Konkurs PL-300

Konkurs PL-300
By: ArcydziegielArcydziegiel
Published on 15 Aug 2022 10:56
ocena: +16+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

test.gif


“Różnica między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością jest tylko uparcie obecną iluzją.”

— Albert Einstein


Prace:


1. SCP-PL-300[  Jestem wielce rad bowiem w końcu wracam do domu ] autorstwa FedorianFedorian (+24) 🥇

2. SCP-PL-399 — Irracjonalna Insurekcja autorstwa RallistonRalliston (+21) 🥈

3. SCP-PL-301 — Wszystkie drogi prowadzą do Słupska autorstwa densefishdensefish (+20) 🥉

4. SCP-PL-305 — Mały Wredny gnojek autorstwa Drzony13Drzony13 (+17)

5. SCP-PL-343 — Krew na rękach autorstwa CharonidesCharonides i KubKacKubKac (+15)

6. SCP-PL-333 — Symfonia czynów dokonanych autorstwa ArcydziegielArcydziegiel (+10)

7. Wynaturzenie 303 — Malleus Temporeficarum autorstwa Dr-Maxwell1Dr-Maxwell1 (+9)

7. SCP-PL-321 — Śmierć leczy samotność autorstwa Shadow_F4Shadow_F4 (+9)

9. SCP-PL-369 — Przepraszam autorstwa Doktor CruzDoktor Cruz (+8)

10. SCP-PL-344 — Włóczykij autorstwa Calamari_KnightCalamari_Knight (+7)

11. SCP-PL-389Fornax Aeterna autorstwa KhnyberKhnyber i ZygardZygard (+6)

12. SCP-PL-317 — Sześćdziesiąt godzin do upadku autorstwa UntwistedknowPLUntwistedknowPL (+5)

13. SCP-PL-300 — Bajka o… autorstwa Doktor321Doktor321 (-3)

13. SCP-PL-300 — Dąb autorstwa JustZlomJustZlom (-3)

14. SCP-PL-300 — Wehikuł Czasu autorstwa ShaneTheShamWOW6ShaneTheShamWOW6 (-9)

Zasady:


 1. Zadaniem każdego uczestnika jest napisane raportu SCP zawierającego tematykę czasu, która będzie konkurować z innymi pracami o pozycję SCP-PL-300. W dyskusji pracy należy umieścić krótkie uzasadnienie, które opisuje w jaki sposób twoja praca łączy się z wyżej podanym tematem. Może on być interpretowany na wiele sposobów, mając na celu inspirować, a nie ograniczać. Jeśli jesteś w stanie w logiczny sposób uzasadnić swoje dzieło, najpewniej będzie ono przyjęte. Jeśli jednak nie jesteś pewien, czy twój pomysł zostanie zaakceptowany, skontaktuj się z członkiem administracji.
 2. Prace należy zapostować za pomocą tworzenia generycznej strony z url 300<Twój_nick>, gdzie <Twój_nick> należy zastąpić pseudonimem na Wikidot autora lub autorów. Przykładowo więc, praca napisana przez RallistonRalliston miałaby url 300ralliston, ale praca napisana przez ArcydziegielArcydziegiel i RallistonRalliston miałaby url 300arcydziegielralliston. Po zapostowaniu pracy należy również dodać jej tag pl300.
  • Jako tytuł strony (nie link!), czyli to miejsce na samej górze okna edycji, umieść tytuł swojej pracy w formacie SCP-PL-300: <Wybrany_tytuł>. Chodzi o te kilka słów obok numeru raportu na liście głównej; ma to na celu łatwiejsze rozróżnienie prac konkursowych.
 3. W dyskusji pod swoją pracą należy umieścić 5 innych numerów pomiędzy 301-399, jakie chciałbyś, żeby twoja praca otrzymała w przypadku niewygrania pozycji SCP-PL-300. Prace z większą ilością plusów mają priorytet przy wyborze numeru.
 4. Na potrzeby konkursu dozwolone jest używanie istniejących już szkiców prac, jeśli nie zostały one wcześniej zapostowane na wiki.
 5. Podczas trwania konkursu prace, których ocena spadnie poniżej 0 zostaną usunięte dopiero po zakończeniu konkursu z pominięciem okresu ochronnego.
 6. Obowiązuje zakaz głosowania na swoją pracę podczas konkursu. Zakazane są również inne aktywności, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki lub być zaliczane do oszukiwania: minusowanie prac swoich konkurentów bez czytania, nakłanianie innych do minusowania prac konkurentów, usuwanie i ponowne publikowanie swojej pracy by usunąć jej minusy, itp. Akcje takie mogą doprowadzić do dyskwalifikacji z konkursu, a także może zostać podjęta decyzja o zakazie uczestnictwa w podobnych inicjatywach w przyszłości.
 7. Edytowanie swoich prac podczas konkursu jest dozwolone tylko podczas okresu "dodawania prac". Podczas "oceniania prac" nie można edytować prac konkursowych.
 8. Na potrzeby konkursu, autorzy nieposiadający żadnej pracy mogą ominąć politykę aprobacji wrzucając prace konkursowe — prace te jednak nie będą liczyć się jako opublikowane prace w przypadku wrzucania innych dzieł, aż do końca konkursu.
 9. W przypadku dalszych pytań bądź wątpliwości proszę udać się do jednego z organizatorów konkursu, ArcydziegielArcydziegiel lub RallistonRalliston

Terminarz:


Pisanie prac: 15.08 — 15.09
Dodawanie prac: 16.09 — 23.09
Ocenianie prac: 24.09 — 7.10
Ogłoszenie wyników: 8.10

Najczęściej zadawane pytania:


P: Czy można pisać prace kolaboracyjne?
O: Tak, jest to całkowicie dozwolone.

P: Co się stanie w przypadku remisu?
O: Głosowanie zostałoby przedłużone.

P: Czy w naszych opublikowanych wpisach powinniśmy używać SCP-PL-XXX lub SCP-PL-300?
O: SCP-PL-300. Po zakończeniu konkursu prace, które nie wygrały, zostaną zamienione na następne wybrane przez autorów numery.

P: Czy mogę ponownie dołączyć, jeśli mój wpis został usunięty?
O: Tak, o ile masz tylko jeden wpis i zakładając, że twoja praca jest nowa bądź po bardzo dużych poprawkach.

P: Kto stworzył baner konkursu?
O: Baner konkursowy został stworzony przez ArcydziegielArcydziegiel, za co bardzo dziękujemy!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported