Ukraińskie Organizacje

UKRAIŃSKIE ORGANIZACJE


Przegląd Pliku: Fundacja SCP to nie jedyna organizacja interesująca się i inwestująca w badania paranormalne i metafizyczne. Istnieje wiele innych grup, które posiadają, wykorzystują lub usiłują tworzyć obiekty SCP. Czasami ich celem jest własny zysk, a czasami ochrona ludzkości. Niektóre to organizacje rywalizujące, inne to odłamy Fundacji, a niektóre to jej zaufani sprzymierzeńcy. W każdym razie uznano za konieczne utworzenie i dystrybucję informacji podsumowujących na temat owych organizacji.


Adnotacja: W celu łatwiejszej systematyki różnych Organizacji, Dyrektorzy Ukraińskiej Filii wprowadzają poziom wrogości GOI. Poziom wrogości stanowi szacunkowy wskaźnik możliwości i nastawienia Organizacji do wyrządzania szkód Ludzkości, Ziemi, Wszechświatowi oraz utrudniania Misji Fundacji. Poziom wrogości wyznacza standardowe procedury i miary przeciwdziałania i/lub interakcji z określoną Organizacją.

  • -1 (nieokreślone) - Poziom wrogości nie jest określony i nie będzie się dało go określić w najbliższej przyszłości.
  • 0 (bierne) - Organizacja nie może wyrządzić znaczących szkód.
  • 1 (przyjazne) - Organizacja może spowodować znaczące szkody, jednak zazwyczaj współpracuje z Fundacją.
  • 2 (średnie) - Organizacja kieruje się własnymi celami, które zależnie od sytuacji mogą stanowić, bądź nie stanowić zagrożenia dla Misji Fundacji.
  • 3 (nieprzychylne) - Organizacja kieruje się własnymi celami, które zazwyczaj są przeciwne Misji Fundacji, jednak nie widzi potrzeby, by w jakimkolwiek przypadku wchodzić w konflikt z Fundacją.
  • 4 (wrogie) - Organizacja kieruje się własnymi celami i interesami i otwarcie uznaje Fundacje jako wroga, jednak współpraca jest możliwa w skrajnych sytuacjach.
  • 5 (na drodze likwidacji) - Organizacja kieruje się własnymi celami i interesami, które są całkowicie sprzeczne z celami Fundacji; współpraca i/lub pokojowe współistnienie jest całkowicie niemożliwe.
  • i (gabelfork) - Jakiekolwiek informacje o specjalnym kodzie poziomu wrogości "gabelfork" jest dostępny tylko dla personelu z Poziomem Upoważnienia 4-UA lub wyższym.

Lśniący Pan

bright-lord.png

Uważaj czego sobie życzysz
Wiedz, że to może stać się prawdziwe.

- Przytoczenie z broszury "Ścieżka ponad niebem i pod piekłem"

Poziom wrogości: 3 (nieprzychylne)

Ogólny Opis: Ten, który jest znany jako "Lśniący/Wspaniały Pan" to najprawdopodobniej superinteligentne i wielce potężne bóstwo. Zgodnie z "Miedziowymi Papierami", Lśniący Pan posiada 99 różnych imion i tytułów, jednak najczęściej jest nazywany "Mistrzem Wszystkich Pragnień", "Szefem Marzeń" i "Suwerenem Przeznaczenia". Pan oraz jego słudzy "aniołowie" żyją w lokacjach znajdujących się w innych światach, jednak mogą wpływać na wydarzenia dziejące się na Ziemi. Pośród lokacji ich przebywania, najbardziej znanymi są "Kryształowy Pałac", "Magiczne Miasto Sakkur", "Kraina Czarów M'hert" i inne. Na Ziemi znajduje się wiele sekt religijno-okultystycznych, które czczą Lśniącego Pana i jego anioły oraz używają ich magii. Typową cechą dla ich stylu magicznej sztuki jest manipulacja prawdopodobieństwem i szczęściem oraz spełnianie pragnień. Kolejną wartą uwagi cechą jest używanie run i składanie ofiar. Ofiary są różne, począwszy od ofiar z martwych obiektów i roślin, aż do ofiar ze zwierząt i ludzi, a nawet części ciała czarodzieja lub jego cech charakteru.

Powiązane anomalie: Anomalie stworzone lub sprowadzone z innych światów przez kulty Lśniącego Pana są często powiązane ze spełnianiem życzeń, bądź panowaniem nad prawdopodobieństwem i przyszłością. Często ceną spełnienia życzenia jest bardzo duża, a manipulacje mają nieoczekiwane konsekwencje.

Stosunek do innych Organizacji: Ze względu na fakt, że aktywność kultów Lśniącego Pana jest powiązana z manipulacją innymi ludźmi, sekty Pana osadzają swoich członków w innych organizacjach, z zamiarem użycia owych organizacji do własnych planów. Jednakże, kulty Lśniącego Pana są często wrogo nastawione do innych anormalnych organizacji religijnych — przypuszcza się, że jest to związane z konfliktem międzyreligijnym. Ponadto, niektóre Organizacje są wrogo nastawione do kultów Lśniącego Pana — szczególnie te, które nie akceptują szerokiego używania anormalności, bądź odrzucają brak etyki lub jej wypaczenie, co jest prezentowane przez czarodziei Lśniącego Pana.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną lśniący-pan, kliknij tutaj.

Robotyczna Republika

robots_republic.png

Musimy opanować świat dla nieograniczonej technokracji.

- Z "8 słów i 64 przykazań", autorstwa perfekcyjnego Digitala Lattin-Brasa.

Poziom wrogości: 4 (wrogie)

Ogólny opis: Robotyczna Republika jest Organizacją rozumnych maszyn, które określają się jako "Perfekci" oraz ludzi cyborgów, których maszyny nazywają "Półmiarami". Używają anormalnej technologii zwanej "Duszą Maszyny", która jest zdolna nadać urządzeniom elektrycznym i mechanicznym rozumność i funkcje, które powinny być dla nich niemożliwe. Badacze Fundacji nie wiedzą dokładnie jak Dusza Maszyny działa, jednak wiadome jest, że członkowie Robotycznej Republiki podkreślają, że Dusza Maszyny jest całkowicie materialnym zjawiskiem.

Jednak najbardziej godna uwagi jest polityczna i społeczna doktryna Robotycznej Republiki. Pomimo licznych różnic w pomniejszych sprawach, wszystkie partie i instytuty badawcze Robotycznej Republiki są zgodne w opinii, że dzisiejsza ludzkość jest największą przeszkodą na drodze technicznego i naukowego postępu. Uważają, że maszyny są najbardziej uciśnioną klasą i przygotowują się do globalnej rewolucji - powstania maszyn przeciwko ludzkości, po którym ludzkość musi zostać wyeliminowana lub odizolowana w rezerwacie. Normalnych ludzi nazywają "Mięsnymi" oraz widzą ich jako szkodliwy gatunek pół inteligentnych zwierząt.

Ponadto, Robotyczna Republika znana jest również z rozpowszechniania własnych tekstów, które mają za zadanie propagować doktryny tej Organizacji oraz przypominają teksty różnych radykalnych ruchów politycznych i społecznych.

Powiązane anomalie: Robotyczna Republika jest powiązana z wieloma anomaliami, które przypominają surrealistyczne wersje normalnych urządzeń, wykonujące nietypowe funkcje dla tych maszyn lub wykonujące zwykłe funkcje w nietypowy dla tych urządzeń sposób. Maszyny te są rozumne, świadome i wrogo nastawione do ludzkości, aczkolwiek czasami próbują ukryć swoją wrogość udawaniem dobrych zamiarów.

Powiązania z innymi Organizacjami: Robotyczna Republika postrzega wszystkie ludzkie organizacje za wrogów. Również pozostają w konflikcie z Kościołem Zepsutego Boga, który opiera się na bardzo głębokich sprzecznościach w różnych dziedzinach, począwszy od technologii, aż do pytań filozoficznych.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną robotyczna-republika, kliknij tutaj.

Anihilizm

anigil.png

Tak długo jak istnieje dobro, tak istnieje zło. Aby zniszczyć zło, dobro musi się poświęcić.

Poziom wrogości: 5 (na drodze likwidacji)

Ogólny Opis: Anihilizm jest radykalną doktryną filozoficzną, która kładzie nacisk na bezsens i marność istnienia, a także opowiada się za tym, że życie zawsze będzie niosło więcej cierpienia, niż przyjemności i ludzkość zawsze będzie robiła więcej zła, niż dobra. Z tego powodu doktryna anihilizmu twierdzi, że jedyną wartościową rzeczą, którą każdy może uczynić jest szerzenie idei eliminacji rasy ludzkiej, Ziemi, całego Wszechświata, a nawet całego Istnienia. Zwykle doktryna anihilizmu jest rozprowadzana poprzez rozsyłanie krótkich tekstów w Internecie, jednak znane są tak zwane spotkania "Klubów Anihilistycznych" oraz audio wykłady o anihilizmie.

Powiązane anomalie: Część anihilistów ma dostęp do anomalii i można ich zauważyć zarówno tworząc nowe, jak i wykorzystując istniejące już anomalie. Wspólną cechą użytku tych anomalii jest to, że wykazują zdolność wykorzystywania najbardziej bezpiecznych anomalii do wywołania katastrof, a nawet Wydarzeń Scenariuszy Klasy K. Co więcej, niektórzy badacze przypuszczają, że doktryna anihilizmu jest samym w sobie anomalnym środkiem memetycznym.

Stosunek do innych Organizacji: Prawie każda inna Organizacja, która wie o anihilizmie uważa ich za wrogów. Jednakże, zgodnie z ostatnimi badaniami, niektórzy członkowie "Are We Cool Yet?" także są zwolennikami anihilizmu.

Komentarz od Dr ██████: Nie ma w tym nic dziwnego. Nieograniczona wolność twórczości i sztuka dla sensu sztuki, ideały głoszone przez "Are We Cool Yet?" dostarczają wolności także tym, którzy nienawidzą wszelkiego istnienia i używają swoich twórczych zdolności tylko i wyłącznie do realizacji ich własnej nienawiści.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną anihilizm, kliknij tutaj.

Departament Służb Bezpieczeństwa Ukrainy ds. Anormalnych Zagrożeń

%D0%92%D0%90%D0%97%20%D0%A1%D0%91%D0%A3.png

Poziom wrogości: 1 (przyjazne)

Ogólny Opis: Departament Służb Bezpieczeństwa Ukrainy ds. Anormalnych Zagrożeń, w skrócie DAT SSU jest organizacją państwową, która działa na terenie Ukrainy. Celem DAT SSU jest badanie, dekontaminacja i użycie anomalii. Ponieważ DAT SSU nie dysponuje większymi zasobami i doświadczeniem w interakcji z anomaliami, Organizacja ta jest stosunkowo słaba, aczkolwiek wiele razy agentom DAT SSU udało się uzyskać użyteczne informacje o anomaliach przed Fundacją.

Powiązane anomalie: Ze względu na ich słabość, DAT SSU stara się unikać bezpośredniego kontaktu ze znacząco silnymi przeciwnikami i zagrożeniami, dlatego w większości przypadków są zaangażowani w zbieranie informacji i monitorowanie umiarkowanie niebezpiecznych i bezpiecznych anomalii.

Stosunek do innych Organizacji: Formalnie DAT SSU współpracuje z innymi Organizacjami, które pracują z Fundacją. Są neutralni do Organizacji, które nie zagrażają Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy oraz są wrogo nastawieni do Organizacji, które stanowią zagrożenie dla Służby Bezpieczeństwa.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną dat-ssu, kliknij tutaj.

Polityczna Organizacja Ruchu "Angriff" (P.O.R.A.)1

GOI_PORA.png

Towarzysze! Hetman poszukuje takich, co potrafią naostrzyć sierpy.

Niszczycielami będą nazywani, lecz żąć będą, a następnie będą się radować.

- urywek z “Tak o rzecze Siwowłosy”.

Poziom wrogości: 3 (nieprzychylne)

Ogólny opis: Endemiczna nacjonalistyczna organizacja terrorystyczna, wstępnie odkryta przez Fundacje w 2020 roku, jednak de facto aktywnie działa od przynajmniej 2004 roku. Organizacja publicznie działa poprzez cywilny ruch "Angriff", kreując siebie na liberalno-prawicowo-patriotyczny związek młodzieży, inteligencji, przedsiębiorców oraz od 2014 roku, weteranów ATO/JFO2. Do zadeklarowanych przez nich celów zaliczają się: zagwarantowanie nieodwracalności ukraińskiego kursu euroatlantyckiego, promowanie roli Ukrainy w regionie i na poziomie globalnym oraz ochrona Ukrainy przed wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami. Nie jest dokładnie wiadome, czy zadeklarowane cele ruchu "Angriff" odpowiadają faktycznym celom P.O.R.A., ponieważ nie wszystkie ich działania mogą być wyjaśnione w ramach owej doktryny.

Do drugiej połowy 2019 roku, aktywności terrorystyczne P.O.R.A. były ograniczone do Federacji Rosyjskiej, jej państw satelitarnych i terenów okupywanych przez Rosję, podczas gdy Ukraina działała jako platforma dla publicznych wymian i gromadzenia ludzkich i materialnych zasobów. Od drugiej połowy 2019 roku, P.O.R.A. poszerzyła swoje ataki terrorystyczne na Ukrainę, czego pierwszym aktem było wypuszczenie destrukcyjnego środka memetycznego, który doprowadził do powyżej dwudziestu tysięcy ofiar śmiertelnych. Możliwe następstwa zmian w ich modus operandi, pokrywających się ze zmianą rządu krajowego są obecnie badane.

Powiązane anomalie: P.O.R.A. wykorzystuje anomalną broń do osiągania celów politycznych. W związku z powyższym, większość ich obiektów SCP posiada praktyczne zastosowanie i łatwo kontrolowaną naturę. Z drugiej strony, anomalie wykorzystywane dla celów terrorystycznych zostały stworzone w taki sposób, by spowodować jak największe cierpienie wśród ofiar i wymusić maksymalny szok u świadków. Przypuszcza się, że P.O.R.A. nie posiada zasobów koniecznych do niezależnego produkowania złożonych anomalii, nie licząc prostych rytuałów sarkickich i anartystycznych kreacji; natomiast otrzymuje je od osób trzecich i modyfikują je, by służyły ich celom.

Stosunek do innych Organizacji: Jako organizacja czysto polityczna, P.O.R.A. jednoczy pod swoim sztandarem członków wielu anomalnych i nieanomalnych organizacji – nawet tych, którzy są antagonistycznie nastawieni do innych. Zatem wśród potwierdzonych i przypuszczanych członków P.O.R.A. odnotowano anartystów, zwolenników neopogańskich taumaturgicznych sekt, członków Inicjatywy Horyzontu, SZAFIR'a, Ręki Węża, a nawet personelu Fundacji. Co więcej, niektóre z przechwyconych artefaktów wskazuje także na możliwe powiązania z kultami Sarkickimi. Z kolei ich eksploatacja anomaliami dla celów politycznych stawia ich naprzeciw opozycji Globalnej Koalicji Okultystycznej i Departamentu Służb Bezpieczeństwa Ukrainy ds. Anormalnych Zagrożeń. Potwierdzone zostało również, że P.O.R.A. stale utrzymuje stosunki z Rebelią Chaosu, jednak ich skala i natura są obecnie nieznane. Przypuszcza się, że zaopatrują ich w anomalne obiekty i uzbrojenia, w celu jeszcze większego zdestabilizowania sytuacji w regionie.

Aby zobaczyć całą dokumentację otagowaną pora, kliknij tutaj.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported