Inicjatywa Świąteczna 2020

Rok 2020 wszystkim dał się we znaki mniej lub bardziej, ale każdy z nas tak samo doświadcza rzeczywistości w świecie ograniczonym przez niebezpieczeństwo pandemii. Mamy nadzieję, że Wy i Wasi bliscy, znajomi, każdy, kto jest dla Was ważny, trzyma się ciepło przy dobrym zdrowiu. Tak jak w życiu, tak i w Fundacji wszyscy jesteśmy jednością. Tegoroczna inicjatywa ma na celu podkreślenie tego, że wszyscy tworzymy jedną, wielką społeczność Fundacji SCP, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy i w jakim języku mówimy.

W tym roku jako Polska Filia Fundacji SCP pokażemy całej społeczności międzynarodowej, że jesteśmy z nimi, bez względu na to, co nas spotyka. Czy może być lepsza rzecz, niż otrzymanie miłego słowa? Pewnie! Jak? W postaci ładnie zrobionej kartki!

W ramach Inicjatywy Świątecznej 2020 użytkownicy SCP-PL łączą się w grupy 3-osobowe, a następnie w drodze losowania otrzymują konkretne filie Fundacji SCP, dla których własnoręcznie, dowolną metodą, stworzą kartki z życzeniami świątecznymi.


Jak, co, gdzie, kiedy?

  • 9 grudnia 2020 rozpoczyna się Inicjatywa.
  • Użytkownicy łączą się w 3-osobowe grupy, w których wybierają jedną osobę jako lidera. Grupa wybiera dla siebie nazwę związaną ze świętami. Rudolfy, bałwany (bez obrazy), mikołaje, coś w tym stylu.
  • Grupy należy zgłaszać w dyskusji forum tej strony. Należy wskazać członków i lidera.
  • Tworzenie grup jest możliwe do 17 grudnia 2020. Nastąpi wtedy losowanie, a administracja przekaże każdemu liderowi informację, jakie filie zostały przypisane dla grupy.
  • Obecnie istnieje 14 oficjalnych filii. Oznacza to, że może być maksymalnie 14 grup. W przypadku mniejszej liczby filie zostaną odpowiednio rozdysponowane tak, aby każda mogła otrzymać swoją kartkę.
  • Kartki można stworzyć dowolną metodą. Praca graficzna w komputerze czy własnoręczne zrobienie jej z papieru itp. jest bez znaczenia. Kartka ma być dziełem całej grupy, ale to od was zależy podział poszczególnych obowiązków w grupie. Pamiętajcie jedynie, że kartka musi być możliwa do przesłania drogą elektroniczną!
  • Życzenia na kartce powinny docelowo być napisane w języku ojczystym dla filii, dla której kartka jest przeznaczona. Dla celów Inicjatywy życzenia należy przetłumaczyć dodatkowo na język polski i angielski, co zostanie umieszczone na tej stronie. Możecie poprosić o pomoc dowolną osobę z innej filii, jednakże nikt poza nią nie może wiedzieć, co napisaliście!
  • Gotowe kartki z życzeniami należy przesłać przez lidera do jednego z administratorów witryny wraz ze wskazanymi tłumaczeniami życzeń i składem grup. Metoda kontaktu: Pw Wikidotu lub poprzez Discord.
  • Inicjatywa kończy się 27 grudnia 2020, jednak kartki można przesyłać tylko do 26 grudnia godziny 15:00 tego dnia. Kartki zostaną wówczas opublikowane na tej stronie oraz rozesłane do docelowych Filii przez administrację.
  • Do grupy, która nie stworzy kartek, przyjdzie w nocy zły admin i zasypie węglem!!!

Lista uczestniczących grup:

Wypatroszone Karpie

CharonidesCharonides i PiesolloPiesollo pod przewodnictwem SilnikSilnik

Kevini Sami w Bydgoszczy

Shadow_F4Shadow_F4 i Excel2020Excel2020 pod przewodnictwem Calamari_KnightCalamari_Knight

Skończone Bałwany

Jasiu06Jasiu06 i Kato starszyKato starszy pod przewodnictwem Douglas-MADouglas-MA

Statystyczni Koneserzy Świętego Mikołaja

BlazingPieBlazingPie i VogsVogs pod przewodnictwem FedorianFedorian

Neonowe Lampki

DoreriDoreri i Dr_BlackpeaceDr_Blackpeace pod przewodnictwem NeoNixaNeoNixa

Śnieżna Zorza

Winonna WiWiWinonna WiWi i AntymesiuszAntymesiusz pod przewodnictwem Dr Rena SiniusDr Rena Sinius

Flat Christmas Society

DrVanderDrVander i PiskorzPLPiskorzPL pod przewodnictwem EXerdamnEXerdamn


Wylosowane Filie:

Wypatroszone Karpie robią kartki dla Filii Portugalskiej i Tajskiej

Kevini Sami w Bydgoszczy robią kartki dla Filii Niemieckiej i Ukraińskiej

Skończone Bałwany robią kartki dla Filii Angielskiej i Japońskiej

Statystyczni Koneserzy Świętego Mikołaja robią kartki dla Filii Hiszpańskiej i Języka Tradycyjnego Chińskiego

Neonowe Lampki robią kartki dla Filii Chińskiej i Rosyjskiej

Śnieżna Zorza robią kartki dla Filii Czeskiej i Włoskiej

Flat Christmas Society robią kartki dla Filii Francuskiej i Koreańskiej
=== Oto wasze piękne kartki! ===


=== Tłumaczenia/Translations ===

Francuski (French) Koreański (Korean)
Wesołych Świąt za wyjątkową przyjaźń! Możemy tylko docenić piękną przyjaźń, którą możemy się z Wami podzieli. Życzymy Wam chwil zaskakujących i wzruszających, ale przede wszystkim tej pewnej przyjemności i nieskończonej radości! Najlepsze życzenia na Boże Narodzenie! Do wszystkich pisarzy, którzy poświęcają czas, tworząc swoje dzieła. Do wszystkich tłumaczy, udostępniających prace zagraniczne innym. Do wszystkich krytyków, dzięki którym możemy poszczycić się tak wysoką jakością. Do administracji, która utrzymuje stronę w czystości. Do wszystkich czytelników, którzy są sensem istnienia tej strony. Dziękujemy, I życzymy wesołych świąt. Razem tworzymy jedną z najlepszych witryn pisarskich naszych czasów.
Happy Holidays for a special friendship! We can only appreciate the beautiful friendship that we can share with you, our companions. We wish you surprising and touching moments, but above all, this certain pleasure and infinite joy! Best wishes for Christmas! To all writers, whom use their time and effort, creating stories. To all translators, sharing foreign articles to others. To all critics, thanks to which we can be proud of being one of the highest quality writing communities. To all admins, for dealing with rule-breakers, and keeping the site clean. To all readers, who are the point of existence of this site. Thank you, and Merry Christmas. Together, we create one of the greatest writing communities of our time.

Rosyjski (Russian) Czeski (Czech) Włoski (Italian)
Pozdrawiamy was gorąco i serdecznie. Rok się kończy - no i pięknie. Skończmy już ten głupi czas nareszcie i katiuszą go w powietrze. Niechaj Dziadek Mróz wam zdrowie niesie a Śnieżynka pocieszenie. Wiary, która odmieni nasze serca, nadziei, że jutro będzie lepsze, miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu. I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i nowego roku! Życzy Polska Filia Wiary, która odmieni nasze serca, nadziei, że jutro będzie lepsze, miłości, która przetrwa najgorsze momenty w życiu. I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy. Wesołych świąt Bożego Narodzenia i nowego roku! Życzy Polska Filia
We greet you warmly and cordially. The year is ending - and it's beautiful. Let's end this stupid time and kick it into the air with Katyusha. May Ded Moroz bring you health, and Snegurochka give you comfort. Faith that will change our hearts, hope that tomorrow will be better, love that will endure the worst moments in life. And the health we all need. Merry Christmas and new year! Wishes Poland Branch Faith that will change our hearts, hope that tomorrow will be better, love that will endure the worst moments in life. And the health we all need. Merry Christmas and new year! Wishes Poland Branch

Chiński (Chinese) Tradycyjny Chiński (Traditional Chinese) Hiszpański (Spanish)
Niech nowy rok przyniesie wam sukcesy, szczęście i pomyślność. Niechaj udzieli wam się wytrwałość Bawołu w tych trudnych czasach i zaniesie was ku lepszemu jutrze. Wesołego Nowego Roku, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
May the new year bring you success, happiness and prosperity. May the perseverance of the buffalo give you strength in these difficult times and lead you towards a better tomorrow. Happy New Year, Merry Christmas Merry Christmas and Happy New Year

Angielski (English) Japoński (Japanese) Niemiecki (German)
Wesołych świąt i nadal róbcie taką świetną robotę jako główna filia. Wesołych Świąt, nowych ciekawych formatów i przełomów w kodzie, oraz prześcignięcia EN w ilości obiektów, GoI formatów i opowieści. Dalszego pokazywania, że Filie Międzynarodowe też potrafią. Życzymy tez owocnego w prace 2021 roku. — Wesołych Świąt, Niemiecka Filio! Życzę wam, żebyście doszli do SCP-300-DE… — Was? — Żebyście… Kontynuowali… Waszą wspaniałą pracę. Mało słabych skipów, dużo nowych, wspaniałych ludzi i mnóstwo opowieści w nadchodzącym roku! — Piłeś coś? — Niewykluczone.
Merry Christmas and keep doing the great work as the main branch. Merry Christmas. We wish you to suprass EN in new interesing formats, reports, GoI formats and other articles. To continue to show that International Branches can do it too. We wish you fruitful work in 2021. — Merry Christmas german branch! I wish you to reach SCP-300-DE… — What? — That you… will continue… your wonderful work! As possibly little bad articles, many new, great people and many tales in the coming year. — Are you drunk? — Probably.

Ukraiński (Ukrainian) Portugalski (Portuguese) Tajski (Thai)
— Więc, Ukraino… Daj mi sekundkę… — Co to jest? — Przywoływacz Ducha Świąt! Przybył! — A to nie Szwecja? — Tak, dorabia wieczorami. Wracając… Życzę Ci wielu skipów, dobrych autorów, kolejnych kanonów i wspaniałego nowego roku! — Co się dzieje? — Magia świąt. Deja vu. I've just been in this place before. Higher on the street. And I know it's my time to… życzyć całej Portugalskiej filii szczęśliwych świąt, dużej ilości dobrych skipów i owocnie spędzonego czasu, który w miłym towarzystwie gna niczym Panda Toreno. Uwaga Pułapki! 2020 pełen był paskudnych pułapek, więc na święta życzymy, by następny rok dla odmiany był pełen przyjemnych niespodzianek i jak najszybszego dobicia do tysiąca dobrych, oryginalnych raportów.
— So, Ukraine… Give me a second… — What is this? — A Christmas Spirit summoner. There he is! — Isn't that Sweden? — Yes, he earns money in the evenings. I wish you many articles, good authors, subsequent canons and great new year! — What's happening? — Christmas magic. Deja vu. I've just been in this place before. Higher on the street. And I know it's my time to… wish merry christmas for entire Portuguese branch, also we wish you to have many good quality raports and well spent of time which in nice company rushes like Panda Toreno. Warning! Traps! 2020 was full of nasty traps, that's why on Christmas we wish you, that for a change next year would be full of pleasant surprises and also to achieve one thousand good, original reports goal as soon as possible.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported