Lądy Południa Hub
/* source: http://ah-sandbox.wikidot.com/component:collapsible-sidebar-x1 */
 
#top-bar .open-menu a {
    position: fixed;
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
    z-index: 5;
    font-family: 'Nanum Gothic', san-serif;
    font-size: 30px;
    font-weight: 700;
    width: 30px;
    height: 30px;
    line-height: 0.9em;
    text-align: center;
    border: 0.2em solid #888;
    background-color: #fff;
    border-radius: 3em;
    color: #888;
    pointer-events: auto;
}
 
@media not all and (max-width: 767px) {
 
  #top-bar .mobile-top-bar {
    display: block;
    pointer-events: none;
  }
 
  #top-bar .mobile-top-bar li {
    display: none;
  }
 
  #main-content {
    max-width: 708px;
    margin: 0 auto;
    padding: 0;
    transition: max-width 0.2s ease-in-out;
  }
 
  #side-bar {
    display: block;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: -18rem;
    width: 15.25rem;
    height: 100%;
    margin: 0;
    overflow-x: hidden;
    overflow-y: auto;
    z-index: 10;
    padding: 1em 1em 0 1em;
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
    transition: left 0.4s ease-in-out;
 
    scrollbar-width: thin;
  }
 
  #side-bar:target {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within:not(:target) {
    left: 0;
  }
 
  #side-bar:target .close-menu {
    display: block;
    position: fixed;
    width: 100%;
    height: 100%;
    top: 0;
    left: 0;
    margin-left: 19.75em;
    opacity: 0;
    z-index: -1;
    visibility: visible;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu { display: none; }
 
  #top-bar .open-menu a:hover {
    text-decoration: none;
  }
 
  /* FIREFOX-SPECIFIC COMPATIBILITY METHOD */
  @supports (-moz-appearance:none) {
  #top-bar .open-menu a {
    pointer-events: none;
  }
  #side-bar:not(:target) .close-menu {
    display: block;
    pointer-events: none;
    user-select: none;
  }
 
  /* This pseudo-element is meant to overlay the regular sidebar button
  so the fixed positioning (top, left, right and/or bottom) has to match */
 
  #side-bar .close-menu::before {
    content: "";
    position: fixed;
    z-index: 5;
    display: block;
 
    top: 0.5em;
    left: 0.5em;
 
    border: 0.2em solid transparent;
    width: 30px;
    height: 30px;
    font-size: 30px;
    line-height: 0.9em;
 
    pointer-events: all;
    cursor: pointer;
  }
  #side-bar:focus-within {
    left: 0;
  }
  #side-bar:focus-within .close-menu::before {
    pointer-events: none;
  }
  }
}

s_m_a_s_h-4.png

UWAGA OD ADMINISTRACJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I ZAPISÓW

Poniższy hub kanonu obecnie przechodzi gruntowną przebudowę i przepisanie. W związku z tym niektóre informacje zawarte na tej stronie mogę być nieaktualne lub błędne. Po więcej informacji prosimy skontaktować się z głównym autorem kanonu, BlazingPieBlazingPie. Przebudowa powinna zostać zakończona w najbliższym czasie, dziękujemy za cierpliwość.

Lądy Południa Hub


ocena: +14+x

NAJNOWSZA PRACA


SCP-PL-391 [+11] autorstwa KubKacKubKac

Gdy spojrzał na ląd wokoło nich, wbił swą broń we wszechobecny piach, dając znak, że ma wizję. A znając go, towarzysze jego wiedzieli, że wizję tę wypełni.

Fragment "Z Legend Med'siru", Autor Nieznany

BAZA DANYCH WYMIAROWEGO OŚRODKA PL-174


IDENTYFIKATOR RZECZYWISTOŚCI: Theta-Psi-40 (θψ40)

STATUS: Dostępna za pomocą zabezpieczonej anomalii

ZAGROŻENIE: Brak/Znikome


OPIS: Theta-Psi-40 to w dużej mierze nieznana alternatywna rzeczywistość znacznie odbiegająca w wielu aspektach od rzeczywistości podstawowej. Odpowiednik Ziemi z tej rzeczywistości różni się od bazowej historią, geografią, polityką i strukturą społeczną.

W Theta-Psi-40 anomalie i dziedziny pokroju nauk taumaturgicznych i alchemii są powszechnie znane i wykorzystywane przez miejscową ludność dla jej celów. W rzeczywistości tej istnieją również anomalne organizmy w dużej mierze analogiczne do wielu anomalnych bytów pochodzących z ludzkich mitologii.

Mimo znacznego użycia anomalii, społeczeństwo Ziemi z Theta-Psi-40 jest rozwinięte co najwyżej na poziomie wczesnej nowożytności. Pomimo alternatywnych rozwiązań z wykorzystaniem paranormalnych zjawisk, wiele z dokonań technologicznych ostatnich stuleci jest w tamtej rzeczywistości nieznanych.


ODKRYCIE: Theta-Psi-40 zostało odkryte dnia 03.07.2014 razem z obiektem pozwalającym na dostęp do tej rzeczywistości. Anomalia ta została od tego czasu zabezpieczona jako obiekt klasy Bezpieczne i desygnowana identyfikatorem SCP-PL-266. Więcej informacji o odkryciu znajduje się w odpowiednim pliku obiektu SCP.


NOTATKI: W roku 2016 oficjalnie rozpoczęto Projekt 266; personel nadzorujący projekt składa się z członków Zespołu Badawczego PL-266 i Dyrekcji Ośrodka 174. Więcej informacji o Projekcie dostępne jest w załącznikach wyłącznie dla osób należących do wyżej wymienionych.

UMOWA MIĘDZYFUNDACYJNA "TRAKTAT"

Wybrany fragment


4. Ingerencję w inne rzeczywistości przez wersje Fundacji nie pochodzące z nich, mające na celu wykorzystywanie zasobów danej rzeczywistości lub w inny sposób negatywnie na nią wpływające są surowo wzbronione i będą skutkować zerwaniem relacji dyplomatycznych i traktatów pokojowych z dopuszczającą się tego wersją Fundacji.
4.1. Wykluczone są z tego wymiary kieszonkowe i egzotyczne wymiary kieszonkowe.
4.2. Wersja Fundacji nie poniesie konsekwencji w przypadku, gdy alternatywna wersja Fundacji z danej rzeczywistości zgodzi się na interwencję lub w przypadku, gdy taka interwencja jest niezbędna do zachowania istnienia danej rzeczywistości.

Sezon Pierwszy

Alea Iacta Est

Prace poboczne


Prace wspominające


UWAGA: Sekcje "Elementy kanonu" i "Oś czasu ważnych wydarzeń" zawierają spoilery do prac należących do kanonu.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported