomo, że Ręka używa Biblioteki jako miejsca spotkań i centrali swoich operacji, ze względu na względne bezpieczeństwo, jakie oferuje. Siły Fundacji i GOC podejmowały liczne próby infiltracji Biblioteki, ale prawie wszystkie zakończyły się niepowodzeniem.

Fundacja, wraz z GOC i Rebelią Chaosu początkowo nie miała wstępu do Biblioteki, ze względu na jej opinie na temat organizacji tłumiących anomalie, ale w ostatnich latach najwidoczniej złagodziła swoje stanowisko. Dyrektor Ośrodka 19, Tilda Moose, ma duże doświadczenie z Biblioteką Wędrowca i Ręką Węża, jako była jednostka Typu Niebieskiego i przeprowadziła kilka odpraw bezpieczeństwa na ten temat.


Dodatek 6000.2

PIERWSZY KONTAKT


RAPORT O ZJAWISKU NADNATURALNYM

bubble4.png

SCP-6000, ujęcie z powietrza.


LOKALIZACJA: Dorzecze Amazonki, Brazylia (2° 9' 47.1816'' S i 55° 7' 35.9328'' W)

STATUS: Trwające

CZAS: 11:49 (czasu lokalnego) 21 Grudnia — Teraz

POZIOM ZAKŁÓCEŃ: Keneq


PODSUMAWANIE WYDARZENIA: Duża, wizualna i przestrzenna anomalia o długości 0,5 km, przypominająca lśniące "rozdarcie" w przestrzeni. Pobliska flora i fauna zmieniła kształt, kolor, skład i rozmiar, a zmiany nasilają się wraz z odległością do anomalii. Obserwacja wizualna dalekiego zasięgu sugeruje, że jest to Droga prowadząca do Biblioteki, ale znacznie większa niż wszystkie inne wcześniej napotkane — wymagane potwierdzenie fizyczne. Sugeruje się natychmiastowe powołanie zespołu przechowawczego i wyspecjalizowanego oddziału MFO Sigma-3.

EDYCJA: To jest naprawdę piękne, wiecie.

Po tej transmisji Fundacja straciła łączność z trzyosobowym zespołem rozpoznawczym. Na miejsce natychmiast wysłano zespół ratunkowo/przechowawczy oraz zespół ogniowy MFO Sigma-3 ("Bibliographers"). Odnaleźli oni na miejscu sprzęt i zapasy zespołu rozpoznawczego, ale żadnego z jego trzech członków. Ślady prowadzące z miejsca zdarzenia wskazywały, że weszli oni na teren, który obecnie jest Strefą Wykluczenia.

forest2.png

Drużyna CHICAGO.

Podczas poszukiwań zaginionej grupy zwiadowczej, personel odkrył zwłoki dwunastu nieznanych osób ubranych w szaty, u stóp taumaturgicznego kręgu rytualnego. W środku kręgu znajdował się SCP-6000-A, zwinięty i w stanie uśpienia. Istota została szybko przetransportowana drogą powietrzną do Placówki 57.

W międzyczasie jeden z zespołów ogniowych został przygotowany do ekspedycji SCP-6000. Ze względu na jej duże doświadczenie z Nx-001, Drogami i Ręką Węża, Dyrektor Moose została przydzielona, aby towarzyszyć zespołowi ogniowemu z Placówki 57, gdzie przebywała aktualnie z wizytą administracyjną.

Nagła, niesprowokowana wrogość ze strony Nx-001 i transformacja zespołu rozpoznawczego w Bibliotekarzy, kary najczęściej stosowanej jedynie w przypadku poważnych złamań zasad Nx-001, spowodowała zwołanie spotkania Rady Nadzorczej następnego dnia, podczas gdy MFO Delta-45 utrzymywało granice bezpieczeństwa wokół SCP-6000.

Chicago-Jeden (Agent Adam MacMillan) i Chicago-Dwa (Dyrektor Tilda Moose) zostali ewakuowani do Placówki 57, bazy organizacyjnej ad-hoc do zabezpieczenia SCP-6000.


Dodatek 6000.3

REAKCJA PRZECHOWAWCZA


Ze względu na stosunkowo odległe położenie podmiotu, stwarzane zagrożenie nie było aż tak niebezpieczne, jak mogło być; pomimo tego, możliwe zagrożenie istnienia permanentnej dużej Drogi Klasy W na Ziemi zostało uznane za znaczące. 23 Czerwca, SCPOVERCOM, wówczas znane jako Rada Nadzorcza, zatwierdziło pierwszą serię czynności przechowawczych celem zabezpieczenia na miejscu SCP-6000. Zostały one oficjalne wprowadzone w ramach Projektu KANONADA.

  • Oddelegowanie Placówki 57 jako oficjalnego ośrodka przechowawczego SCP-6000;
  • Wybudowanie płotu wokół Strefy Wykluczenia, by odstraszyć od niego lokalną faunę oraz podróżników;
  • Przeznaczenie środków na długoterminowe badania nad SCP-6000;
  • Aresztowanie znanych członków GoI-014, Ręki Węża;
  • Pozwolenie członkom MFO Sigma-3 na znalezienie agresywnego sposobu na zwalczenie Nx-001.

Wkrótce po tym, SCP-6000-A wybudził się ze stanu uśpienia, podczas wstępnych badań wykonywanych przez medyczny personel Placówki 57. Natychmiast go zaatakowała, ale została szybko zatrzymana przez fundacyjną ochronę.

W zabezpieczeniu, SCP-6000-A wielokrotnie wspominała Bibliotekę Wędrowca i Rękę Węża. Z powodu statusu Dyrektor Moose jako starszego personelu z największą ilością doświadczenia dotyczącą Nx-001, została ona upoważniona do przeprowadzenia przesłuchania z SCP-6000-A, w towarzystwie uzbrojonych strażników, celem spróbowania uzyskania informacji o podmiocie.


Dodatek 6000.4

REAKCJA KANONADA


Zgodnie z sugestią SCP-6000-A i akceptacją ze strony Projektu KANONADA, 27 Czerwca 2030 roku SCPOVERCOM zatwierdziła Operacje BLACKSTAR dla jednostek MFO na całym świecie. Operacja ta miała polegać na wykonaniu równoczesnych nalotów na główne komórki Ręki Węża. 28 Czerwca, Operacja BLACKSTAR została skutecznie przeprowadzona.

Wszystkie najechane pięćdziesiąt siedem kryjówek zostały kompletnie opuszczone i nie zawierały żadnych członków lub materiałów GoI-014. W trzydziestu z nich, Drogi Klasy W były i wciąż są aktywne, prowadząc do tej samej sekcji Nx-001, co SCP-6000. Przypuszcza się, że Ręka Węża kompletnie opuściła planetę, pozostawiając przy tym aktywne Drogi na całym świecie.

W tym momencie, wielkość SCP-6000 zwiększyła się do 1 kilometra, przez co Strefa Wykluczenia została powiększona do 3 kilometrów. Dyrektor Tilda Moose, została poproszona o przygotowanie oświadczenia, przedstawiającego jej przemyślenia na temat sytuacji SCP-6000 dla Rady O5.


Dyrektor Moose została tymczasowo odciążona od jej obowiązków w Ośrodku 19, by doradzać w sprawie prób przechowawczych SCP-6000 w Placówce 57.

Dodatek 6000.5

DZIAŁANIA KANONADA MAJĄCE NA CELU ZABEZPIECZENIE PODMIOTU


19 Stycznia w Placówce 57 została zebrana komisja dotycząca incydentu.

Skrócony log prób przechowawczych KANONADA

Propozycja dotycząca przechowywania
<Użyj broni ogniowej, pokroju miotaczy ognia, celem spalenia drzew dotkniętych przez SCP-6000.
Rezultat
Dotknięte drzewa wewnątrz Strefy Wykluczenia okazały się wytrzymałe na broń ogniową, szybko regenerując całą spaloną materię.

Propozycja dotycząca przechowywania
Wystrzelenie materiałów wybuchowych w stronę SCP-6000.
Rezultat
Wystrzelone materiały wybuchowe wielokrotnie nie wybuchły po przekroczeniu progu Nx-001.

Propozycja dotycząca przechowywania
Wycelować Atreus Array, system SRA zlokalizowany na satelicie, w stronę SCP-6000.
Rezultat
SCP-6000 i strefa wykluczenia pozostały całkowicie nienaruszone.

[Pominięto 34 wpisy]


Dodatek 6000.6

WKŁAD GOC


Opierając się o oświadczenia SCP-6000-A, przeprowadzono głosowanie na temat odtajnienia detali SCP-6000, otaczającej sytuacji oraz Projektu KANONADA do łączników Globalnej Koalicji Okultystycznej ONZ, w zamian za pomoc w przechowaniu lub terminacji anomalii.

Przedstawiciele dyplomatyczni Fundacji zostali wysłani do siedziby operacyjnej GOC w Niemczech na wcześniej umówione spotkanie dotyczące obecnego statusu SCP-6000 i powiązanych podmiotów. Po naradzie, urzędnicy GOC podpisali oświadczenie, w którym wyrazili zainteresowanie rozszerzeniem Projektu KANONADA do wspólnego przedsięwzięcia.

W ciągu następujących dni, personel z dywizji GOC PHYSICS, PSYCHE i PTOLEMY został przetransportowany do Placówki 57, by wspomóc w badaniach i przechowywaniu SCP-6000, który rozrósł się do 2 kilometrów. Z powodu bezprecedensowej porażki Zespołu Ogniowego CHICAGO, Rada O5 i Dowództwo GOC upoważniło misje dla Drużyny Uderzeniowej GOC 9842 "Probable Cause", by wykonać szybkie precyzyjne uderzenie w próbie zdobycia dostępu do Biblioteki Wędrowca i ustalenia sytuacji z wnętrza.

Po utracie sygnału z HARBOR, SCP-6000 rozpoczął szybkie powiększanie się, zwiększając swoją wielkość do 3 kilometrów w przeciągu dwóch godzin. Pod uwagę brany jest projekt Fundacji DEEPWELL.


Dodatek 6000.7

PORAŻKA ZASŁONY


Po Operacji HARBOR, SCP-6000 oraz wszystkie Drogi odnalezione podczas Operacji BLACKSTAR zaczęły nadawać sygnały radiowe na różnych częstotliwościach. Wiadomość ta zawierała jedynie ten sam syczący, kobiecy głos, powtarzający dokładne współrzędne epicentrum SCP-6000 i zwrot "Ogród jest miejscem Węża".

W ciągu kilku godzin większa globalna społeczność poczęła odkrywać sygnał, który zaczął szybko zdobywać uwagę online i w mediach, pomimo znaczących wysiłków Fundacji, by sprawę wyciszyć.

AethagonGangLead 29.01.31 (Śr) 23:50:12 #4912039


Widzieliście zdjęcia z Brazylii? MSM pewnie do jutra się tym zajmie i wyciszy tę sprawę, ale to jest szaleństwo. Nie mam pojęcia co do cholery dzieje się w Amazonii, ale na zdjęciach wygląda to, jak jakiś wyciek ropy.

Jest nawet piękne.

WSJ.

Magazyn Dziennikarski Wall Street

ANOMALIA AMAZOŃSKA

ArcticObode 06.11.42 (Czw) 23:50:12 #597104


»534850 (OP) Tak, okazuje się, że nie jestem szalony. Moi znajomi też słyszeli to w swoich radiach samochodowych i odbiornikach radiowych. Kobiecy głos, jakby nosowy, powtarzający, współrzędne i słowa: "Ogród jest miejscem węża". Brzmi dość biblijnie — może to jakieś hasło.

A teraz, słuchajcie tego — jeśli spojrzymy na Google Earth lub jakąkolwiek inną mapę dla tych współrzędnych, wszystko jest tam w porządku, nie pokazują nic dziwnego. Ale jeśli użyjesz backdoora, aby dostać się do kamer obserwacyjnych dzikiej przyrody rozrzuconych dokoła tej lokacji…

Kamery wyłączyły się natychmiast po tym, jak udało mi się do nich dostać, ale udało mi się zachować obraz tego. Zaczynam myśleć, że powinienem tam się udać. To może być coś wielkiego.

theguardian

guardian.co.uk

BRAZYLIA POD KLUCZEM

Próby przechowawcze przyczyniły się do przekonań o spisku i ostatecznie doprowadziło kilka osób do próby dostania się do Strefy Wykluczenia przez następne tygodnie. Pomimo podania tym osobom środków amnezyjnych, większa aktywność cywilna wokół SCP-6000 utrzymywała się ze wzrastającą siłą.

Wiedza o istnieniu SCP-6000 przez globalną społeczność zdaje się że gwałtownie przyśpieszyła wzrost anomalii. W następnych godzinach, anomalia rozrosła się do 6 kilometrów, z brakiem jakichkolwiek oznak zatrzymania się. Taktyczne nuklearne rozwiązania GOC są rozważane.

W dodatku, 21 Stycznia, Agent MacMillan nie stawił się na parę odpraw oraz spotkań KANONADA. Przeszukanie jego kwater w Placówce 57 odkryło taumaturgiczny krąg rytualny narysowany na podłodze. Nagrania z kamer bezpieczeństwa ukazały go, spędzającego godzinę w nocy tworząc koło przed wykonaniem rytuału o nieznanym celu2 i znikając ze swojej kwatery o 07:55 lokalnego czasu. Nagrania z kamer bezpieczeństwa znajdujących się w Strefie Wykluczenia ukazały nagły wybuch światła w tym samym czasie. Zauważono w tym mignięciu sylwetkę Agenta MacMillana, poruszającego się przez liście, prawdopodobnie w stronę SCP-6000.

Następująca notatka została odnaleziona w jego kwaterze w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej do Dyrektor Moose.Dodatek 6000.8

BIEŻĄCE PRÓBY ZABEZPIECZENIA PODMIOTU


Po bezprecedensowym niepowodzeniu protokołu Zasłony i wynikającej z niego reakcji Nx-001, całe dorzecze Amazonki zostało objęte kwarantanną i znalazło się pod jurysdykcją Fundacji/GOC w ramach Projektu KANONADA. SCP-6000 rozrósł się do 13 km długości, a tempo wzrostu znacząco zwiększyło się.

Obecnie opracowywane są plany na wypadek Scenariusza Klasy BM Zepsutej Maskarady.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported