Secure Facilities Locations Area 12 Scp

Biologiczno-Badawcza Strefa 12

Identyfikator Klasa podmiotu
SCP-020 Keter
SCP-041 Bezpieczne
SCP-143 Euclid
SCP-153 Euclid
SCP-158 Euclid
SCP-171 Euclid
SCP-202 Bezpieczne
SCP-214 Euclid
SCP-542 Euclid
SCP-811 Euclid
SCP-840 Euclid
SCP-939 Keter
SCP-1105 Bezpieczne
SCP-1116-7 Euclid
SCP-1284 Euclid
SCP-1542 Euclid
SCP-1791 Euclid
SCP-2029 Euclid (W trakcie neutralizacji)
SCP-2184 (próbki) Euclid
SCP-2280 Euclid
SCP-2700-EX Keter Zrozumiane
SCP-3003-1 and -2 (próbki) Keter
SCP-4238 Euclid
SCP-5405 (placówka zewnętrzna) Euclid
SCP-6049 Euclid
SCP-6118 (dawniej) i -B (próbki) Euclid

Skrzydło Parazoologii Strefy 12

Identyfikator Klasa podmiotu
SCP-2225 Euclid
SCP-2514 Euclid
SCP-2584 Bezpieczne
SCP-2282 (dawniej) Zneutralizowane (dawniej Euclid)
SCP-2576 Euclid
SCP-2779 Bezpieczne
SCP-2829 Euclid
SCP-2895 Euclid
SCP-2974 Bezpieczne
SCP-3168 Bezpieczne
SCP-3247 Euclid
SCP-3950 Euclid
SCP-4126 Bezpieczne
SCP-5430 Bezpieczne
SCP-6357 (dawniej) Keter (Da'as Elyon)
SCP-6551 Euclid
SCP-1551-EX Zrozumiane
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported