''Hipnotralina'' (TR7K2/2UD9X/53GN8)

ocena: +5+x

TR7K2/2UD9X/53GN8
Status W Rezerwie
Popyt Brak/Wysoki
Cena 5000000.00 USD/3711675.00 GPB za kapsułkę (65 mg)
Dostępność Ustawiono Łańcuch Dostaw
Identyfikator Hipnotralina
Opis Przedmioty są mieszaniną sproszkowanych substancji zawartych w dwukolorowych, fioletowo-czarnych kapsułkach leczniczych. Po połknięciu przedmioty wywołują sen wolno-falowy (faza 3 nie-REM snu) i znacznie obniża tętno, oraz metabolizm w stosunku do tego, co jest możliwe naturalnie i dzięki współczesnej nauce. Ta hibernacja jest permanentna; substancja zawarta w produktach omija zdolności farmakokinetyczne, poprzez samopowielanie się wewnątrz układu wewnątrzwydzielniczego konsumenta.
Marshall, Carter, and Dark, Ltd.

Raport Wstępny
Autor Soo-Yun Lee Data 03 Stycznia, 2020
Zainteresowanie Wysokie Identyfikator Hipnotralina
Jako część śledztwa dotyczącego nowych anomalnych zachowań i wydarzeń, Fundacja dokonała nalotu na samozwańczy ośrodek eutanazji w Palm Beach, na Florydzie. Placówka nie była w stanie świadczyć tej usługi (jak każda inna firma, twierdząca, że to robi). Jednakże, ośrodek był najbliżej wywołania śmierci. Jacob Possman, główny operator placówki w Palm Beach, został zabrany do Fundacyjnego aresztu. Współpracownicy Possman'a, szczególnie ci, którzy nie byli obecni podczas najazdu, została zaoferowana im ochrona i zatrudnienie, w zamian za wszelkie materiały/informacje związane z produktem, jaki oferowali.

Każda tabletka wykonana przez MC&D była wadliwa; produkt przestrzegał farmakokinetyki i ostatecznie został wydalony z ludzkiego organizmu. Jednakże, obejście tego jest możliwe: dostępne są kopie prac badawczych poświęconych letargowi, dostarczone przez Laboratoria Prometeusza, w zamian za finansowanie projektów immunosupresyjnych. Wstępna analiza wskazuje, że badanie Laboratoriów Prometeusza może być bezpośrednio zastosowane przy Hipnotralinie.

Zalecam, aby zawieszone badania nad letargiem zarówno Possman Capsules, jak i Laboratoriów Prometeusza były używane w związku z realizacją początkowych zamysłów Possman'a, równocześnie standaryzując proces produkcji. Ustanowi to globalny łańcuch dostaw. Rebranding można zrealizować w mniejszym, lub większym stopniu przy minimalnym wysiłku, uwzględniając zlokalizowany charakter placówki Possman'a, oraz zakres przewidywanych modyfikacji. Powstały produkt może być sprzedawany, jako suplement eutanazji, uwzględniając nieobecność ostatnimi czasy na obecnym rynku, oraz stopniowo rosnące zapotrzebowanie na usługę.
Plik Otworzono Jako: TR7K2/2UD9X/53GN8
Marshall, Carter, and Dark, Ltd.

Informacje o Asortymencie
TR7K2/2UD9X/53GN8
Właściciel Ilość Komentarz
Marshall, Carter, and Dark Ltd. 97428 (osobno pakowane) Dostępne od dostawców na żądanie.
Laboratoria Prometeusza 16 Obecnie używany jako odniesienie do syntetyzowania produktów pochodnych. Nie ma wpływu na ekskluzywną dostawę.
Fundacja 183 Przechowywane jako SCP-3866; przylega do farmakokinetyki w pewnych, powszechnych warunkach (wadliwe).
Inni 3200 Nigdy nie zatwierdzono 4 skrzyń produktu w drodze do Japonii; podejrzewa się działalność na czarnym rynku. Uważa się, że istnieje kilka niezatwierdzonych przedmiotów. Monitorowanie czarnego rynku nie wykazało jeszcze zużycia całości z utraconego produktu, ani stworzenia syntetycznej kopii.
Marshall, Carter, and Dark, Ltd.
Memo 21: Odnośnie Brak/Wysoki
TR7K2/2UD9X/53GN8
Nadawca Soo-Yun Lee Odbiorca Julianna Vasquez
Musiałam zainstalować filtr w mojej skrzynce odbiorczej, odnośnie problemu z 'Brakiem/Wysokim' popytem. Twoje zapytanie było najgłośniejsze i zdaje się, że nawet zebrałaś podpisy. Chociaż doceniam zaangażowanie w twoją argumentację, wierzę, że to nieporozumienie może i powinno zostać uciszone.

Są towary normalne i są towary gorszego rzędu. Gorsze towary odznaczają się zwiększoną konsumpcją, wraz ze spadkiem dochodów. Normalne towary są przeciwieństwem: ich konsumpcja rośnie, wraz ze zwiększającym się dochodem. Zalecam wyobrazić sobie odpowiednio mrożonki, oraz jedzenie z restauracji. Zgodnie z tymi dokładnymi definicjami, Hipnotralina nie jest towarem normalnym, ani towarem gorszego rzędu. Jest to produkt jednorazowego użytku, ostatni produkt, jaki użyje klient w swojej świadomej egzystencji. W związku z tym nie ma dla niego użyteczności przez większość istnienia klienta. Popyt wynosi zero. Jeśli jednak powinniśmy rozluźnić definicję, wówczas Hipnotralina jest także towarem normalnym. Jej popyt rośnie wraz ze wzrostem czasu, a nie dochodów. Przedmowa; rozumiemy urok nieśmiertelności, oraz jesteśmy wystarczająco świadomi wskazanego przez ciebie 'konkurenta'. Nie są to problemy, chociaż oba mogą zwiększyć użyteczność życia, nie zmieniają jednej z najbardziej fundamentalnych zasad ekonomii: malejących zysków.

Jako uprzejme przypomnienie, rozważmy podstawowy przykład pizzy, który jest używany w większości instytucjach edukacyjnych. Kiedy jesteś głodny, pierwszy kawałek pizzy będzie smakował najlepiej. Gdy zjada się coraz więcej i więcej kawałków, smak i użyteczność maleję wraz z uczuciem głodu. W końcu nie chce się już więcej jeść: kawałki nie zapewniają przyjemności, ani użyteczności. Zmuszanie się do kontynuowania jedzenia poza tym punktem jest mdlące: użyteczność staje się negatywna. Porównywanie życia do pizzy jest niedokładne i pogardliwe, ponieważ pierwsza składa się z nowych doświadczeń, więzi, oraz innych czynników. Jednakże, lekceważące jest również uznanie za nieporównywalne. Życie to zasadniczo produkt, który jest spożywany codziennie. Nieuchronnie, użyteczność uzyskana z jego użytkowania spadnie na negatywy, a klient będzie pragnął czegoś innego.

Rozumiem, że to wyjaśnia wszelkie nieporozumienia, które ty i twoi rówieśnicy mogą mieć. Dziękuję za twój czas.
Marshall, Carter, and Dark, Ltd.

Raport Incydentu 7
TR7K2/2UD9X/53GN8
Autor Oleg Petrosovod Data 12 Stycznia, 2038
Pierwszy, czarnorynkowy produkt syntetycznej Hipnotraliny pojawił się w Moskwie. Produkt był sprzedawany, jako wodna, destylowana zawiesina o nazwie "Pobeg." Podczas gdy żelatynowa otoczka Hipnotraliny została stworzona tak, by rozpuściła się w ciągu 24 godzin, Pobeg został złożony z kilku halucynogennych substancji, zarówno powszechnymi, jak i eksperymentalnymi. Zamierzonym i reklamowanym rezultatem nie było wywołanie wiecznego stanu śpiączki, ale wywołanie nieustannego, przejrzystego i euforycznego śnięcia. Ogólna świadomość produktu pojawiła się, dopiero po gwałtownym wzroście popularności, który doprowadził do ogólnokrajowych doniesień o "krzykaczach" i "wyjących chatach", jak były nazwane w mediach. Szacuję się, że od tego czasu 39% osób starszych, chorych i/lub zubożałych w Rosji było i nadal jest dotkniętych. To samo dotyczy 48 potwierdzonych, międzynarodowych instancji. Nalot organów ścigania na centrum dystrybucji doprowadził do odzyskania 456 kapsułek, utraconych w drodze do Japonii.

Zamiast ominąć farmakokinetykę, jak to robi Hipnotralina, mieszanina bootlegów Pobegu po prostu zmieniała metabolizm: mózg stawał się z czasem bardziej aktywny. Połączenie wysokich stężeń antydepresantów, substancji odurzających i podstawowej formuły Hipnotraliny spowodowało, że osoba poddana była bezdechowi sennemu w stanie śpiączki. Rezultatem były rozpowszechnione, nieuchronne lęki snu.

Zgodnie z zeznaniami dostarczonymi przez wciąż przytomnych producentów, 44 tabletki Hipnotraliny zostały użyte do opracowania podróbki, a dodatkowe 12 zostało niezależnie sprzedanych. Zatem, 2688 kapsułek Hipnotraliny pozostaje w zewnętrznym obiegu, jako próba konkurencji na czarnego rynku. Obecnie monitorowane są przemysły farmaceutyczne w Libii, RPA, Chinach, oraz Nikaragui.
Marshall, Carter, and Dark, Ltd.

Roczne Rekordy Sprzedaży
TR7K2/2UD9X/53GN8
Zapis z okresu: od 2020 do 2059
Rok Sprzedano Komentarz
2020 0
2021 0
2022 1
2023 3
2024 4
2025 12 Wliczając pierwsze zamówienie rodzinne.
2026 9
2027 16
2028 19
2029 17
2030 5 Skradziono transport Hipnotraliny. Przypuszczenia czarnego rynku, słabo znoszone przez PR.
2031 19
2032 23
2033 24
2034 35
2035 39
2036 47
2037 72
2038 12 Podstawa klientów dotkniętych przez Pobeg.
2039 1
2040 97 Pobeg upada. Pełnomocnictwo, obejmując zamówienia hurtowe z retroakcją.
2041 74
2042 82
2043 101
2044 54 Laboratoria Prometeusza wypuszcza Medyczne Przeszczepy Całego Ciała.
2045 51
2046 0 Laboratoria Prometeusza wypuszcza Komercyjne Przeszczepy Całego Ciała.
2047 0
2048 1
2049 11
2050 10
2051 15
2052 17
2053 14
2054 43 Wliczając ogromne zamówienie z Watykanu.
2055 29
2056 35
2057 59 Produkt zaczyna zdobywać popularność. Obejmując kwestie zewnętrzną przychylnego rynku (zobacz Strategie Marketingową: 2057 i Później).
2058 178
2059 312
Marshall, Carter, and Dark, Ltd.

Zarchiwizowana Korespondencja (Przetłumaczona).
Soo-Yun Lee/Ji-Su Kim
Zapis z okresu: 06.12.2056, 21:32-21:42
Czas SoopUżytkownikklee Wiadomość
21:32 Soo-Yun Lee OK, wstałam. O czym chcesz porozmawiać?
21:32 Ji-Su Kim Masz otwarty plik Hipnotraliny?
21:33 Soo-Yun Lee A czy muszę?
21:34 Soo-Yun Lee (Pobieranie)
21:34 Ji-Su Kim Inaczej będzie ciężko zrozumieć.
21:34 Ji-Su Kim Przepraszam, że wcisnąłem Enter przed przeczytaniem drugiej wiadomości.
21:35 Soo-Yun Lee Mam.
21:35 Ji-Su Kim W porządku. Patrzysz na sprzedaże?
21:35 Ji-Su Kim Spójrz na trend. Ten produkt może zyskiwać na popularności, ale jest bardziej elastyczny, niż cokolowiek, co kiedykolwiek widziałem. Rynek doświadcza powiewu wiatru, a Hipnotralina odczuwa tornado. Łamię się w pół, w ten czy inny sposób.
21:35 Ji-Su Kim Nie zrobiliśmy ani jednej sprzedaży, odkąd wprowadzili luksusowe FBT, a po implozji Pobegu dokonaliśmy zabójstwa.
21:37 Soo-Yun Lee Czy ty w ogóle czytałeś raport Pobega? Większość zakupów była pełnomocnicza, by w końcu uśpić krzykaczy.
21:37 Ji-Su Kim I potem zauważyliśmy wzrost wyższy, niż przed czarnym rynkiem.
21:38 Ji-Su Kim (Wybacz, wysyłam bez czytania)
21:38 Ji-Su Kim Wzrost jest dobry. Ale nie tak dobry, jaki powinien być. Moglibyśmy zreplikować Efekt Pobega.
21:39 Soo-Yun Lee Efekt Pobega? Wiesz, co on zrobił ludziom, prawda?
21:39 Ji-Su Kim Nie kosztowałoby to dużo, widziałaś na wykresie, ile przynosi to zysków. Wystarczy nasycić rynek i nie będziemy musieli przejmować się ryzykowną elastycznością. To byłaby tylko kwestia kontrolowanej stymulacji rynku.
21:40 Ji-Su Kim Przesłałem na twojego emaila parę pomysłów i ośrodków wdrożeniowych. Mogłabyś je otworzyć? Moglibyśmy przedstawić zarządowi całkiem dobrą argumentację, gdyby reklamowali zarówno marketing, jak i PR.
21:40 Soo-Yun Lee Ji-Su. Nie zamierzam znowu być odpowiedzialna za kolejne gówno, jakie spowodował Pobeg. Jestem zmęczona, naprawdę. Więc dajmy temu spokój, proszę.
21:40 Soo-Yun Lee ROZŁĄCZONO
21:41 Ji-Su Kim Jeżeli popatrzysz na zamieszczoną mapę, skup się na Północnej Ameryce.
21:42 Ji-Su Kim Istnieję już ustanowiona droga narkotykowa, która rozciąga się od Czile do Quebecu. W dzisiejszych czasach są one wzmocnione przez minimalizację ryzyka i przygotowane na więcej produktów
21:42 Ji-Su Kim Oh.
21:42 Ji-Su Kim ROZŁĄCZONO
Koniec logu.
Marshall, Carter, and Dark, Ltd.

Strategia Marketingowa: 2057 i Później
TR7K2/2UD9X/53GN8
Autor Ji-Su Kim Data 12 Czerwca, 2057
Począwszy od 2058 roku, marketing Hipnotraliny będzie bardziej aktywny, niż poprzednio używając strategii Soo-Yun Lee o 'pasywnej dostępności'. Nowa strategia będzie podejściem wielotorowym, a wszystkie szacunki przewidują wzrost sprzedaży do co najmniej 300 w ciągu jednego roku, po zdrożeniu.

Idąc dalej, Hipnotralina będzie cieszyć się znacznie bardziej pro aktywną kampanią reklamową. Podczas gdy wcześniej reklamy były tylko kierowane do osób zdecydowanych, jako najbardziej wrażliwe na eutanazje, Hipnotralina będzie zamiast tego reklamowana powszechnie, tak jak każdy inny produkt łańcucha dostawy. Również zostaną wysyłane dodatkowe reklamy zachęcające do stosowania, skierowane do osób, których profile psychologiczne klientów wskazują na wysoki stopień wyczerpania i/lub depresję.

Ponadto, kapsułki Hipnotraliny nie będą już sprzedawane same. Marshall, Carter, and Dark będą oferować komplementarne, wykonywane na zamówienie nagrobki dla indywidualnych nabywców; klienci, którzy składają zamówienia masowe, mają możliwość wyboru pomiędzy nagrobkiem, a mauzoleum.

Aby zwiększyć równowagę ceny i popytu Hipnotraliny, Marshall, Carter, and Dark opracowują nowe materiały marketingowe, aby stymulować zarówno rzeczywistą, jak i postrzeganą konkurencję. Można to osiągnąć poprzez stymulowanie zarówno czarnego rynku, jak i przemysłu farmaceutycznego. To, czy alternatywa przyćmienia Hipnotraliny w krótkim okresie, nie ma znaczenia. Kontrole bodźców marketingowych, oraz prac badawczo-rozwojowych zapewnią, że produkty konkurencji, na początku, będą działać zgodnie z reklamą. Wady powinny być widoczne dopiero, po długotrwałym, powszechnym użytkowaniu. Ostatecznie, zalanie rynku wadliwymi produktami doprowadzi do globalnego upadku, identycznego do upadku Pobegu w 2040 roku, co szybko wprowadzi obszerny, oraz trwały wzrost sprzedaży Hipnotraliny.
Marshall, Carter, and Dark, Ltd.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported