unVeiled: Iluminaci krytykują Vanguard podczas konklawe Rady 108


ocena: +7+x

unVeiled » Polityka

Iluminaci krytykują Vanguard podczas konklawe Rady 108

Autorstwa Alice Sharp (⁂ASharp)
Opublikowano 14.01.2023, 16:32

UN.jpg

Kwatera główna Organizacji Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork

Wczoraj, 13 stycznia 2023 roku, oficjalnie zakończyły się obrady 78. sesji zgromadzenia ogólnego Rady 108, organu ustawodawczego Globalnej Koalicji Okultystycznej składającego się z przedstawicieli 108 najpotężniejszych organizacji okultystycznych z całego świata. Jest to drugi publicznie przeprowadzony szczyt od czasu upadku Zasłony w 2021.

Porządek obrad obejmował przede wszystkim kwestie nowych zagrożeń i sytuacji powstałych w świecie bez Zasłony. Jednym z najważniejszych i budzących najbardziej skrajne emocje tematów był projekt powołania przez Vanguard Komitetu Rozliczenia Zbrodni Przeciwko Ludzkości i Anomaliom. Ma być to niezależny międzynarodowy organ składający się z członków byłego Komitetu ds. Etyki Fundacji, przedstawicieli Międzynarodowego Trybunału Paranormalnego Koalicji, jak i wielu niezależnych aktywistów należących m.in. do Ręki Węża czy Fundacji Charytatywnej Manna działajacych na rzecz praw ludzi i anomalii.

Komitet miałby za zadanie oficjalnie rozliczyć członków organizacji normalnościowych odpowiedzialnych za nieetyczne praktyki celem utrzymania Zasłony, jak i pomóc w naprawie krzywd wyrządzonych przez nie w duchu sprawiedliwości naprawczej z aktywnym oraz bezpośrednim udziałem osób poszkodowanych w procesie.

Dr Jeremiah Cimmerian, wysłannik do Komitetu z ramienia Vanguard i były łącznik z Komitetem ds. Etyki, skomentował: "Naszym głównym celem nie ma być zapewnienie pokrzywdzonym jakiejś formy uregulowanej prawnie zemsty lub odwetu. Zamiast stawiać na karę, chcemy położyć nacisk na zadośćuczynienie, dać szansę na przyznanie się do winy i naprawę emocjonalnych i materialnych szkód wobec pokrzywdzonych, przywracając im tym godność i nie dehumanizując żadnej ze stron. Komitet w tym wszystkim będzie pełnił rolę neutralnego mediatora, pośredniczącego między dwoma stronami, asystując w formowaniu metod rehabilitacji i ostatecznie zapewnieniu sprawcy amnestii, jeżeli wyzna on swoje winy i będzie można mu je wybaczyć".

Dodaje również: "Oczywiście takie rozwiązanie nie będzie możliwe we wszystkich przypadkach, jednakże Komitet będzie działał jak najlepiej będzie mógł, aby zapewnić reparacje pokrzywdzonym".

W Radzie 108 w reakcji na te oświadczenia uformował się znaczący obóz przeciwny tej koncepcji z Iluminatami Bawarskimi stojącymi na czele frakcji. Think-tank ten już wcześniej wypowiadał się krytycznie o działalności Vanguard, określając ich przedsięwzięcia jako nieprzemyślane, a nawet niebezpieczne.

Mistrz Wilhelm, reprezentant Iluminatów w Radzie 108, wygłosił przemówienie potępiające projekt jak i działalność Vanguard podczas tegorocznego zgromadzenia ogólnego: "Koncepcje Vanguard aktywnie podkopują ponad 150 lat dotychczasowych osiągnięć cywilizacji ludzkiej, możliwych tylko dzięki Zasłonie normalności oraz tworzonego przez nią podziału. Nie brak opinii podważających kompetencje tej organizacji wobec jej tak zwanego procesu normalizacji zjawisk paranormalnych, stąd nasuwają się oczywiste pytania dotyczące tego, czy byłaby w stanie współzarządzać taką Komisją. Celem jej ma być otwarty atak na ludzi działających w ówcześnie legalny sposób wedle swoich osobistych przekonań — by zapewnić reszcie ludzkości spokój i bezpieczeństwo, ryzykując swoim życiem każdego dnia — czego Vanguard nie zauważa, postrzegając świat jedynie czarno-biało".

Dodaje również "Dodatkowo, Vanguard zapowiedziało, że w skład Komisji mają wejść znani terroryści, przynależący do Ręki Węża, co budzi oczywiste oburzenie społeczne".

Jednakże, pomimo głosów krytyki obozu Iluminatów, większość organizacji w trakcie wczorajszego głosowania (UNGOC/GA73-135) zatwierdziła propozycje utworzenia Komitetu — 48 za, 37 przeciw i 23 wstrzymano. Wielu obserwatorów i specjalistów uważa to za krok naprzód, w szczególności biorąc pod uwagę konserwatywne działania i postawy Koalicji, zwłaszcza militarnej Dywizji PSYCHE. Przejawiało się to brakiem jakiegokolwiek poszanowania do Vanguard, jak i innych organizacji, co było historycznie zauważalnym trendem w organizacji widocznym od dawna, patrząc na materiały udostępnione po upadku Zasłony.

Inną przyczyną mogła też być presja ze strony społeczeństwa i chęć zagwarantowania jej przychylności, pozwalając na rozliczenie członków organizacji normalnościowych, czego większość opinii publicznej od czasu upadku Zasłony oczekuje.

Rozporządzenie razem z innymi przyjętymi podczas wczorajszej sesji zostało wraz z zakończeniem obrad przekazane do Podsekretariatu Generalnego, gdzie oczekują na podpisanie przez Podsekretarz Generalną D.C. al Fine, aby móc oficjalnie wejść w życie.


Zobacz Także


Regulamin | Kontakt | Polityka Prywatności | O Nas | Newsletter | Mapa Serwisów

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported