Logi Kolaboracyjne

Fundacja SCP odkryła wiele obiektów, które zwyczajnie są zbyt bezużyteczne, by poświęcać im większą uwagę lub zasoby. Niniejszy dokument może stanowić źródło wiedzy na temat obiektów, które mogą kiedyś stać się niezwykle istotne.Niniejsza strona przeznaczona jest pod dokumentację zjawisk anomalnych, które przyciągnęły uwagę Fundacji, ale ich wystąpienie było zbyt krótkie, by Fundacja zdołała je zabezpieczyć. W zamian Fundacja utworzyła specjalne grupy przykrywkowe, których zadaniem jest niedopuszczenie do poznania owych zjawisk przez sferę publiczną. Dokument ten to również przypomnienie dla agentów i naukowców, że nie wszystkie jesteśmy w stanie zabezpieczyć.Niniejsza strona przeznaczona jest pod dokumentację anomalnych lokacji o niskim zagrożeniu, które były przez lata odkrywane przez Fundację SCP. Chociaż wszystkie opisane tutaj lokacje mają zagwarantowane zabezpieczenie i podjęte są względem nich odpowiednie środki w celu ich ukrycia, żadna z nich nie jest wystarczająco powiązana z tworzącym ją anomalnym zjawiskiem, lub uznana za wystarczająco wysoki priorytet badawczy lub przechowawczy, aby otrzymać pełną dokumentację z odpowiednimi Specjalnymi Czynnościami Przechowawczymi. Lista ta może być wykorzystana jako źródło wiedzy, gdyby informacje o tych lokacjach stały się przydatne, albo wymagane w przyszłości.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported