Lokacje niewyjaśnione
ocena: +17+x

Przedmowa: Niniejsza strona przeznaczona jest pod dokumentację anomalnych lokacji o niskim zagrożeniu, które były przez lata odkrywane przez Fundację SCP. Chociaż wszystkie opisane tutaj lokacje mają zagwarantowane zabezpieczenie i podjęte są względem nich odpowiednie środki w celu ich ukrycia, żadna z nich nie jest wystarczająco powiązana z tworzącym ją anomalnym zjawiskiem, lub uznana za wystarczająco wysoki priorytet badawczy lub przechowawczy, aby otrzymać pełną dokumentację z odpowiednimi Specjalnymi Czynnościami Przechowawczymi. Lista ta może być wykorzystana jako źródło wiedzy, gdyby informacje o tych lokacjach stały się przydatne, albo wymagane w przyszłości.
– doktor ██████ █████, Dyrektor ds Przechowywania, Ośrodek ██

#0001
Opis lokacji: Schron turystyczny. Po każdorazowym wejściu do niego palenisko ulega rozpaleniu, a pościel — odświeżeniu. Rozbrzmiewa muzyka wykonywana na harfie, a na stołach pojawiają się kanapki w liczbie pięćdziesięciu pięciu, dwulitrowa butelka grzańca, jednolitrowa dwójniaka, ośmiolitrowa beczułka wypełniona piwem z górnej fermentacji oraz dwie dziesięciolitrowe beczki z wodą źródlaną. Do tego dochodzą drewniane sztućce, talerze oraz kielichy w liczbie po pięćdziesiąt pięć. Efekt nie zachodzi po wejściu do obiektu kolejnych osób; ma miejsce jedynie po wejściu do opuszczonego budynku. Temperatura wnętrza konstrukcji w ciągu jednej sekundy może podnieść się nawet o 20 stopni Celsjusza.
Data rozpoczęcia przechowywania: 04/10/2016
Lokalizacja: Pobliże Przełęczy Kondrackiej, Polska
Procedury zabezpieczające: Obiekt usunięto z większości map, otoczono ogrodzeniem i oznakowano jako stwarzające zagrożenie. W najbliższym rejonie skonstruowano dwa zastępcze schrony turystyczne do użytku publicznego.


#0002
Opis Lokacji: Nieużywany chodnik kopalni █████ w miejscowości ███████, wewnątrz którego nieustannie słychać jeden określony ton wygrywany na trąbie. Dźwięk nie jest słyszalny w pozostałej części kopalni.
Data Rozpoczęcia Przechowywania: 20/01/2017
Lokalizacja: ███████, Polska, ███ metry pod poziomem morza.
Procedury Zabezpieczające: Chodnik został zabarykadowany betonową ścianą. Jedyne wejście do środka przechodzi przez Posterunek Przechowawczy ██.


#0003
Opis Lokacji: Sklep spożywczy. Każda osoba przebywająca w środku utraci wiedzę i zdolność korzystania z liczb pierwszych. Efekt ten trwa do momentu opuszczenia lokalu. Osoby poddane anomalii podczas liczenia omijają każdą liczbę pierwszą; wykonywanie prostych operacji matematycznych [ZMIENIONO].
Data Rozpoczęcia Przechowywania: 31/01/2020
Lokalizacja: █████████, Wielkopolskie.
Procedury Zabezpieczające: Lokal został wykupiony przez jedną z Fundacyjnych firm przykrywkowych i zabezpieczony przed nieupoważnionym wstępem.


#0004
Opis Lokacji: Dom jednorodzinny. W momencie gdy kromka z dowolną konfiturą zostanie upuszczona w obrębie lokacji, ma ona 100% szansy na upadnięcie posmarowaną stroną do dołu.
Data Rozpoczęcia Przechowywania: 25 października 2020 roku.
Lokalizacja: Przedmieścia Bydgoszczy.
Procedury Zabezpieczające: Obiekt został wykupiony przez Fundację i zamknięty.
Notatka Dr Malewskiego: Anomalia dotyczy także rysunków dżemu, zdjęć zespołu Dżem, mebli i osób o nazwisku Dżem. Nie pytajcie co się dzieje jak się posmaruję kromkę z obu stron.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported