fragment:SCP-ES-138-1

Witaj w Fundacji SCP!

skippy_angry.png
Uch och och! Nie możemy ryzykować, że będziemy mieli szpiega pośród nas!

52b
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported