Incydent 668 A
ocena: 0+x

Incydent: Odzyskanie SCP-668, "Trzynastocalowego noża szefa kuchni"

Zaangażowany SCP: SCP-668

Zaangażowany personel: [USUNIĘTO]

Data: [ZMIENIONO]

Lokalizacja: [ZMIENIONO]

Opis: ██-██-█████, ███ ████ Wydział policji miejskiej, Precinct ██, odpowiedział na doniesienia o człowieku atakującym i zabijającym przechodniów dużym nożem szefa kuchni w lokalnym centrum handlowym. Po udzieleniu odpowiedzi oficerowie odkryli piętnaście ofiar, z których większość została rytualnie pocięta nożem w sposób opisany przez świadków jako "przerażający". Funkcjonariusze odkryli podejrzanego (zbiegłego seryjnego zabójcę o nazwisku ████████ ███████, zwanego odtąd "Podejrzanym") w przedszkolu w trakcie filetowania i spożywania 9-letniego chłopca. Funkcjonariusze nakazali Podejrzanemu zaprzestać i wycofać się. Podejrzany nie zastosował się do polecenia. Następnie oficerowie próbowali strzelać do Podejrzanego, ale odkryli, że nie są w stanie pociągnąć za spust. Następnie oficerowie próbowali uciekać, ale nie byli w stanie tego zrobić po tym, jak Podejrzany zadeklarował zamiar "zamordowania co do jednego z was, skurwysynów". Następnie Podejrzany przeszedł do [USUNIĘTO], kończąc na Cynthii Wallis, Fundacji Operacyjnej osadzonej jako obserwator z ██PD. Mimo poważnego ataku psychicznego, funkcjonariuszce Wallis (pseudonim) udało się aktywować transponder awaryjny umieszczony w jej pasie, równocześnie stosując się do poleceń Podejrzanego, by ████████, ostrzegając Fundację o sytuacji.

Mobilna Formacja Operacyjna Pi-1 ("City Slickers"), przebrana za "Specjalną Antyterrorystyczną Grupę Zadaniową FBI", przybyła na miejsce zdarzenia kilka minut później. Pi-1 przekroczyła granicę o godzinie ████:██:██, co odpowiada momentowi, w którym telemetria sygnałów życiowych oficera Wallisa przestała nadawać. Członkowie Formacji Operacyjnej znaleźli Podejrzanego stojącego przed domem towarowym █████████ na trzecim piętrze centrum handlowego. Ciała policjantów zostały znalezione podwieszone pod barierką na trzecim piętrze, ich skóra została obszyta i ułożona w formie skrzydeł, wnętrzności zostały usunięte i leżały na podłodze. Znaleziono ciało oficera Wallisa [USUNIĘTO]. Operatorzy KPZR próbowali następnie zlikwidować Podejrzanego, tylko po to, by odkryć, że oni również nie byli w stanie wystrzelić ze swojej broni. Lider zespołu █████████ przekazał do Dowództwa Alarm Ataku Pamięciowego Klasy 1, Typu 73 i nakazał zespołowi wycofać się; rozkaz ten nie powiódł się, gdy Podejrzany wyraził zamiar "dowiedzenia się, jak wyglądają wasze wnętrzności", czyniąc ich bezradnymi do ucieczki. Zaangażowani członkowie formacji operacyjnej zostali następnie zdalnie poddani terminacji za pomocą chirurgicznie zainstalowanych detonatorów czaszkowych, zgodnie ze standardowym protokołem terenowym, po osiągnięciu kompromisu psychicznego agenta terenowego.

Dowództwo pozwoliło następnie na eskalację siły do Poziomu 2 (Poważne Uszkodzenia Dodatkowe). Próba bombardowania z powietrza została podjęta, ale nie powiodła się, gdy piloci nie byli w stanie uwolnić ładunku nad celem. Ustalono więc, że "pole psychiczne", które zapobiega wrogim intencjom wobec Podejrzanego, może mieć nieskończony zasięg. Rozważano eskalację siły do Poziomu 3, ale opóźniono ją, podczas gdy dr Gears zasugerował alternatywną strategię z większą szansą na odzyskanie obiektu w stanie nienaruszonym.

Hipotezując, że wrogie intencje były wymagane do wyzwolenia kontroli psychicznej, dr Gears zasugerował użycie personelu klasy D pod kontrolą umysłu przez SCP-061. Wcześniej przygotowanym "lunatykantom" wyposażonym w chirurgicznie wszczepiane słuchawki transmitujące SCP-061 wydano następujące polecenia:

  • D-061-056 rozkazano wydać reszcie personelu następujące komendy poprzez kontrolę radiową. D-061-056 nie otrzymał żadnych wskazań co do przyczyny wydania tych poleceń, aby zapobiec wyzwoleniu się obrony psychicznej. Agenci byli w stanie nakazać D-061-056 wydanie następujących rozkazów, sugerując, że obrona psychiczna może być w stanie funkcjonować tylko poprzez pewną liczbę iteracji (wymagane więcej badań).
  • D-061-059 do 070 (12 pracowników) otrzymali rozkaz przeniesienia ładunków wybuchowych do dwunastu wcześniej ustalonych punktów, otwierając po drodze sieć gazową. Materiały wybuchowe zostały zdetonowane po kolei po wydaniu ostatecznego rozkazu przez D-061-056.
  • D-061-099, odpowiadający profilowi preferowanego typu ofiary, otrzymał rozkaz przeniesienia się do ustalonego miejsca po środku centrum handlowego, aby zwabić podejrzanego w odpowiednie miejsce, zarówno w celu zagwarantowania zabójstwa, jak i umożliwienia łatwego odzyskania szczątków.

Ostatecznie, sześciu pracownikom klasy D, nie kontrolowanym przez SCP-061, nakazano schwytanie Podejrzanego. Zadaniem personel klasy D nie było ukończenie swojej misji, a służenie jako opóźnienie, podczas gdy kontrolowani umysłowo agenci wykonywali swoją misję.

Operacja zakończyła się sukcesem. Dzięki wykorzystaniu wielu pracowników, z których żaden nie zdawał sobie sprawy ze znaczenia swoich działań, żaden z nich nie wiedział, że ich działania były związane z poddaniem terminacji Podejrzanego, a zatem mógli działać swobodnie. Szczątki Podejrzanego zostały wydobyte z gruzów przez robota "sapera" i umieszczone w pudełku wyłożonym SCP-148, a następnie odzyskane przez pracowników Fundacji. Po potwierdzeniu przechwycenia, dowództwo zarządziło wycofanie elementów Poziomu 3 (Detonacja głowicy jądrowej) ze stanu Goty-5 i ogłosiło, że incydent został opanowany. Sformułowano i rozpowszechniono publicznie okładkę obarczającą winą za atak terrorystów.

Kontrolowane testy ustaliły, że broń Podejrzanego (Trzynastocalowy nóż szefa kuchni) była aktywnym czynnikiem w incydencie, emitując polecenie psioniczne, które [USUNIĘTO]. Szczątki Podejrzanego mają być wysłane do ██PD wraz z repliką noża. Oryginalna broń ma być oznaczona jako SCP z klasą podmiotu jako Keter (SCP-668) i wysłana do Ośrodka 19 do dalszych testów.

Sposób, w jaki podejrzany nabył SCP-668, jest w tym momencie nieznany.

Należy zauważyć, że obsesyjny charakter metody zabijania podmiotu mógł przyczynić się do sukcesu tej operacji: Podmiot wykonywał swoje zabójstwa w sposób rytualny, maksymalizując ilość przerażenia, bólu i cierpienia zadawanych swoim ofiarom. Z tego powodu personel Fundacji potrafił utrzymać go w zamknięciu (centrum handlowe) i sformułować plan działania. Gdyby Podejrzany podjął decyzję o opuszczeniu centrum handlowego i kontynuowaniu zabijania w innym miejscu, jedyną możliwą metodą powstrzymania incydentu byłaby natychmiastowa reakcja Poziomu 3 ze strony podwójnie zaślepionego operatora.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported