Incydent 023-27
ocena: +1+x

Powiązane obiekty SCP: SCP-023

Powiązani pracownicy: Dr ████, [USUNIĘTO]

Data: ██.██.████ r.

Lokacja: Ośrodek ███

Opis: Przebieg zdarzeń:

00:00:10 — Dwaj członkowie personelu klasy D wkładają do oczodołów SCP-023 parę szklanych gałek ocznych.

00:00:15 — Szklane gałki święcą się barwą pomarańczowo-czerwoną. Wyglądają jak prawdziwe oczy obiektu przed ich usunięciem.

00:03:13 — Stopione szkło wypływa z oczodołów SCP-023.

00:05:54 — [USUNIĘTO] pojawia się na wszystkich soczewkach, oknach, lustrach, monitorach i powierzchniach szklanych znajdujących się w Ośrodku ██.

00:06:12 — Zarządzono ewakuację Ośrodka ██.

06:54:07 — Wzeszło słońce. Wysłano pracowników klasy D, którzy mieli sprawdzić okolice wybiegu SCP-023. [USUNIĘTO] zniknął. Jedynym śladem SCP-023 jest przypalona część podłogi wokół kałuży roztopionego kolorowego szkła.


Log personalny: Dr ████

Data: ██.██.████ r.

To moja wina. Zgładziłem mój zespół badawczy, a przy tym pewnie resztę placówki. Teraz możemy się tylko starać. Musimy zabezpieczyć SCP-023.

Nota: ██.██.████r., rok po incydencie 023-27, ███ pracowników zostało pochowanych w mogile, w pobliżu Ośrodka ██.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported