unVeiled: Kompas parapolityczny na trudne czasy


ocena: +12+x

unVeiled » Polityka

Kompas parapolityczny na trudne czasy

Autorstwa Alice Sharp (⁂ASharp)
Opublikowano 13.04.2025, 20:29

icon-all.png

Wartości brane pod uwagę w teście.

Nietrudno zauważyć, że nastały trudne czasy. Gdyby upadek Zasłony w 2021 roku nie był wystarczającym szokiem dla naszej planety, każdy kolejny rok życia w nowym świecie zdaje się być coraz trudniejszy. Od zjednoczenia Irlandii po falę niedawnych incydentów związanych z Nową Zelendią, każdy, kto w dniu upadku Zasłony nie był częścią świata w cieniu, może mieć niemałe problemy ze zrozumieniem szaleństwa, które od niedawna wokół niego panuje.

Upływ czasu jest nieustępliwy. Wielu z nas może się zdawać, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć prawdziwego znaczenia wielu aktualnych wydarzeń. Nie każdy jest przecież magiem, zdolnym zabrać głos w debacie dotyczącej taumaturgii; nie każdy jest również manipulatorem rzeczywistości, cyborgiem, medium lub półbogiem, który samym swoim istnieniem praktycznie zapewnia sobie znaczenie w publicznej dyskusji roku 2025. Co gorsze, wielu z nas nie wie również, co z tym zrobić.

W świecie, w którym grup aktywnych na międzynarodowym polu parapolitycznym jest więcej niż kiedykolwiek dotychczas, niełatwo jest znaleźć kogoś, kto dobrze byłby w stanie reprezentować wartości, które sobie cenimy. Czy Ręka Węża jest tym, czym ją nazywają konserwatywne media? Jakie frakcje istnieją w Radzie 108 Globalnej Koalicji Okultystycznej? Jakimi wartościami dokładnie różni się Vanguard od PENTAGRAM'u? I — co najważniejsze — czy którakolwiek z tych grup jest stowarzyszeniem, z którym się zgadzamy?

By odpowiedzieć na wszystkie pytania tego rodzaju, unVeiled chciałoby zaprezentować test polityczny składającego się z 24 różnych pytań, które zahaczają tematyką o kwestie dotyczące Społeczeństwa, Systemu, Władzy i Gospodarki. Każdy, kto nadal nie jest pewny, za którą stroną się opowiada, może na nie odpowiedzieć, aby dowiedzieć się w końcu, kogo poglądy są mu najbliższe.

Każda z wyżej wymienionych osi obecnych w teście posiada dwie wartości, które odpowiadają dwóm różnym końcom spektrum opinii.

Regresywność jest postawą reprezentującą niechęć do zmian i chęć powrotu, przynajmniej częściowo, do starego systemu. Progresywizm reprezentuje natomiast przychylność do zmian społecznych i kulturowych włączających strefę dawniej uważaną za nienormalną do ogółu społeczeństwa.

Osoby, które wierzą w Działanie w Systemie będą popierały opieranie się na istniejących strukturach politycznych i prawnych — takich jak na przykład Globalna Koalicja Okultystyczna — promując i wprowadzając swoje zmiany w ramach ich. Z drugiej strony zwolennicy Tworzenia Nowego Systemu będą odrzucać te struktury, częściowo lub całkowicie, dążąc do stworzenia nowych.

Centralizacja jest oznaką chęci posiadania silnej skoncentrowanej władzy w określonych instytucjach, odgórnie wprowadzających zmiany społeczne. Natomiast Decentralizacja charakteryzuję się chęcią oddolnego sprawowania władzy i wprowadzania zmian.

Osoby popierające Rynek wspierają, w mniej lub większym stopniu, nieregulowany wolny rynek oraz sądzą, że państwo nie powinno ingerować w działania prywatnych firm. Za to osoby popierające Kontrolę gospodarczą uważają, że wolny rynek powinien być, w mniej lub większym stopniu, regulowany dla dobra ogółu społeczeństwa.


W przypadku, gdyby test nie wyczytywał się, odśwież swoją przeglądarkę.


Zobacz Także


Regulamin | Kontakt | Polityka Prywatności | O Nas | Newsletter | Mapa Serwisów

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported