Raport z incydentu 023-26
ocena: +2+x

Powiązane obiekty SCP: SCP-023

Powiązani pracownicy: Dr ████████, 5 pracowników klasy D

Data: ██.██.██ r. — ██.██.██ r.

Lokacja: Ośrodek ██

Opis:

Celem zmniejszenia zagrożenia stwarzanego przez SCP-023 dr ████████ wydał polecenie usunięcia oczu i kłów SCP-023. Zaraz po wykonaniu pierwszego polecenia SCP-023 zniknął, by o godzinie 16:37 pojawić się na autostradzie ███. Podmiot ponownie przeniesiono do przechowalni, gdzie członkowie personelu klasy D usunęli mu kły. Liczba cywilów wystawionych na działanie SCP-023 podczas tego incydentu pozostaje nieznana.

Zapisy czasowe potwierdzają, że w ciągu kolejnych 48 godzin SCP-023 znikał tylko wówczas, gdy ze Strefy ██ można było dostrzec słońce.

Dodatek 023-026-1:

██.██.████ r. dr ████████ został zawieszony w obowiązkach i oczekuje na ewaluację dyscyplinarną jako odpowiedzialny, pośrednio lub bezpośrednio, za incydent 023-026. Pieczę nad podmiotem sprawuje aktualnie dr ████.

Spowodowane przez dr. ████████ trudności w przechowywaniu SCP-023 powinny przypominać wszystkim pracownikom o celu, dla którego Fundacja istnieje. Zabezpieczać, Przechowywać, Chronić. Badania, eksperymenty, wygoda czy bezpieczeństwo personelu badawczego to kwestie drugorzędne. Nie pracujemy po to, by chronić samych siebie.

O5-██

Dodatek 023-026-2: Rok po incydencie 023-26 znaleziono █ ciał związanych z wystawieniem na oddziaływanie obiektu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported