Propozycja Kate McTiris
ocena: +8+x
mctiriss.header.png
Poniższe Czynności Przechowawcze Zostały Jednomyślnie Zatwierdzone Przez Całościową Radę Kierowniczą Naczelników Ośrodków i Radę O5

Identyfikator podmiotu SCP-001

Klasa podmiotu: Thaumiel (Ocena subiektywna)

Specjalnie Czynności Przechowawcze: Jednomyślną, subiektywną decyzją Całościowej Rady Kierowniczej Naczelników Ośrodków1 z 3 maja 20██ zadecydowano, aby opcja edycji wpisów do bazy danych SCP-001 została zastrzeżona dla osoby posiadającej siedem (7) prywatnych kluczy należących do Rady O5. Była to przeważnie subiektywna opinia SDECotW, że obiekt, który jak się wydaje jest traktowany od niedawna jako SCP-001, nie powinien być dalej traktowany jako SCP oraz należy przechowywać go w standardowym depozycie o wysokiej wartości w Ośrodku 19.

Jednomyślnie podjętą decyzją SDECotW na główniej stronie SCP-001 w Bazie Danych Fundacji nie mogą znajdować się żadne obiektywne zdania ani stwierdzenia, jedynie zapisy przeszłych opinii organów zarządczych Fundacji, których prawdziwość można łatwo sprawdzić.

Większością głosów Rady O5, 3 maja 20██ podjęto decyzję zgodnie z którą w wypadku kontaktu Istoty Thaumiel, Dr Mary Nakayamy, lub jakiejkolwiek istoty podającej się za jedno z powyższych z Fundacją SCP, zostanie ona skierowana do Rady O5 w celu negocjacji i nawiązania współpracy. Większość Rady O5 wyraziło opinię, iż w tym czasie nie będą podejmowane żadne próby zneutralizowania Istoty Thaumiel ani zagrożeń związanych z umiejscowieniem bazy danych SCP-001.

Opis: Dnia 3 maja 20██ SDECotW oraz Rada O5 jednomyślnie zadecydowały, iż każde stwierdzenie faktu poczynione na tej konkretnej stronie Bazy Danych Fundacji SCP ⦿/Czynności/001/SCP-001.ftml staje się obiektywnie prawdziwe. Wcześniej niejednolita opinia SDECotW i Rady O5 utrzymuje, iż modyfikacje tej strony mają szerokie i potencjalnie nieskończone konsekwencje, prowadzące do modyfikacji rzeczywistości Pokoju Kategorii Aleph ("Największe Zmartwienie"); poprzednio niejednomyślna opinia SDECotW i Rady O5 utrzymuje, że nie powinny zachodzić żadne dalsze badania tych efektów z powodu potencjalnego wystąpienia Scenariuszy Klasy K XK/CK/LK/VK/ZK/ת, których wystąpienie uznaje się za wysoce prawdopodobne w przypadku wspomnianych badań.

Według niejednolitej opinii SDECotW inne strony części ⦿/Czynności/001/ Bazy Danych Fundacji nie przejawiają anomalii, a wcześniejsze wersje bazy danych SCP-001 prowadzące do domniemanego odkrycia efektów SCP-001 oraz możliwego stworzenia Istoty Thaumiel powinny być zapisane jako podstrony tego informatora dla porównania.

Według niejednomyślnej opinii SDECotW wszystkie puste miejsca w Bazie Danych Fundacji powinny zostać sprawdzone pod kątem dalszych anomalii zaburzających rzeczywistość Pokoju Kategorii Aleph, i tylko serie 1000 dogłębnie zbadanych miejsc w bazie danych powinny być dostępne personelowi Fundacji w celu opisania nowych Specjalnych Czynności Przechowawczych w dowolnym czasie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported