Koreańskie Organizacje

KOREAŃSKIE ORGANIZACJE


Przegląd Pliku: Fundacja SCP to nie jedyna organizacja interesująca się i inwestująca w badania paranormalne i metafizyczne. Istnieje wiele innych grup, które posiadają, wykorzystują lub usiłują tworzyć obiekty SCP. Czasami ich celem jest własny zysk, a czasami ochrona ludzkości. Niektóre to organizacje rywalizujące, inne to odłamy Fundacji, a niektóre to jej zaufani sprzymierzeńcy. W każdym razie uznano za konieczne utworzenie i dystrybucję informacji podsumowujących na temat owych organizacji.


Narodowe Służby Reagowania Paranormalnego (NPES)

NPES.png

Przegląd: Narodowe Służby Reagowania Paranormalnego to agencja bezpieczeństwa Republiki Korei, która jest tajną organizacją prezydencką zajmującą się przypadkami paranormalnymi na jej terytorium. NPES został założony na mocy Wspólnego Oświadczenia z 5 grudnia wydanego przez rząd Koreański w porozumieniu z Fundacją i GOC.

Od czasu podpisania przez rząd Republiki Korei w 1981 r. "Memorandum w sprawie anomalii na Półwyspie Koreańskim", powszechnie znanego jako "Memorandum Piersona", Korea całkowicie przekazała kwestie bezpieczeństwa paranormalnego Fundacji. Jednak stale rosnące zagrożenia anomalne w XXI wieku, a zwłaszcza wzrost aktywności nielegalnych organizacji paranormalnych działających w kraju wymusiły bardziej efektywnego systemu reagowania na takie przypadki. Rząd Korei przekonał Fundację do utworzenia NPES i zainicjował misję rozprawienia się z paranormalnymi zagrożeniami poprzez sporządzenie listy GoI w 2018 roku.

NPES jest w stanie szybko wykrywać anomalie i wysyłać na miejsce personel, dzięki powiązaniom między organizacjami rządowymi i środkami nadzoru rozmieszczonymi w całym kraju. Jednakże zgodnie z Memorandum Piersona, NPES nie posiada żadnych anomalnych obiektów ani technologii na wyposażeniu i ma przekazać Fundacji większość anomalii, które udało im się odzyskać.

NPES jest narodową agencją, która na pierwszym miejscu stawia interesy narodowy i bezpieczeństwo publiczne Republiki Korei, a także jest dość nową organizacją, która z wieloma ograniczeniami weszła do międzynarodowego społeczeństwa paranormalnego. NPES stara się czerpać korzyści z GOC i Fundacji poprzez utrzymywanie z nimi dobrych stosunków, ale nie jest całkowicie podporządkowana ich zasadom postępowania.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną NPES, kliknij tutaj.

Ręka Dinodona (SH-KO)

SH-KO.png

Przegląd: Ręka Dinodona jest organizacją podległą pod Rękę Węża, która działa na Półwyspie Koreańskim. Nie wiadomo dokładnie, kiedy ta komórka Ręki Węża powstała na Półwyspie Koreańskim. Nie została wykryta aż do starcia z Fundacją w 2011 roku.

Od pojawienia się w 2011 roku, często walczą z Dalekowschodnim Wydziałem GOC znajdującym się w Japonii. Dowództwo Regionalne Fundacji w Korei wykorzystuje znaczne środki i zasoby ludzkie, aby ukryć ich walki oraz działania przed opinią publiczną. Od czasu do czasu Fundacja doznaje od nich ubocznych szkód. Jednak Ręka Dinodona unika aktywnego zaangażowania się w walkę z Fundacją. Uważa się to za strategiczną decyzje, która ma zapobiec wojnie na dwóch frontach i uważa się, że są oni wrogo nastawieni zarówno do Fundacji, jak i do GOC.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną ręka-dinodona, kliknij tutaj.

Celeste

celest.png

Przegląd: Celeste to prywatna firma edukacyjna działająca w Korei. Jej celem jest poprawa wyników w nauce swoich klientów poprzez oferowanie anomalnych produktów i usług, przy jednoczesnym działaniu pod przykrywką, aby zmylić organizacje takie jak Fundacja. Wiadomo, że Celeste działa głównie w kompleksach edukacyjnych w Seulu, ale posiada też liczne firmy-przykrywki i firmy stowarzyszone. Z tego powodu niewiele wiadomo o jej głównej strukturze i członkach. Znane podmioty powiązane z Celeste to Antré Stationery, Pioneer Academy i firma konsultacyjna Gluon Inc., ale niewiele wiadomo o ich dokładnych powiązaniach z Celeste.

Dokładna data powstania Celeste nie jest znana, ale jej najwcześniejsze znane jej operacje sięgają połowy lat 2010-tych. Do tej pory nie zaobserwowano żadnej aktywności poza Koreą, ale liczba doniesień dotyczących jej działalności w koreańskim prywatnym przemyśle edukacyjnym stale rośnie. Powiązane technologie anomalne są na ogół uważane za niezbyt niebezpieczne. Jednakże, biorąc pod uwagę, że Celeste ma na celu obsługę klientów z pewnej grupy wiekowej, jej ekspansja może potencjalnie stanowić istotne zagrożenie dla Polityki Zasłony Fundacji. Fundacja kontynuuje śledzenie Celeste we współpracy z Siłami Policyjnymi Republiki Korei i Narodowa Służba Reagowania Paranormalnego (NPES).

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną celeste, kliknij tutaj.

Beyond Entropy (BE)

BE.png

Przegląd: BE jest jedną z organizacji, które próbują przezwyciężyć kryzysy środowiskowe za pomocą anomalnych przedmiotów. W dawnych czasach członkowie pomniejszej grupy środowiskowej zwanej ESC (Environmental Shelter Community) głowili się nad drugim prawem termodynamiki i poznali informacje o przedmiotach, które są klasyfikowane jako "ektoentropowe" przez Fundacje. Zdobyli kilka prawdziwych ektoentropowych przedmiotów SCP oraz odwiedzili sławną osobę zwaną "Bernard Engelbert", która kiedyś opuściła ESC, ponieważ potrzebowali pomocy finansowej od niego. Po kilku wrogich kontaktach z Fundacją stworzyli nową tajną podziemną organizację znaną jako "Beyond Entropy", na której czele stanął wcześniej wspomniany Bernard Engelbert, pozostawiając starą organizację jako przykrywkę (obecnie znaną jako Edible Scraps Community).

BE wykonuje swoje zadania w oparciu o system tajnych komórek, z których każda komórka działa dla swojego własnego celu. Z tego powodu BE wykonuje różne prace środowiskowe (które są związane z elementami nieregularnymi) jako swoje zadania, jak i również bada ektoentropie, kradnie obiekty SCP Fundacji, tworzy nowe anomalne przedmioty, ratują istoty cierpiące z powodu anomalii, sabotują cywilizacje maszyn i działa ekologicznie z wykorzystaniem obiektów SCP. Mimo że Fundacja ukarała już kilka komórek, nie zagroziło to w najmniejszym stopniu działalności BE, ponieważ doskonale ukrywają oni swoje kierownictwo i główne obiekty badawcze. Członkowie BE są uzbrojeni w broń palną w regionie, w którym posiadanie broni jest dozwolone, i są aktywnie wrodzy wobec Fundacji.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną beyond-entropy, kliknij tutaj.

Violet

%EC%A0%9C%EB%B9%84%EA%BD%83.png

Przegląd: Violet jest jednym z sześciu dużych pozawymiarowych skupisk którego istnienie zostało potwierdzone po raz pierwszy w 2020 roku, w których żyją organizmy podobne do ziemskich skorupiaków, małżoraczków i nicien. Skupiska pozawymiarowe będące prekursorem Violetu, mają tendencję do przyciągania innych wymiarów o podobnych prawach fizyki, formach życia i innych tego typu cechach. Podczas gdy pozawymiarowe skupisko przyciągało do siebie podstawową rzeczywistość, Violet oddzielił się od skupiska i został rozbity.

Rozdrobniony na kilka tysięcy odłamków, Violet zaczął łączyć się z Podstawową Rzeczywistością, co wymagało od Fundacji wielu zasobów. Violet nie ma obecnie linii dowodzenia ani struktury społecznej, ale próbują najechać naszą rzeczywistość samą populacją i zastąpić swój martwy wymiar naszym. Jedynym i podstawowym celem Fioletowych jest ich przetrwanie. Niektórzy dążą do tego celu poprzez koegzystencję z istotami naszej rzeczywistości, inni natomiast starają się wyeliminować wszystkie lokalne gatunki i zająć ich miejsce. Ich celem jest między innymi Fundacja SCP. Dlatego też kontakt z organizmami Violet wymaga szczególnej ostrożności.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną violet, kliknij tutaj.

10. Biuro Koreańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (KCIA 10. Biuro)

KCIA10bu.png

Przegląd: 10. Biuro KCIA było paranormalną placówką rządową Czwartej Republiki Korei, która działała w latach 1973-1981. 10. Biuro mobilizowało anomalie na rzecz południowokoreańskiego reżimu, pod pozorem przywrócenia paranormalnej suwerenności. Wchłaniając profesjonalne zasoby ludzkie w kraju, jak i na świecie, Biuro szybko urosło do rangi siły, z którą należy się liczyć. Podczas tego rozwoju rząd Korei Południowej próbował zastąpić Fundację 10-tym Biurem KCIA, utrudniając działania Fundacyjnego Regionalnego Dowództwa Korei.

Od 1945 r. rząd południowokoreański pozostawiał anomalie na południowym Półwyspie Koreańskim w rękach Fundacji. Współpraca ta została jednak przerwana po utworzeniu 10. Biura. Mimo obecności Fundacji na Półwyspie Koreańskim, 10. Biuro, które agresywnie gromadziło anomalie, aktywizowało je i uzbrajało, stało się dla niej poważnym zagrożeniem, mimo braku zaplecza teoretycznego. Po siedmiu latach ciągłych ograniczeń i po pewnych zawirowaniach politycznych w październiku 1979 r. konflikt ucichł, a KCIA, w tym 10 Biuro, popadło w dysfunkcję.

Po reorganizacji KCIA w Agencje Planowania Bezpieczeństwa Narodowego (ANSP) w 1981 r., 10. Biuro zostało rozwiązane wraz z innymi wydziałami współpracy rozproszonymi w strukturze rządu. Fundacja wchłonęła większość personelu i aktywów, ale istnieją potwierdzone przypadki przejęcia ich przez inne organizacje. Następnie Fundacja ponownie przejęła kontrolę nad anomaliami w Korei Południowej, utrzymując ten status po dziś dzień, współpracując w ostatnich latach z założonym w 2018 roku NPES.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną kcia-10-biuro, kliknij tutaj.

PlugSoft

PS2.png

Przegląd: PlugSoft to firma produkująca anomalne "gry wideo". Po raz pierwszy zostały została wykryta przez Fundację w 20██, podczas dochodzenia w sprawie SCP-185-KO. Wiadomo, że firma ta sprzedaje swoje gry w internetowym centrum gier "██", ale z nieznanych przyczyn Fundacji nie udało się uzyskać dostępu do tej strony.

Chociaż Fundacja ściga PlugSoft różnymi sposobami od pierwszego kontaktu, niewiele wiadomo o samym PlugSoft. Jedynym źródłem informacji o nich jest personel firmy, który pojawia się w placówkach Fundacji oraz SCP do działań zwanych "naprawą błędów". Większość aresztowanego personelu odrzuciła oświadczenie i natychmiast zniknęła z aresztu, więc Fundacja dowiedziała się tylko od personelu, że PlugSoft umie wpływać w jakiś sposób na rzeczywistość.

WWedług badań na grami wideo PlugSoft wydaje się, że niewielu graczy w nie gra. Ale próba znalezienia graczy w grach również okazały się do tej pory są bezowocne. Niektóre z tych gier są bardzo niebezpieczne, więc Fundacja zakłada, że PlugSoft nie dąży do pozytywnego wizerunku i popularności.

PlugSoft tworzy gry należące do wielu dziedzin, takich jak gry PC, gry na konsole, gry mobilne, a nawet gry planszowe. PlugSoft wydaje się mieć technologię zdolną do wypaczania przestrzeni, a nawet bardziej zaawansowaną, ale ich dokładnie możliwości techniczne są nieznane.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną plugsoft, kliknij tutaj.

Trupa Noonday Oak (NOTE)

NOTE.png

Przegląd: Pierwotnie trupa ta była jednym z zespołów składających się z muzyków ulicznych, którzy występowali w mieście ██████ zlokalizowanym na Tajwanie w 191█ roku. NOTE twierdzi, że może kontrolować uczucia ludzi (nawet zjawiska naturalne w niektórych przypadkach) poprzez swoją muzykę.

Po zakończeniu wojny chińsko-japońskiej, cały kraj został zniszczony. Grupa ta i miejscowa ludność była prześladowana. Tak więc trupa organizowała koncerty, aby zachęcić ludzi i wziąć udział w filantropii, aby pomóc biednym, pod hasłem "Bądź przeciwko dyktaturze i komunizmowi, i pomóż ludziom w potrzebie". Następnie, drugie pokolenie trupy stworzyło orkiestrę z towarzyszami, którzy się z nimi zgadzają, stworzyli kilka musicali i zorganizowali koncert w ramach światowego tournee, a w końcu przekształcili się w NOTE.

NOTE tworzą instrumenty muzyczne z anomalnych przedmiotów i wykorzystują je. W niektórych przypadkach, wykonawcy i producenci wydają się być humanoidalnymi podmiotami SCP. Na początku grupa używała tylko anomalnych przedmiotów jako klasycznych instrumentów, ale teraz wykorzystują również anomalnych instrumentów i sprzętu elektronicznego, po dołączeniu do nich japońskiego specjalisty od instrumentów elektronicznych ███ ███ i koreańskiego inżyniera osobistych urządzeń elektronicznych ██.

Zdarza się, że NOTE w dobrej wierze przekazuje anomalne przedmioty na cele charytatywne, ale większość z nich działa nieprawidłowo lub nawet wyrządza ludziom krzywdę. W takich przypadkach Fundacja współpracuje z NOTE, aby zmniejszyć szkody wyrządzone przez te przedmioty i zapobiec najgorszym sytuacjom. NOTE również znają swoją sytuację i często zwracają się do Fundacji o pomoc. Mimo tych ciągłych niepowodzeń NOTE nie poddaje się i wznawia swoją działalność.

Relację między NOTE a Fundacją są polubowne. Fundacja traktuje tę organizację jako ostatnie miejsce w rankingu rozwagi.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną trupa-noonday-oak, kliknij tutaj.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported