Informacje Uzupełniające: Francuski Wydział GOC
ocena: +4+x

- POUFNA KORESPONDENCJA -

Do Prezydenta Republiki Francuskiej
Pałac Elizejski
██.02.2002


Szanowny Prezydencie,
Jacques,

Z głębokim ubolewaniem dowiaduję się o odrzuceniu przez Pana interwencji sił Globalnej Koalicji Okultystycznej na rzecz francuskiej Żandastrerii Narodowej.

Koalicja bierze pod uwagę i stawia sobie za punkt honoru poszanowanie suwerenności i niepodległości każdego ze swoich państw członkowskich. Jednakże zatajanie informacji dotyczących katastrofy ████████████████████ w ███████████, █████, zagraża podstawowym zasadom współpracy, na których Koalicja została zbudowana i które pozwalają nam zapewniać ochronę przed mnożącymi się parazagrożeniami na całym świecie.

Brak współpracy ze strony Żandastrerii wobec naszych ambasadorów w ciągu ostatnich kilku tygodni jest poważną przeszkodą, która jest równie szkodliwa dla naszych, jak i narodu francuskiego interesów. Dlatego chciałbym ponownie wyrazić nadzieję, że zmieni Pan swoje stanowisko w sprawie ████████████████████.

Bez względu jednak na Pańską decyzję, będziemy nadal bronić Francji i jej obywateli wbrew wszelkim przeciwnościom. Rząd francuski może się czuć pewnie, że jego pomoc i doradztwo zawsze będzie mile widziane i zostanie potraktowane przez Koalicję z należytą uwagą.

Jednakże moim obowiązkiem jest przypomnieć Panu, że w obliczu wyzwań nowego tysiąclecia, Globalna Koalicja Okultystyczna będzie w stanie wypełnić swoją Pięciokrotną Misję jedynie poprzez użycie wszelkich wymaganych do tego środków. Każda nasza porażka może sprawić, że ludzkość będzie musiała zapłacić wysoką cenę.

Nieopowiedzenie się po naszej stronie oznacza więc z góry wybranie złej strony.

celesta.png


Z wyrazami szacunku,

CELESTA
Asystent Dyrektora ds. Operacji Terenowych,
Delegat Podsekretarz Generalnej,
Globalna Koalicja Okultystyczna Narodów Zjednoczonych


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported