Słowniczek pojęć
ocena: +17+x

Jest to szybka lista informacyjna dotycząca terminologii i pojęć, które pojawiły się na przestrzeni lat na SCP-wiki, jak i w generalnej społeczności SCP. Definicje tu przedstawione są powszechnie akceptowane, ale nie muszą odpowiadać opinii wszystkich użytkowników strony. Niektóre pojęcia mogą być w rzeczywistości całkowicie subiektywne; proszę je interpretować jako opinię, nie jako fakt

Generalna terminologia.

 • canon (kanon)1 — Informacje, obiekty, konwencje czy wydarzenia, które są powszechnie akceptowane przez większą część użytkowników strony. Artykuły SCP nie są uważane za kanoniczne, co tworzy zdanie "nie ma kanonu", kiedy jest mowa o pisaniu artykułów SCP; autorzy mają prawo do ignorowania lub tworzenia czegoś wbrew czemukolwiek z innych artykułów. Elementy formatu, takie jak Klasy Obiektu B/E/K, Mobilne Formacje Operacyjne czy Rada O5 są jednak uniwersalnymi aspektami Fundacji i nie powinny być zaprzeczane. Alternatywnie przez "kanon" rozumie się też alternatywne kanony historii przedstawione w Kanonach.
 • Foundation (Fundacja) — Fundacja jest tajną organizacją która zajmuje się zabezpieczaniem anomalnych i paranormalnych obiektów, bytów czy fenomenów. Pamiętaj, że "in universe"2 należy mówić o niej jako o "Fundacji"; "Fundacja SCP" jest pojęciem out-of-universe.3
 • "scip (Scip)" — Fonetyczna mutacja słowa "SCP". Używana tak wewnątrz, jak i poza uniwersum, w celu nazwania obiektów czy bytów SCP. Zobacz SCP
 • SCP (SCP) — Akronim (bądź dokładniej literowiec) dla "Specjalnych Czynności Przechowawczych", używane poza uniwersum jako krótka forma określenia "obiekt SCP" czy "byt SCP", użyte chociażby jako "napisałem wczoraj trzy SCP" Obiekty czy byty SCP nie powinny być nazywane "SCP" wewnątrz uniwersum. Zwróć uwagę , że SCP nie jest literowcem "Zabezpieczać, Przechowywać, Chronić"; motto Fundacji jest "backronym'em".4
 • "skip (Skip)" — Kolejna fonetyczna mutacja "SCP". Używana zarówno wewnątrz, jak i poza uniwersum. Zobacz SCP. Może również odnosić się do SCP-1802, znanego również jako "Skip".
 • SPC (SPC)Centrum Bicia Rekinów5. Bakronim stworzony do drwienia z ludzi często źle piszących "SCP". (Przykład: "Podoba mi się pomysł, ale co on ma do rzeczy z Centrum Bicia Rekinów?")

Terminologia Witryny

 • Administrators (Administratorzy) — Administratorzy są członkami witryny, którzy posiadają najwyższy autorytet, i pomogli stworzyć i utrzymać politykę strony. Administratorzy są najważniejszymi członkami PA.
 • article (artykuł) — Artykuły SCP są chlebem i masłem narracji Fundacji, są pozycjami opisującymi anomalne obiekty bądź byty które są zabezpieczone przez Fundację. Zobacz Seria I i Seria II
 • Blocks (bloki) — Czasami używane kolokwialnie do odniesienia się wobec Serii, Blok opisuję dziesięć setek artykułów w każdej serii, to znaczy "blok 000", "blok 100" czy "blok 1300".
 • cold-post (zimna publikacja) — Zimna publikacja opisuje stronę, która została wrzucona bez jakiejkolwiek recenzji. Zwykle, lecz nie zawsze, używane w poniżającym celu, Zimna Publikacja jest generalnie źle widziana w wykonaniu nowych użytkowników, gdyż sugerowane jest uzyskanie krytyki i wsparcia do swoich szkiców przed opublikowaniem.
 • creepypasta (straszne historie) — Creepypasta to termin opisujący krótkie historie lub fragmenty wzięte z miejskich legend i strasznych opowieści, które są kopiowane z miejsca na miejsce bez podania źródła czy atrybucji. W terminologii witryny creepypasta to sub-klasa opowieści które są napisane przez użytkowników witryny, ale nie dotyczą bezpośrednio uniwersum Fundacji.
 • draft (szkic) — Generalne określenie wszelkiej nieukończonej pracy. Szkice nie są dopuszczalne na stronie głównej, ani na forum; zajrzyj proszę na Sandbox aby uzyskać instrukcje jak utworzyć swój sandbox.
 • format-screw (Niestandardowe formatowanie) — Termin opisujący artykuł SCP, który celowo narusza aspekty standardowego formatu SCP, zwykle z powodu naruszania przez obiekt samej dokumentacji. Zobacz sekcje infohazard i meta w Poradniku Tagowania aby uzyskać więcej informacji.
 • hook (hak) — Termin z podwójnym znaczeniem wobec pisania Fundacyjnego; hak jest tym aspektem Twojego artykułu bądź opowieści, który zwraca uwagę czytelnika i motywuje go do dalszego czytania. Hak musi wywołać pewien rodzaj ciekawości bądź uczucia w czytelniku; nie musi być na samym początku Twojego artykułu, ale musi być wystarczająco wcześnie, aby zdążył zadziałać. Hak w kontekście Fundacji jest również tym aspektem artykułu bądź opowieści, który pozostawia czytelnika zaciekawionym nawet po lekturze; może to przyjąć formę obrotu spraw na koniec bądź ciekawej rewelacji, i zwykle jest bliżej końca artykułu.
 • Item #(Numer) — Identyfikator numeryczny (od 001 do 178, włącznie, w momencie pisania tego artykułu, z wyłączeniem Joke i Wyjaśnionych) obiektu SCP lub propozycji. Zauważ, że poprawnym określeniem formalnym jest zawsze "SCP-####"; nie powinno się używać w artykułach SCP wyłącznie numeru (np.: "Przenieśliśmy SCP-173 do Ośrodka 19" jest poprawne, "Przenieśliśmy 173 do Ośrodka 19" już nie)6
 • Joke(joke) — Artykuły Joke to SCP napisane w głupi i przesadzony sposób, głównie w celach humorystycznych. Zauważ że nie oznacza to, jakoby obiekty spoza Joke nie mogły być śmieszne; muszą być jedynie subtelniejsze albo polegać na humorze sytuacyjnym, niż jedynie na wyolbrzymianiu typowym dla artykułów Joke.
 • member pages (strony autorskie) — Znane również jako "Akta", są to strony napisane przez autorów witryny po osiągnięciu danego pułapu ilości artykułów. Miejsce to służy skatalogowaniu prac danego autora. Niektórzy użytkownicy decydują się na tworzenie awatara na stronie, ale też niektórzy odpuszczają wcielanie się w rolę i tworzenie osobistych historii na rzecz jedynie listy prac. Zawartość stron autorskich nie powinna być brana kanonicznie.
 • Moderators (moderatorzy) — Moderatorzy to członkowie witryny, którzy mają możliwość edycji wszelkich strony (w tym zamkniętych) i usuwania niepożądanych postów na forum czy stron z niską oceną. Moderatorzy są wyżsi rangą od senior staff'u, ale niżsi rangą od administratorów.
 • Senior Staff7 — Senior Staff to członkowie witryny którzy są szanowanymi użytkownikami ze względu na swoje artykuły i kontrybucje na stronie. Są uważani za ekspertów na witrynie, przez co obdarza się ich szacunkiem i zaufaniem. Mimo to, nie posiadają oni administracyjnych uprawnień. Czasami określenia Senior Staff używa się kolokwialnie do określenia wszystkich przedstawicieli administracji, w tym administratorów i moderatorów.
 • Series I (serie 1) — Znane również jako Serie pierwsze lub Serie I Serie 1 to hub zawierający SCP od 001 do 999.
 • Series II (serie 2) — Znane również jako Serie drugie lub Serie II, Series 2 to hub zawierający SCP od 1000 do 1999.
 • supplement (załącznik)Załączniki to strony uzupełniające do artykułów SCP zawierające przesłuchania, raporty czy logi które są ważne z punktu widzenia narracji, lecz nie znajdują miejsca na stronie głównej, ze względu na rozmiar bądź inne czynniki.
 • tale (opowieść)Opowieści To historie, narracje, czy nawet raporty wewnątrz uniwersum napisane w kontekście Fundacji, jednak formą nie pasujące do artykułów SCP.

Wewnątrz uniwersum

 • O5 (O5, Rada Nadzorcza, Nadzorcy) — Duża litera "o", nie liczba zero. Rada O5, znana też jako "Konsylium Obserwatorów, poziom 5" i "Rada Nadzorców poziomu 5"8 (zależy kogo zapytasz) to najwyższy autorytet w Fundacji, rada 12 lub 139 osób posiadających władzę autoryzacji lub wetowania dowolnej akcji podjętej przez Fundację jako całość. Członkowie Rady O5 są znani jedynie po numerach (od O5-1 do O5-13) i zwykle nie dopuszcza bezpośredniego kontaktu z obiektami SCP ze strachu przed negatywnym wpływem.
 • Addendum (notatka) — (Liczba mnoga: addenda.) Dodatkowa sekcja artykułu SCP która rozszerza dane aspekty wymienione w Opisie, pokazuje rozwój informacji w czasie bądź rzuca dodatkowe światło na sprawy które nie znajdują miejsca w głównym bloku Opisu. Wszystkie logi testów, przesłuchania czy informacje badawcze zwykle są pisane jako notatki.
 • agent (agent) — Tajny agent polowy Fundacji, jako tytuł stosuje się zwykle zapis z dużych liter (np.: Agent Polowy Smith). Ważne odnotowania jest, że nie wszyscy członkowie personelu terenowego Fundacji są "agentami" w tego słowa znaczeniu, jak i nie każdy pracownik posiada tytuł "agent". Zobacz również: zespół zabezpieczający, oddział reagowania, Mobilna Formacja Operacyjna, i badacz.
 • amnestic (środki amnezyjne) — Określane również jako "amnezja" w starszych artykułach, są to specyfiki, procedury bądź urządzenia wywołujące utratę pamięci jeśli zostaną użyte wobec danej osoby. Korzysta się z nich głownie aby usunąć wspomnienia świadków cywilnych aby zachować skrytość operacji Fundacji.
  • Wyjaśnienie: "Amnezjogenne" to naukowy, słownikowy termin na coś wywołującego utratę pamięci. Słownikowa definicja "amnezji" określa samą utratę, brak pamięci. O ile wielu użytkowników może dyskutować o swoim prawie używania danych określeń w swoich artykułach, tylko jedno jest poprawne naukowo.
 • cognitohazard (zagrożenie poznawcze) — Pojęcie używane do określenia obiektów które stanowią zagrożenie dla zmysłu lub postrzegania, tak poprzez wzrok, jak i słuch, węch, smak czy czucie (niekoniecznie po prostu przez dotyk)
 • containment team (zespół reagowania) — Zespół personelu polowego który specjalizuje się w odzyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalnych obiektów i bytów. Członkowie zespołu reagowania mogą, lecz nie muszą być agentami polowymi, mają zwykle jednak odrębne tytuły, jak "specjalista zabezpieczania" Zobacz również agent, oddział reagowania.
 • [DATA EXPUNGED] ([USUNIĘTO] — Jeden z dwóch typów cenzury używanej na stronie, coś co jest "usunięte" zostało trwale usunięte ze wszelkiej dokumentacji ze względu na zagrożenie, jakim była lub jakie sprawiała dana informacja, chociażby poprzez zagrożenie memetyczne. Powinno być zapisywane dużymi literami z kwadratowym nawiasem. Zobacz również [ZMIENIONO].
 • Decommissioned (zlikwidowane) — Podklasa obiektów które zostały celowo zniszczone. Poza uniwersum są to raporty, które były napisane tak skandalicznie źle, że zostały zniszczone przez członków PA i pozostawione w swoistym "korytarzu wstydu". Zobacz również Zneutralizowane i poradnik Klas obiektów dla dalszych informacji.
 • Description (Opis) — Sekcja artykułu SCP wyjaśniająca jak jednoznacznie zidentyfikować obiekt lub byt o którym jest mowa, jak również wyjaśniająca w sposób jasny i treściwy czym anomalia jest i dlaczego jest zabezpieczona. Podstawowy opis może być rozszerzony o jedną bądź więcej notatek, jednak czytelnik powinien być w stanie zrozumieć podstawowe funkcje jedynie dzięki Opisowi.
 • doctor (doktor) — Pojęcie używane do zwracania się odnośnie osoby która posiada tytuł naukowy doktora bądź profesjonalnego doktora medycyny, zwykle używany niepoprawnie. O ile obydwaj z powyższych są uprzywilejowani do używania tytułu "Dr." przy imieniu (np.: "Dr. Mackenzie"), jedynie ten drugi powinien być określany jako "doktor"; pierwszy z nich to "biolog", "chemik", "fizyk", bądź ogólniej "badacz"
 • Euclid (Euclid) — Głowna Klasa obiektu oznaczająca, że przedmiot bądź byt zachowuje się nieprzewidywalnie bądź jest niewystarczająco zrozumiały aby mógł być pewnie zabezpieczany. Wielu to uważa za "domyślną" klasyfikacją dla nowych obiektów, do czasu aż zostaną lepiej zrozumiane, bądź bardziej niebezpieczne niż wcześniej uważano. Wielu uważa jakąkolwiek świadomą i/lub myślącą anomalię za automatycznego Euclida niż Bezpiecznego, ze względu na posiadanie przez byt własnego rozumu, co w każdym momencie może spowodować zaprzestanie współpracy z nami. Nazwane na cześć słynnego matematyka. Zobacz Klasy obiektów aby uzyskać więcej informacji.
 • Explained (Zrozumiane) — Podklasa obiektów, które zostały zdemaskowane jako mistyfikacja, dostatecznie zrozumiane aby zostać sklasyfikowane jako normalna wiedza naukowa, bądź anomalia jest tak rozpowszechniona, że dalsze zabezpieczanie jest niemożliwe.
 • infohazard (zagrożenie informacyjne) - Pojęcie używane do określania obiektów stwarzających zagrożenie poprzez wiedzę o nich. Różnią się od cognitohazardów faktem, że cognitohazard wymaga bezpośredniego kontakt, podczas gdy infohazard może rozpowszechniać się po prostu poprzez rozmawianie o nim.
 • Keter (Keter) — Główna Klasa Obiektu która opisuje przedmiot bądź istotę, która albo nie może być pewnie zabezpieczona, bądź stanowi wrogie zagrożenie wobec ludzkości. Obiekty i byty klasy Keter są wysoce niebezpieczne i posiadają skomplikowane procedury zabezpieczania. Nazwane na cześć najwyższej sefiry w judaistycznej kabale .Zobacz Klasy obiektów aby uzyskać więcej informacji.
 • memetic (Memetyk) — Pojęcie dostatecznie skomplikowane, że aż wymaga własnego eseju (Understanding Memetics), memetyki są podklasą cognitohazardów, które działają poprzez przepływ informacji. W szczególności, anomalni agenci memetyczni to cząstki niebezpiecznych informacji działających jak wirus umysłowy, pobudzający anomalne reakcje w ludziach którzy zostali wystawieni na ich działanie. Nie powinno być stosowane jako kolokwializm "mind-affecting", mimo że większość agentów memetycznych jest mind-affecting.
 • Mobile Task Force (Mobilne Formacje Operacyjne)10 — Mobilne Formacje Operacyjne (w skrócie MFO) to wysoce przeszkolona i wyspecjalizowana drużyna wysyłana do różnych lokacji w celu zajęcia się danymi sytuacjami bądź zagrożeniami. Mobilne Formacje Operacyjne desygnowane są poprzez literę greckiego alfabetu i numer (np.: "MFO Alfa-7", "MFO Omega-15") i mogą mieć dodany kryptonim, podobnie jak wiele rzeczywistych jednostek wojskowych. MFO to elitarny personel Fundacji, i posiadają gamę od wysoce doświadczonych badaczy polowych to zatwardziałych w bojach wojskowych.
 • Neutralized (Zneutralizowane) — Podklasa obiektów które zostały zniszczone bądź w inny sposób pozbawione anomalii. Zobacz Klasy obiektów w celu uzyskania dalszych informacji.
 • Object Class (Klasa obiektu) — Znana również jako kategoria Bezpieczne/ Euclid/ Keter (B/E/K) sposób kategoryzacji określony na podstawie stopnia trudności zabezpieczenia anomalii. Zobacz test pudełka poniżej bądź poradnik Klasy obiektów aby uzyskać więcej informacji.
 • [REDACTED] ([ZMIENIONO] — Jeden z dwóch rodzai cenzury używanej na stronie, coś co jest "zmienione" zostało ukryte w dokumencie, ponieważ czytelnik nie jest upoważniony do przeczytania danej informacji, zwykle ze względu na niewystarczający poziom upoważnień. Powinno być zapisywane dużymi literami i w kwadratowym nawiasie. Zobacz również [USUNIĘTO]
 • researcher (badacz) — Ogólne pojęcie określające kogokolwiek zajmującego się badaniem i rozwojem w Fundacji. Badacze mogą brać udział we wszelkich zadaniach, od odkrywania jak dany byt bądź obiekt anomalny funkcjonuje po rozwijanie lepszych materiałów czy procedur zabezpieczania. Polowi badacze mogą towarzyszyć oddziałom zabezpieczania aby lepiej określić naturę niezabezpieczonej anomalii w czasie rzeczywistym.
 • response team (oddział reagowania) — Ciężko-zbrojna drużyna przeszkolona w powstrzymywaniu przełamania zabezpieczeń bądź bezpieczeństwa, zwykle w zabezpieczonych ośrodkach Fundacji. Członkowie oddziału reagowania są również wysyłani w teren w celu eskorty oddziałów zabezpieczania podczas działań z wysoce niebezpiecznymi i wrogimi obiektami bądź bytami, bądź kiedy występują wrogie organizacje.
 • Safe (bezpieczny) — Główna klasa obiektu, odnosząca się do obiektu który jest na tyle dobrze zrozumiany, że może być zabezpieczany bez ryzyka bądź z jego minimalną ilością. Popularne jest stwierdzenie, że Bezpieczny ciągle może stanowić zagrożenie; termojądrowa głowica w rzeczywistości byłaby uważana za Bezpieczną, ponieważ nie może eksplodować zanim nie zostaną usunięte liczne zabezpieczenia. Zobacz Klasy obiektów aby uzyskać więcej informacji.
 • Thaumiel (Thaumiel) —Ezoteryczna klasa obiektu opisująca obiekt który przeciwdziała bądź neutralizuje efekt innego, zwykle klasy Keter, obiektu, bądź jest istotny dla misji Fundacji. Zobacz Klasy obiektów aby uzyskać więcej informacji.
 • XK-Class End of the World Event (Scenariusz końca świata XK) - Najbardziej znany scenariusz klasy *K, XK zwykle oznacza katastrofalne zdarzenie skutkujące zniszczeniem społeczności ludzkiej bądź nawet całego gatunku ludzkiego. Pierwotnie wyobrażane jako biblijna bądź religijna apokalipsa, została rozbudowana do obecnej, przybliżonej desygnacji. Wszystkie szczegóły dotyczące scenariuszy klasy *K są powszechnie uważane za osobiste kanony; nie ma jednej, ścisłej definicji odnośnie jakiegokolwiek typu zdarzenia.

Pozostałe

 • box test (test pudełka) — Nieformalna czynność myślowa używana w celu określenia klasyfikacji obiektu bądź bytu. Tłumaczy się ją:
  • Jeżeli jest zamknięte w pudełku, i nie zachodzą żadne zmiany ani nic złego się nie dzieje, to jest to prawdopodobnie klasa Bezpieczny
  • Jeżeli jest zamknięte w pudełku, jednak nie mamy pojęcia co może się stać, to prawdopodobnie klasa Euclid
  • Jeżeli jest zamknięte w pudełku, lecz ostatecznie rozpęta całkowite piekło, to jest to prawdopodobnie klasa Keter
  • Jako włączenie Thaumiela do poradnika Klas obiektów: : Jeżeli to jest pudełkiem, to jest to prawdopodobnie klasa Thaumiel
 • containment porn (porno procedur) — Uwłaczający termin artykułów SCP, które posiadają przesadzone bądź niepotrzebne procedury zabezpieczania. Zobacz Procedury Zabezpieczania Dr. Mackenzie w celu uzyskania dalszych informacji.
 • generic monster (generyczny potwór) — Uwłaczający termin bytu SCP które nie zaciekawia czytelnika, zwykle będąc nieciekawą istotą będącą niebezpieczną bez powodu, nie posiadającą kontekstu, historii ani informacji odnośnie przeszłości. Generyczne potwory są szerzej opisane w eseju Częste pułapki SCP według Dr. Mackenzie. Zobacz również magiczny przedmiot.
 • headcanon (osobisty kanon) — Używane do określenia osobistych interpretacji niekonsekwentnych, nieokreślonych bądź brakujących elementów kanonu. Dobrym przykładem jest dokładna siła różnych klas środków amnezyjnych, bądź dokładna natura scenariuszy klasy *K
 • "Keter duty" ("Przydział Keter") — Groźba wewnątrz uniwersum, polegająca na degradacji personelu do klasy D bądź przydzielenia do niebezpiecznego obiektu klasy Keter jako rodzaj kary. Uważane za typ LOLFundacji, i zwykle szczególnie nielubiane.
 • lock porn (porno zamknięcia) — Uwłaczające pojęcie artykułów SCP, które posiadają ekstremalne bądź niepotrzebnie specyficzne informacje odnośnie specyficznych środków, za pomocą których obiekt jest zabezpieczony. Przykładem są wspominanie procedur przekazywania kluczy bądź dokładna liczba cyfr na zamku szyfrowym. Zobacz Procedury Zabezpieczania Dr. Mackenzie w celu uzyskania dalszych informacji. Zobacz również porno procedur.
 • "LOLFoundation" ("lolfundacja") — Uwłaczający termin określający dodatki w artykule SCP, które sugerują poważny nieprofesjonalizm zachodzący pośród personelu Fundacji, takie jak robienie sobie nawzajem dowcipów przy pomocy niebezpiecznych obiektów anomalnych, czy nikczemnie głupie zachowanie, które jest podatne na spowodowanie utraty życia lub zdrowia innych osób, jak również groźby ukarania za dane zachowanie. Niegdyś uważane za akceptowalny humor, obecnie znieważane poprzez nowoczesne standardy.
 • magic item (magiczny przedmiot) — Uwłaczający termin określający obiekt SCP, który nie zaciekawia czytelnika, zwykle poprzez posiadanie jedynie formy bądź funkcji, pozbawionej kontekstu, historii bądź ciekawej przeszłości. Magiczne przedmioty zostały szerzej opisane w eseju Częste pułapki SCP według Dr. Mackenzie. Zobacz również generyczny potwór.
 • writerbot11 — Pojęcie zwrotne określające uznanie ekstremalnie płodnego użytkownika strony, szczególne tych, którzy napisali dużą ilość udanych prac w bardzo małym odstępie czasu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported