Raport z incydentu SCP-701-19██-1
ocena: +5+x

Dotyczy: SCP-701

Data: ███████ ██, 19██

Miejsce: [USUNIĘTO]

Raport przygotowany przez doktorów R█████ i J██████ na podstawie materiału zawartego na SCP-701-19██-A. SCP-701-19██-A to mierząca 187[mm] x 103[mm] x 25[mm] kaseta S-VHS zarekwirowana przez służby Fundacji po incydencie polegającym na wystawieniu SCP-701 w szkole średniej █████████████ w █████████████, ████. Kasetę znaleziono wewnątrz zniszczonej amatorskiej kamery, która nagrywała sztukę z najwyższego miejsca na widowni. To jedyne nagranie ukazujące manifestację które przetrwało. Proszę przejrzeć dokumentację dotyczącą SCP-701, by znaleźć kompletny transkrypt nagrania. Aby porównać wyodrębnione odstępstwa od tekstu wydarzenia z treścią samej sztuki, należy przeczytać Dokument SCP-701-1640-B-1.

 • 0:00:00 – Rozpoczyna się nagranie.
 • 0:03:10 – Gasną światła na widowni.
 • 0:05:12 – Unosi się kurtyna. Sztuka rozpoczyna się przemówieniem Gonzala podczas koronacji, zgodnie z treścią zawartą w dramacie.
 • 0:10:21 – Podczas sceny ukazującej zwierzanie się pijanej Izabeli, na ścianie za sceną zaobserwować można cień nienależący do żadnego z członków obsady; prawdopodobnie SCP-701-1.
 • 0:10:24 – Cień znika.
 • 0:23:15 – Pierwsze odstępstwo od scenariusza. Zamiast dialogu między Franciscem i kurtyzaną, kurtyna opada, by po chwili unieść się, ukazując pustą scenę i wchodzącego na nią z prawej strony Antonia.
 • 0:23:24 – SCP-701-1 po raz pierwszy zaobserwowany pośrednio. Na ścianie z prawej strony sceny pojawia się cień, który wprawia Antonia w zdziwienie. Cień znika. Antonio rozpoczyna monolog, stwierdzając, iż teraz wierzy w zwierzenia Izabeli. Dr J██████ zauważył, iż mimo że wypowiedź Antonia zachowuje styl i tonację tragedii, nie znajduje się w treści sztuki.
 • 0:24:12 – Kurtyna opada.
 • 0:24:51 – Kurtyna unosi się, ukazując Francisco i kurtyzanę. Wraca Antonio; sztuka przebiega dalej zgodnie ze scenariuszem.
 • 0:31:14 – Pojawia się SCP-701-1. Wchodzi na scenę i stoi przy jej lewej krawędzi do końca sceny pierwszej aktu II.
 • 0:32:17 – Dialog Gonzala kończy się (zgodnie z tekstem sztuki) wspomnieniem, iż musi złożyć wizytę ambasadorowi Alagaddy. Opuszcza scenę z lewej strony; SCP-701-1 obraca się i podąża za królem, gasną światła.
 • 0:38:13 – SCP-701-1 pojawia się po raz drugi w trakcie sceny pierwszej aktu III, tym razem stając przy prawej krawędzi sceny, obserwując, jak Gonzalo i Petruccio morduje księcia Sortino. Scena kończy się rozkazem Gonzala, by kucharze przygotowali ze zwłok gulasz; zabrane na miejscu zapiski wskazują, iż sekcję tę wycięto podczas próby.
 • 0:51:11 – Trzecie pojawienie się SCP-701-1 — przy lewej krawędzi sceny, w momencie gdy Antonio zabija Izabelę.
 • 1:09:12 – Czwarta manifestacja: SCP-701-1 wchodzi wraz z Gonzalem na początku sceny pierwszej aktu IV i podąża za królem w czasie jej trwania. Scena zawiera również dwa momenty kluczowe: najpierw Gonzalo zdaje się skinąć w stronę SCP-701-1, kiedy wspomina o ambasadorze Alagaddy. To pierwszy raz, kiedy członek obsady zdaje się zaobserwować obecność SCP-701-1. Później scena kończy się odstępstwem od tekstu: monolog nie dotyczy sumienia Gonzala, ale rozważań nad tym, czy jego "danina" zadowoli ambasadora. Gasną światła.
 • 1:21:15 – Piąta manifestacja: SCP-701-1 wchodzi na scenę z lewej strony pod koniec sceny drugiej aktu IV, gdy Antonio powinien oddalić się, by zdobyć ostrze, którym dokona zamachu. Jednak zamiast tego Antonio zatrzymuje się przed SCP-701-1, który wręcza mu długi sztylet. (Uważa się, iż to pierwsze wystąpienie obiektu sklasyfikowanego jako SCP-701-19██-B; należy zauważyć, że o przedmiocie tym nie wspominają żadne zapiski na liście rekwizytów czy innych notatkach dotyczących sztuki.) SCP-701-1 i Antonio razem opuszczają scenę.
 • 1:32:41 – Szósta manifestacja: SCP-701-1 pojawia się po lewej stronie sceny, gdy Cornari i Lodovico ją opuszczają.
 • 1:35:10 – Zapalają się światła. Scena bankietowa — akt V, scena pierwsza — rozpoczyna się zgodnie z treścią utworu.
 • 1:40:52 – Wchodzi Antonio, trzymający w dłoni zapisany pergamin. Tutaj odstępstwa od tekstu pojawiają się najwcześniej: zamiast oznajmić, iż przynosi wyznanie Petruccia, Antonio opisuje dokument jako fakturę od ambasadora Alagaddy, udowadniającą że Gonzalo jest mu winny więcej danin niż jest w stanie uiścić.
 • 1:41:42 - SCP-701-1 wchodzi na scenę z prawej strony. Jego obecność zauważa cała obsada. Gonzalo wstaje, kieruje w stronę publiczności obelgi i biegnie w kierunku lewej strony sceny. Pozostałe osoby — wliczając Alindę i Francisca, którzy wchodzą na scenę właśnie z lewej strony — stawiają władcy fizyczny opór i zaciągają go z powrotem na scenę. Tymczasem SCP-701-1 przemieszcza się na środek, gdzie staje przed tronem Gonzala.
 • 1:43:08 – Z sufitu opuszczony zostaje stryczek. Obsada obwiązuje pętlą szyję Gonzala, który przeklina po włosku (a w jednym miejscu prawdopodobnie w łacinie…?). Pętla zostaje zaciśnięta, a król zrzucony ze sceny; zaczyna się dusić.
 • 1:43:32 – Antonio przemawia: "Tak oto wszelkie długi zostają spłacone." Aktor chwyta SCP-701-19██-2 (sztylet) i przecina nim brzuch Gonzala, następnie rozrzucając po scenie wnętrzności króla.
 • 1:44:04 – Alinda zabiera Antoniowi sztylet. Mówi: "A oto krew tego głupca — krew Powieszonego Króla." i podcina Antoniowi gardło.
 • 1:45:31 – Z dachu na scenę spadają stryczki — po jednym dla każdego z członków obsady. Aktorzy zarzucają je sobie na szyję. Alinda staje obok SCP-701-1.
 • 1:46:12 – Alinda: "A oto nasza krew - krew Powieszonego Króla." Obsada się wiesza.
 • 1:47:33 – SCP-701-1 omija powieszone ciała i staje przy środkowej krawędzi sceny.
 • 1:47:41 – Światła nagle gasną.
 • 1:47:46 – Słychać krzyki i dźwięki dokonywanych aktów przemocy.
 • 1:48:22 – Głośny dźwięk, prawdopodobnie powstały na skutek przewrócenia kamery.
 • 1:49:01 – Kamera zostaje zniszczona, nagranie urywa się.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported