Propozycja Ihp/Locke
ocena: +8+x
The ListPages module does not work recursively.
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -20em;
    width: 17.75em;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

IDENTYFIKATOR: SCP-001
KLASA PODMIOTU: Thaumiel
POZIOM 5/001
THAUMIEL
site-001.jpg

SCP-001, Wejście Omega. Widoczne nagrobki są symboliczne. Szczątków nie dało się odzyskać.

SPECJALNE CZYNNOŚCI PRZECHOWAWCZE: Cykle przechowawcze wszystkich instancji SCP-001-K mają być utrzymywane za wszelką cenę. Monitorowanie każdego cyklu ma się odbywać w wydzielonym pomieszczeniu obserwacyjnym, przy użyciu metod nie naruszających równowagi poszczególnych anomalii.

Obserwacja i wprowadzanie w życie osobnych protokołów przechowawczych mają pozostać całkowicie odizolowane i utajnione od siebie nawzajem. Aby zapewnić zgodność z tym mandatem, cały personel ma fizyczny zakaz dostępu do obszarów przechowawczych poza wyznaczonym, a komunikacja między obszarami została uniemożliwiona. W związku z tym, każdy obszar musi posiadać zasoby niezbędne do utrzymania personelu. Główny dokument przechowawczy jest dostępny dla personelu Poziomu 5 i wyższego.

W przypadku naruszenia znaków przechowawczych w którymkolwiek z obszarów, personel obsługujący powinien przygotować się do bezpośredniej interwencji.

SCP-001 ma być obsadzony w całości przez personel, który został osądzony i skazany przez Dowództwo O5 za wykroczenia przeciwko naszej organizacji i jej głównym zasadom. Podczas gdy potencjał dalszej niesubordynacji wśród personelu stacjonującego na SCP-001 pozostaje wiarygodnym zagrożeniem dla jego dalszego funkcjonowania, konsekwencje działań wywrotowych służyły do tej pory jako skuteczny środek kontrolowania zachowań wszystkich pracowników.

Tylko personel Poziomu 6 może znać rytualne aspekty przeznaczania personelu do utrzymania SCP-001. W tajnej wewnętrznej dokumentacji poniżej poziomu Ściśle Tajne, ten rodzaj kary ma być określany jako "Przydział Keter".

Tradycyjnie, ta część kodeksu karnego była używana wyłącznie wobec zdrajców Fundacji. Jednakże, w miarę odkrywania kolejnych przypadków SCP-001-K, karanie Przydziałem Keter zostało rozszerzone na następujące wykroczenia:

 • Wykorzystanie anomalnych obiektów lub zjawisk dla własnej korzyści (np.: bogactwa materialnego lub osobistego dobrobytu)
 • Celowe używanie anomalnych obiektów lub zjawisk poza kontrolowanymi warunkami bez zgody Dowództwa O5.
 • Naruszenie tajemnicy polegające na tym, że przyjaciele i rodzina dowiadują się o pozycji lub roli danej osoby w organizacji
 • Utrzymywanie intymnych stosunków z przechowywanymi anomalnymi jednostkami
 • Naruszenie protokołów przechowawczych, wynikające z rażącego zaniedbania lub celowego działania
 • Ogólna niesubordynacja

W przypadku niepowodzenia zabezpieczenia, personel ma wejść do komory przerwanego cyklu przechowawczego, w celu przywrócenia jego prawidłowego funkcjonowania. Drzwi mają być za nimi zapieczętowane.


OPIS: SCP-001 jest placówką przeznaczoną do przechowywania anomalnych obiektów i zjawisk, które są albo niedozabezpieczenia albo wymagałyby nieosiągalnej ilości zasobów, aby móc je stale przechowywać — klasę podmiotu ustalonej w początkach naszej organizacji jako Keter.

hallway.png

Wewnętrzny korytarz SCP-001.

Placówka zewnętrznie nie posiada szczególnych cech, z wyjątkiem faktu, że jego wygląd zewnętrzny zmienia się nieznacznie w czasie i pomiędzy osobami, co utrudnia próby udokumentowania konkretnej struktury. Ta niejednoznaczność również oddziałuje w jego wewnętrznej strukturze — próby konkretnego zmapowania wnętrza niezmiennie kończyły się niepowodzeniem i utratą niezliczonej ilości personelu. Jedyną trwałą cechą jest istnienie i liczba obszarów przechowawczych. Pomimo tego, że obiekt został odkryty w czasach przednowoczesnych, a najwcześniejsze wzmianki o nim pochodzą z ~730 n.e., zawsze posiada on technologię i architekturę porównywalną do tej z obiektów militarnych z końca pierwszej dekady XX w. Niektóre obszary SCP-001 są się niedostępne, z powodu niepowodzeń zabezpieczenia i posiadania niesprzyjających warunków dla ludzkiego życia.

Obszar SCP-001 podzielony jest na kilkaset unikalnych obszarów przechowawczych, z których każdy mieści parę anomalnych obiektów lub zjawisk, których anomalne cechy służą do ciągłego wzajemnego przeciwdziałania sobie. Wejście do każdego z obszarów przechowawczych zostało oznaczone symbolami o okultystycznym znaczeniu, rzekomo związanymi z naukami kabalistycznymi. Uszkodzenie tych symboli ostatecznie prowadzi do naruszenia równowagi pomiędzy odpowiednią parą anomalii. Wprowadzenie czynnika ludzkiego do zepsutego cyklu przechowawczego okazało się jedyną metodą przywrócenia go do wcześniejszego stanu.

Nieutrzymywanie cykli ma katastrofalne skutki: gdy jedna anomalia nie jest w stanie służyć jako przeciwwaga, druga może działać bez kontroli. Często objawia się to jako zaburzenie lokalnej rzeczywistości otaczającej obszar przechowawczy, gdzie zasady rządzące nieograniczoną anomalią stają się nowym paradygmatem. W przeszłości powodowało to również wydostanie się zawartości obszarów poza SCP-001.

Połowa wszystkich anomalii znajdujących się w SCP-001 (po jednej na obszar przechowawczy) została konkretnie udokumentowana w momencie odkrycia i stała się podstawą standardów dokumentacji w naszej rozwijającej się organizacji. Zostały one formalnie sklasyfikowane pod ich oryginalnymi nazwami. Nie ma za to żadnych wzmianek o przeciwnych anomaliach, które miały zostać zbadane, przesłuchane i skatalogowane w ciągu ostatnich lat. Anomalie te zostały oznaczone jako SCP-001-K.

Opis SCP Opis 001-K Metody przechowawcze
SCP-1048 - Ożywiony pluszowy miś, który zamienia materię w kopie samego siebie. K-1054-RU - Silnik samolotu, który wytwarza różne organizmy przypominające wrony o anomalnych zdolnościach. Organizmy wytworzone przez K-1054-RU w ustawieniach "niska przepustowość", "stała prędkość" i "wysoka przepustowość" zostają zaatakowane i przekształcone w kopie SCP-1048. Kiedy K-1054-RU przełączy się na ustawienie "awaryjne", powstałe w ten sposób mordercze kruki porywają kopie SCP-1048, zasilając nimi silnik. Z powodu ogromnej liczby istot znajdujących się w obszarze, pierwotnego SCP-1048 nie widziano już od ponad dekady.
●●|●●●●●|●●|●
scp_number.jpg
K-INTEGER - NIEBEZPIECZNY KONSTRUKT, który abstrahuje tożsamości mediów komunikacyjnych, które go konkretnie opisują. scp_number2.png
W zamian za to, rozprzestrzenianie się abstrakcyjnego efektu K-INTEGER jest ograniczone przez jego potrzebę uniknięcia złapania.
SCP-106 - Złośliwa humanoidalna istota, która niszczy wszelkie formy materii, przenosząc ofiary do kieszonkowego wymiaru, gdzie torturuje je i zabija. K-3333 - Wieża przeciwpożarowa, której piętra ciągną się nieskończenie w górę. Zamieszkiwana przez wrogie formy życia. SCP-106 poluje na byty znajdujące się w K-3333; jednakże próby wciągnięcia tych bytów do swojego wymiaru kieszeniowego nieodmiennie skutkują ponownym pojawieniem się SCP-106 w K-3333. W wyniku tego, zachowanie SCP-106 staje się coraz bardziej nieobliczalne i niespokojne; w pewnym momencie zaobserwowano, jak w napadzie szału rozerwał lisiego mieszkańca K-3333. Zachowaniu temu sprzyjają różne szydercze zachowania mieszkańców K-3333, którzy zaczepiają SCP-106 i wabią go na wyższe piętra.
SCP- - Subiektywne postrzeganie śmierci przez wieczność. K-3980 - Przenośny stan bytu, który obala znane cechy dychotomii życia/śmierci. śpijcie teraz, dzieci
SCP-231-7 - Jedyna ocalała z anomalnego rytuału przeprowadzonego przez Dzieci Szkarłatnego Króla. Pozwolenie innym ofiarom na przerwanie ciąży lub poród doprowadziły do coraz większych zniszczeń; jeśli to samo stanie się z SCP-231-7, doprowadzi to do scenariusza Końca Świata Klasy XK. K-4666 - Starożytny humanoid, który porywa dzieci i produkuje zabawki z ich szczątków. Raz na dwadzieścia cztery godziny SCP-231-7 jest poddawana [USUNIĘTO], co skutecznie zastąpiło procedurę 110-Montauk, a jednocześnie zmniejszyło negatywny psychologiczny wpływ na SCP-231-7. K-4666 zbiera zabawki powstałe w wyniku tej interakcji i wkłada je do swojego worka. Worek następnie faluje wraz z ruchami jego mieszkańców.
SCP-1893 - Mam pełne ręce roboty, %%title%%. Zajmę się tobą później. K-3999 - N/A Dokładny proces zabezpieczenia nie jest w pełni zrozumiały; zwłoki badacza Tallorana są zawieszone na środku komory. Od czasu do czasu słychać odgłos drewnianego kija baseballowego uderzającego o beton.
SCP-1739 - Parauniwersalne urządzenie przypominające laptop firmy Dell. Program główny służy do wprowadzania czasu pomiędzy 01.01.2004 roku, a aktualnym. W ten sposób użytkownik przenosi się w przeszłość, tworząc rozbieżną linię czasu. Następnie nieznana istota, przedstawiona na komputerze w postaci grafiki kobiety uwalniającej psa z łańcucha i rzucającej mu piłkę będzie żywić się tym wszechświatem. K-5243 - Retrokauzalne przełamanie zabezpieczeń w Ośrodku 43. Musi być ponownie idealnie przeprowadzane każdego roku w ten sam dzień, aby zapobiec tworzeniu się martwych osi czasu. SCP-1739 został użyty do stworzenia odrębnej linii czasu, w której w jego aktywacja jest uwikłana w K-5243. Ta linia czasu zostaje zjedzona wkrótce po jej utworzeniu, ale co roku się odtwarza z powodu efektów K-5243. SCP-1739 wyświetla animację psa goniącego swój własny ogon.
SCP-2316 - Jezioro, po którym pływają ludzkie zwłoki. Posiada cechy zagrożenia poznawczego, które żerują na znajomości i pokrewieństwie. K-5856 - Socjokinetyczny humanoid, który potrafi manipulować więziami społecznymi. Efekty SCP-2316 są manipulowane przez K-5856, który pozostaje nad brzegiem jeziora, ponieważ nie rozpoznaje ciał w wodzie.
SCP-469 - Humanoidalna istota zamknięta w niezliczonej ilości zwiniętych skrzydeł, których liczba rośnie wraz z pochłanianiem dźwięku. K-ES-002 - Pasożytniczy gatunek fal dźwiękowych. SCP-469 rozwija swoje skrzydła, by schwytać instancje K-ES-002 sprawiając, że komora staje się cicha, gdy rośnie. K-ES-002 następnie używa SCP-469 jako medium do reprodukcji, z nowymi instancjami uwalnianymi do komory SCP-469 w nieregularnych odstępach czasu. Wśród K-ES-002 zauważono wzór pewnej ewolucji; podczas gdy początkowa częstotliwość K-ES-002 była niesłyszalna i wynosiła poniżej 17 Hz, obecnie jest słyszalna i przypomina dźwięki wydawane przez osoby w stanie glosolalii.
SCP-2719 - Metafizyczny wskaźnik zdolny do redefiniowania lub wysyłania pojęć do wnętrza. K-3125 - Nieznany koncept z jakąś formą środkowości. SCP-2719 jest w ciągłym stanie fluktuacji, z powodu prób K-3125 znalezienia celów wewnątrz; wszystkie próby wyjścia na zewnątrz powodują, że staje się on wnętrzem.
SCP-579 - [USUNIĘTO] SCP-055 - Nieznane Nie można wsadzić okrągłych kołków w kwadratowe dziurki.
Dodatek 001-A:

Pomimo że SCP-001 znajdowała się pod nadzorem Fundacji przez ponad sto lat, jego rdzeń został odkryty dopiero przez niedawną misję eksploracyjną. Odzyskana dokumentacja zawierała instrukcje dotyczące zawartości komory, jak również list do Administratora Fundacji. Ci, którzy przeżyli tę ekspedycję, zostali zwolnieni ze służby w nagrodę za swoje oddanie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported