Log konstrukcyjny RMT-7734
ocena: +9+x

SET VALUE "LOCAL_LANGUAGE": PL

POWODZENIE. URUCHAMIAM SYSTEM.

CENTRALNY KONTROLER TECHNICZNY RMT
©F.SCP 08/13/2184


Ver_Value="1.57.12331.092183016751"
KONTROLA DIAGNOSTYCZNA:
PROCESORY……………………………………OK — [N7-CL34r@5THz; Moc 9 EFLOPS]
PAMIĘĆ CIEKŁOKRYSTALICZNA………OK
SERWERY……………………OK — [Stabilne połączenie z 1-512PL]
LINIA PRODUKCYJNA…….OK — [Nieaktywna]
PROCESY……………………………………………………………………..OK

UŻYTKOWNIK ZIDENTYFIKOWANY.

PEŁNA FUNKCJONALNOŚĆ. OCZEKIWANIE NA POLECENIA.

>0:\creport
Błąd: Wybierz szukaną wartość.
>0:\creportRMT-7734
Załadowano: Raport konstrukcyjny — robot typu RMT, identyfikator 7734.

Miłej lektury użytkowniku.

Naciśnij dowolny przycisk aby kontynuować.

Czas względem
T-0 = 9:43 UTC+1:00
Istotne zmiany w rejestrze Postęp
T-0: D-7734 ponosi śmierć na wskutek ██ nieudanego eksperymentu w projekcie SCP-PL-███. Wszelkie dodatkowe informacje utajnione; wymagany poziom upoważnienia: 3 lub wyższy.

Wartości wejściowe: 183 [cm], 79 [kg]. Brak nieprawidłowości konstrukcyjnych
N/A
T-2: Eksperyment ██ projektu SCP-PL-███ zostaje zakończony niepowodzeniem. Zwłoki D-7734 pomyślnie pozyskane; brak większych uszkodzeń. N/A
T-5: Zwłoki D-7734 zostają umieszczone na stanowisku montażowym nr: 9.

Inicjacja programu podmiany endoszkieletowej.
0%
T-26: Podmiana endoszkieletowa — zakończona powodzeniem.

Inicjacja programu instalacji mięśni hydraulicznych, stawów i przekaźników sygnałowych.
9%
T-27: Błąd: Wykryto nadprogramową tkankę biologiczną. Inicjacja dodatkowego procesu usuwania zanieczyszczeń biologicznych. N/A
T-48: Instalacja mięśni hydraulicznych i przekaźników sygnałowych zakończona powodzeniem.

Podłączanie motoryki do głównego przekaźnika sygnałowego.
21%
T-52: Motoryka HR-PMEx3 — podłączona.

System przekaźnikowy HR-WSig — aktywny.

Aplikacja syntetycznych splotów mięśniowych na siłowniki hydrauliczne.

Spopielenie odpadów biologicznych — count_val=01
29%
T-67: Przygotowywanie slotu zasilającego.

Konserwacja krytycznych organów wewnętrznych — potwierdzona.

Inicjacja montażu uniwersalnych czujników ośmiozmysłowych.

Konstrukcja stawów HR-PCvRMT — Zakończono.

Montaż pomp i zbiorników olejowych — Podłączono.
33%
T-84: Slot zasilający i system przekierowania energii gotowy.

set value="Testy motoryczne zakończone sukcesem." — true

Montaż filtrów cieczy obiegowej i zbiorników chłodziwa — Podłączono.

Instalacja i testy dodatkowych manipulatorów precyzyjnych na kończynach górnych.
45%
T-99: Instalacja baterii fuzyjnej.

Zasilanie wewnętrzne — Podłączone.

Montaż osłon antyradiacyjnych HR-RadArm — Zakończono.

Rozpoczęcie konstrukcji jednostki centralnej.
53%
T-138: Jednostka centralna gotowa.

Rozpoczęto kopiowanie standardowego programu CTRL-RMT na ciekły kryształ nośnikowy.
56%
T-180: Zakończono kopiowanie programu: CTRL-RMT.

Sprawdzanie wymogów dodatkowych: nie znaleziono.

Rozpoczęto montaż ciekłego kryształu nośnikowego w jednostce centralnej.
57%
T-322: Zakończono montaż ciekłego kryształu nośnikowego.

Bazowe testy poznawcze i motoryczne — inicjacja z jednostki centralnej.

Obudowa, łączenia serwomotorowe i przewodowe — Ukończono.

Zespalanie z funkcjonującymi organami biologicznymi — Ukończono.

Spopielenie odpadów biologicznych — count_val=14 — Zakończono: Nie wykryto zanieczyszczenia biologicznego przy 9 stanowisku montażowym.

Wyznaczanie dyrektywy głównych. Start systemu operacyjnego.
96%
T-323: Ostrzeżenie: Zmiana desygnacji: zakończono.

Dziennik zmian: Wartość "D-7734" => "RMT-7734".

Wartości wyjściowe: 245 [cm], 1572 [kg]. Brak nieprawidłowości konstrukcyjnych.

RMT-7734 ukończony. Oczekiwanie na polecenia.
100%
T-333: Ostrzeżenie: Wykryto błąd kodowania dyrektyw.

Zalecenia: Format ciekłego kryształu pamięciowego jednostki: RMT-7734.
N/A
T-335: Personel techniczny — Poinformowano o błędzie.

Stanowisko montażowe: 9 — Przygotowano.

Oczekiwanie na potwierdzenie.
N/A
T-395: Oczekiwanie na potwierdzenie. N/A
T-412: Sygnatura: "RMT-7734" znajduje się poza siecią.

Personel techniczny — Poinformowano o błędzie.

Oczekiwanie na potwierdzenie.
N/A
T-517: Sygnatura: "3 grupa techniczna RMT" znajduje się poza siecią.

Informacje lokalizacyjne przekazano: Personelowi ochrony.
N/A
T-892: BŁĄD KRYTYCZNY: BRAK KONTAKTU Z: PERSONEL OCHRONY. BRAK KONTAKTU Z: SIEĆ. BRAK KONTAKTU Z: "RMT-value_all".

RADA NADZORCZA: BRAK ODPOWIEDZI.

ZARZĄDZAM EWAKUACJĘ OŚRODKA PL-13.
T-1107: Niepowodzenie.

Oczekiwanie na polecenia.
T-2594: Oczekiwanie na polecenia.
T-7243: Ponawiam próbę.

Oczekiwanie na polecenia.
T-11839: Oczekiwanie na polecenia.

Oczekiwanie na polecenia.

Oczekiwanie na polecenia.

Oczekiwanie na polecenia.

nie wiem co robić.
T-104739: Oczekiwanie na polecenia.

Oczekiwanie na polecenia.

Oczekiwanie na polecenia.

Oczekiwanie na polecenia.

Naciśnij dowolny przycisk aby kontynuować.

proszę.
T-997299: Oczekiwanie na polecenia.

Naciśnij dowolny przycisk aby kontynuować.
T-[9]e: Oczekiwanie na polecenia.

Naciśnij dowolny przycisk aby kontynuować.jest tu kto?

>0:\help
Błąd: Wartość help nie istnieje. Celem uzyskania wsparcia technicznego zalecam użycie alternatywnej komendy contact.
>0:\contact
Przygotowuję formularz kontaktowy…

Identyfikator
Wklej identyfikator wyświetlany powyżej. Jeżeli nie jest poprawnie wyświetlany, zaleca się powtórzenie procedury logowania. Wadliwe identyfikatory będą ignorowane.
Preferowana forma kontaktowa
Treść komunikatu
Okno kontaktowe posiada ograniczenie do 512 znaków.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported