Scp Pl 253 2
SAYMYNAME.jpg

[USUNIĘTO PROTOKOŁEM 4000-ESHU]

Identyfikator podmiotu: Ograniczone zgodnie z protokołem 4000-Eshu.

Klasa podmiotu: Keter/Tiamat

Specjalne Czynności Przechowawcze: Jeszcze nieustalone.

Opis: Opisywany obiekt to amerykańska sieć restauracji serwująca smażonego kurczaka założona przez przedsiębiorcę bez prawdziwego stopnia pułkownika. Dnia 27.10.2021 firma z Kentucky i oryginalny założyciel stali się zagrożeniem nomenklaturowym Typu V, co powoduje obecnie Scenariusz Nomenklatycznego Rozpadu Klasy KF.

Rozważana jest globalna amnestycyzacja, by zneutralizować zagrożenie stwarzane przez sieć fast-foodów serwujących kurczaka. Wraz z rozwojem wydarzeń dokumentacja będzie aktualizowana.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported