Lokacje niewyjaśnione
ocena: +14+x

Przedmowa: Niniejsza strona przeznaczona jest pod dokumentację anomalnych lokacji o niskim zagrożeniu, które były przez lata odkrywane przez Fundację SCP. Chociaż wszystkie opisane tutaj lokacje mają zagwarantowane zabezpieczenie i podjęte są względem nich odpowiednie środki w celu ich ukrycia, żadna z nich nie jest wystarczająco powiązana z tworzącym ją anomalnym zjawiskiem, lub uznana za wystarczająco wysoki priorytet badawczy lub przechowawczy, aby otrzymać pełną dokumentację z odpowiednimi Specjalnymi Czynnościami Przechowawczymi. Lista ta może być wykorzystana jako źródło wiedzy, gdyby informacje o tych lokacjach stały się przydatne, albo wymagane w przyszłości.
– doktor ██████ █████, Dyrektor ds Przechowywania, Ośrodek ██

Personel chcący dodać informacje do poniższej bazy danych powinien zastosować się do następującego formatowania.

**Opis Lokacji:**
**Data Rozpoczęcia Przechowywania:**
**Lokalizacja:**
**Procedury Zabezpieczające:**

Opis lokacji: Schron turystyczny. Po każdorazowym wejściu do niego palenisko ulega rozpaleniu, a pościel — odświeżeniu. Rozbrzmiewa muzyka wykonywana na harfie, a na stołach pojawiają się kanapki w liczbie pięćdziesięciu pięciu, dwulitrowa butelka grzańca, jednolitrowa dwójniaka, ośmiolitrowa beczułka wypełniona piwem z górnej fermentacji oraz dwie dziesięciolitrowe beczki z wodą źródlaną. Do tego dochodzą drewniane sztućce, talerze oraz kielichy w liczbie po pięćdziesiąt pięć. Efekt nie zachodzi po wejściu do obiektu kolejnych osób; ma miejsce jedynie po wejściu do opuszczonego budynku. Temperatura wnętrza konstrukcji w ciągu jednej sekundy może podnieść się nawet o 20 stopni Celsjusza.
Data rozpoczęcia przechowywania: 04/10/2016
Lokalizacja: Pobliże Przełęczy Kondrackiej, Polska
Procedury zabezpieczające: Obiekt usunięto z większości map, otoczono ogrodzeniem i oznakowano jako stwarzające zagrożenie. W najbliższym rejonie skonstruowano dwa zastępcze schrony turystyczne do użytku publicznego.


Opis Lokacji: Nieużywany chodnik kopalni █████ w miejscowości ███████, wewnątrz którego nieustannie słychać jeden określony ton wygrywany na trąbie. Dźwięk nie jest słyszalny w pozostałej części kopalni.
Data Rozpoczęcia Przechowywania: 20/01/2017
Lokalizacja: ███████, Polska, ███ metry pod poziomem morza.
Procedury Zabezpieczające: Chodnik został zabarykadowany betonową ścianą. Jedyne wejście do środka przechodzi przez Posterunek Przechowawczy ██.


Opis Lokacji: Sklep spożywczy. Każda osoba przebywająca w środku utraci wiedzę i zdolność korzystania z liczb pierwszych. Efekt ten trwa do momentu opuszczenia lokalu. Osoby poddane anomalii podczas liczenia omijają każdą liczbę pierwszą; wykonywanie prostych operacji matematycznych [ZMIENIONO].
Data Rozpoczęcia Przechowywania: 31/01/2020
Lokalizacja: █████████, Wielkopolskie.
Procedury Zabezpieczające: Lokal został wykupiony przez jedną z Fundacyjnych firm przykrywkowych i zabezpieczony przed nieupoważnionym wstępem.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported