Secure Facilities Locations Site 76 Scp
Identyfikator Klasa podmiotu
SCP-140 Keter
SCP-141 Bezpieczne
SCP-180 Euclid
SCP-235 Bezpieczne
SCP-256 Euclid
SCP-281 Bezpieczne
SCP-341 Bezpieczne
SCP-680 Bezpieczne
SCP-1024 Bezpieczne
SCP-1068 Bezpieczne
SCP-1426 Bezpieczne
SCP-1558 Bezpieczne
SCP-1634 Bezpieczne
SCP-1883 Euclid
SCP-1939 Euclid
SCP-1939 Bezpieczne
SCP-1954 Bezpieczne
SCP-1971 Bezpieczne
SCP-2061 Bezpieczne
SCP-2220 Bezpieczne
SCP-2446 Keter
SCP-2618 Bezpieczne
SCP-2824 Bezpieczne
SCP-2867 Keter
SCP-3110 Euclid
SCP-3189 (w Ośrodku 76-F) Euclid
SCP-3277 Euclid
SCP-3315 Bezpieczne
SCP-3549 Bezpieczne
SCP-3784 Bezpieczne
SCP-4060 Bezpieczne
SCP-4099 Bezpieczne
SCP-4061 Euclid Zneutralizowane Bezpieczne
SCP-4108 (pozostałości) Bezpieczne
SCP-4229 Euclid
SCP-4412 Bezpieczne
SCP-4581 Bezpieczne
SCP-4688 Bezpieczne
SCP-4836 Bezpieczne
SCP-5026 Bezpieczne
SCP-5490 Bezpieczne
SCP-6944 Keter
SCP-7720 Euclid
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported