Propozycja Jonathan Ball
ocena: +2+x

Identyfikator podmiotu: SCP-001

Klasa podmiotu: Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: Do dzisiaj nie zaimplementowano odpowiednich procedur zabezpieczających, które mogłyby tłumić możliwości zagrożenia stwarzane przez SCP-001. Ma to częściowo związek z kontrowersyjną naturą obiektu i debatami mającymi określić, czy owe procedury są niezbędne. Konsekwencją tego są zmiany jego kategorii i procedur używanych do jego zabezpieczania. Obecna administracja — pomimo oskarżeń o paranoję — zaklasyfikowała obiekt do klasy Keter; złożono również wniosek o zgodę na implementację wyższej klasy obiektowej do systemu, do której podmiot miałby zostać następnie przydzielony. SCP-001 uważany jest za najniebezpieczniejszy znany nam obiekt. Powody takiej klasyfikacji i zróżnicowanego interpretowania obiektu opisane zostały w akapitach opisu oraz notatek.

Aktualnie SCP-001 znajduje się we wzmacnianej tytanem walizce ze stopu ołowiu, zabezpieczonej zamkiem szyfrowym. Przechowalnia oraz walizka są monitorowane całodobowo przy użyciu kamer bezpieczeństwa. Otwieranie walizki bez specjalnej, jednogłośnej zgody wszystkich aktualnych nadzorców O5 jest wzbronione. Walizka zamknięta jest w niewielkim, całkowicie oświetlonym budynku z jednym pomieszczeniem; konstrukcja została zbudowana i znajduje się w ███ ██████ ██████. Do ochrony przechowalni przydziela się pracowników klasy D, jednakże nie mogą oni wejść do jej wnętrza bez uprzedniego otrzymania ww. specjalnej zgody rady O5; nieposłuszeństwo w tej kwestii karane jest terminacją. Opisywany samodzielny budynek istnieje jedynie w charakterze przechowalni SCP-001 i może zostać wysadzony w razie zaistnienia zagrożenia.

Aktualna administracja jest zdania, iż SCP-001 reprezentuje największe znane nam zagrożenie wobec bezpieczeństwa narodowego i globalnego. Pomimo tego, z powodu nadzwyczajnych okoliczności wpływających na funkcjonowanie obiektu, wzbrania się przeprowadzania na nim dalszych badań. Sytuacja z przeszłości, kiedy SCP-001 był zabezpieczony w warunkach minimalnej ochrony, nie ma dzisiaj żadnego znaczenia.

Opis: SCP-001 to plik papierów połączonych za pomocą zszywki w lewym górnym rogu. Wierzchni arkusz jest tytułowy, widnieje na nim napis "Poufny raport o specjalnych obiektach‐tajnych". Nie stwierdzono możliwości sprawdzenia, ile obiekt posiada arkuszy pod kartą tytułową; szacunkowo liczba ta waha się od trzech do trzydziestu. Raport jest niepodpisany, nieznane jest też jego pochodzenie.

Raport po raz pierwszy pojawił się w █ ███████ ████, kiedy znalazł się na biurku ████████ █████ (nie żyje). W tamtym czasie raport opisywał "Żywy pokój" (SCP-002). Po początkowym, nieufnym przeczytaniu dokumentu, ████████ █████ otrzymał telefon w związku z tym właśnie podmiotem. Kiedy następnym razem ████████ █████ przejrzał raport, dowiedział się nie o "Żywym pokoju", lecz o "Biologicznej płycie głównej" (SCP-003). ████████ █████ natychmiast zamknął SCP-001, myśląc, że jest to inny raport, i zaczął szukać karty opisującej SCP-002. ████████ █████ dokumentu nie odnalazł, więc ponownie otworzył SCP-001; poprzedni raport znów zniknął, a w jego miejscu znalazł się ten opisujący "12 zardzewiałych kluczy i drzwi" (SCP-004). ████████ █████ ponownie zamknął plik, a zaraz po tym go otworzył. Miejsce poprzedniego tekstu zajął dokument opisujący "Kościany klucz" (SCP-005). Nie wiadomo, co następnie poczynił ████████ █████. W późniejszych, różnych momentach historii, ww. obiekty zostały odkryte.

Istnieje niewystarczająco wiele informacji na temat współzależności pomiędzy SCP-001 a innymi, znanymi podmiotami. Zrozumiano jednak, że każde odkrycie nowego obiektu SCP następowało po pojawieniu się raportu na jego temat pod arkuszem tytułowym SCP-001. Obecna administracja traktuje te okoliczności jako dowód na istnienie pobieżnego połączenia między podmiotami.

Notatki dodatkowe: Kwestią oczekującą na wyjaśnienie jest, czy SCP-001 ma być traktowany jako system wczesnego ostrzegania, czy jako twórca obiektów wymagających aplikacji Specjalnych Czynności Przechowawczych. Obecna administracja uważa tę różnicę za nieistotną. Faktem jest, iż nie dochodzi do odkrycia nowych obiektów SCP, dopóki SCP-001 nie zostaje przeczytany. Z tego właśnie powodu obecna administracja nie zamierza powtarzać błędów z przeszłości; nieprzemyślane decyzje doprowadziły bowiem do zabezpieczenia ponad 1000 rozpoznanych przez Fundację obiektów.

Argumenty, iż SCP-001 sam w sobie nie jest śmiercionośny, może zostać hipotetycznie użyty jako system ostrzegania o SCP lub jako prototyp zaawansowanych biologicznych i niebiologicznych broni, nie zdołały przekonać obecnej administracji. Bezskuteczna była także krytyka skrajnie rygorystycznych procedur zabezpieczania, którymi objęto obiekt niewykazujący żadnych niepokojących właściwości; obiekt praktycznie martwy. Odpowiedzią na krytykę jest oświadczenie, iż procedury te nie istnieją w celu zabezpieczania obiektu, lecz w celu izolacji go od ludzi — których postrzega się jako prawdziwe zagrożenie.

Obecna administracja odmawia anulowania izolacji od obiektu przy użyciu ww. specjalnej autoryzacji, jednakże przeszłe administracje zarządziły dzienne konsultacje z obiektem, co najprawdopodobniej będzie powtórzone przez administracje przyszłe. W każdym razie opinią obecnej administracji pozostaje, iż zapobiegając zniszczeniu obiektu, należy go zabezpieczać, aż do momentu nastania kadencji przyszłych pracowników obszaru administracyjnego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported