Polskie Mobilne Formacje Operacyjne

POLSKIE MOBILNE FORMACJE OPERACYJNE


Polska Filia SCP również posiada własne, niezależnie Mobilne Formacje Operacyjne, a ich wachlarz potencjalnych działań i możliwości jest niezwykle szeroki.

Lista tychże Polskich Formacji Operacyjnych znajduje się poniżej tego wstępu.

Gwoli przypomnienia, Mobilne Formacje Operacyjne nie ograniczają się jedynie do tych podanych poniżej oraz powyżej tego wstępu. Grupy zadaniowe są często powoływane i rozwiązywane, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie Fundacji oraz stale zachowywać pełnię możliwości operacyjnych Filii, aby skutecznie Zabezpieczać, Przechowywać oraz Chronić.

W celu utrzymania porządku listy i ograniczenia wpisów o nieaktywnych Formacjach, przed dodaniem nowego, skontaktuj się najpierw z dowolnym Przedstawicielem Administracji w celu ustalenia szczegółów i aprobaty zmian.


Lista Polskich Mobilnych Formacji Operacyjnych


MFO Alfa-18 ("Odkrywcy")

Misja Formacji Operacyjnej: Eksplorowanie i zabezpieczanie nieznanych rejonów SCP-PL-043. Jednostka jako jedyna ma prawo rozbroić i przygotować do usunięcia broń jądrową w dowolnej formie. Wszyscy operatorzy muszą pozytywnie ukończyć trzyletnie szkolenie specjalistyczne, które umożliwia bezpieczne obchodzenie się z bronią tego rodzaju.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

  • Brak

MFO Delta-1 ("Asystenci")


delta-1_asystenci.png

Misja Formacji Operacyjnej: Pomocnicza Mobilna Formacja Operacyjna Delta-1 zobowiązana jest nieść pomoc Agentom w sytuacjach zagrożenia życia, lub odniesienia obrażeń podczas misji.
W obrębie ich kompetencji znajduje się również tymczasowe zabezpieczanie obiektów anomalnych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

  • Brak

MFO Delta-3 ("Zaprzęg Horusa")

xpLpCGF.png

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Delta-3 została powołana w celu zabezpieczania anomalii związanych z czasoprzestrzenią. Dysponują technologią do podróżowania w czasie, którą wykorzystują do specjalnych misji z polecenia Fundacji. Formacja wykorzystuje w swoich działaniach anomalie czasoprzestrzenne, w tym SCP-PL-067.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

  • Brak

MFO Epsilon-1 ("Puszczyki")

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Epsilon-1 zajmuje się eliminowaniem siedlisk instancji i bytów zwierzęcych oraz działaniem w skrajnych warunkach leśnych i górskich.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Theta-2 ("Przedszkolanki")

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Theta-2 posiada przeszkolenie oraz szerokie kwalifikacje pedagogiczne, pediatryczne oraz prenatalne, umożliwiające jej podejmowanie działań wobec anomalii powiązanych z dziećmi.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

  • Brak

MFO Iota-9 ("Dziewiątka")

Misja Formacji Operacyjnej: Formacja zrzesza członków o wysokiej odporności psychicznej oraz szkoli ich do interakcji z anomaliami wpływającymi na psychikę, wymagającymi odpowiedniego stanu świadomości lub probowania psionicznego do aktywacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

  • Brak

MFO Kappa-3 ("Grabarze")

Misja Formacji Operacyjnej: Grupa zadaniowa "Grabarze" została powołana w odpowiedzi na dużą ilość anomalii pojawiających się w okresie święta zmarłych. Wyspecjalizowani są w zwalczaniu anomalii ezoterycznych powiązanych z kulturą europejską i słowiańską w otwarcie publicznym terenie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Lambda-1 ("Sprinterzy")

Misja Formacji Operacyjnej: Do zadań Mobilnej Formacji Operacyjnej Lambda-1 należy śledzenie, przechwytywanie oraz ponowne zabezpieczanie obiektów klasy Keter oraz obiektów niebezpiecznych, jeśli te wydostały się na wolność.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

  • Brak

MFO Rho-4 ("Kościelne Grajki")

Misja Formacji Operacyjnej: Ze względu na charakterystyczne przeszkolenie, jednostka asystuje innym MFO przy tropieniu, przechwytywaniu, zabezpieczaniu i neutralizacji obiektów związanych z dźwiękiem i akustyką, a także elementami mistyki judeochrześcijańskiej.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Tau-6 ("Herbicydowcy")

YjFYQUP_d.webp?maxwidth=2000&shape=thumb&fidelity=high

Misja Formacji Operacyjnej: Badanie, pozyskiwanie i zwalczanie anomalii o charakterze roślinnym. Akta Formacji zostały odtajnione i są dostępne do wglądu w tym miejscu.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

MFO Chi-11 ("Autostrada do nieba")

Misja Formacji Operacyjnej: Główną specjalizacją Mobilnej Formacji Operacyjnej Chi-11 ("Autostrada do nieba") są środki transportu w dowolnych formach. Składy formacji posiadają wyszkolenie w zakresie mechaniki, brawurowej jazdy w dowolnych warunkach, znajomości szlaków komunikacyjnych oraz historii transportu.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

MFO Omega-10 ("Realiści")

encvMs4.png

Misja Formacji Operacyjnej: "Realiści" zajmują się wszelkiego rodzaju fenomenami mającymi wpływ na strukturę naszej rzeczywistości, od pętli czasowych, zakrzywień czasoprzestrzeni czy wielowymiarowej geometrii po ontokinetykę. W tym ostatnim jest za to sama specjalizacja formacji, regularnie neutralizując czy zabezpieczając manipulatorów rzeczywistości.

MFO Omega-10 z uwagi na swoje zadania posiada jeden z największych budżetów spośród formacji MFO, mając dostęp do zaawansowanych technologii i narzędzi walki z przeróżnymi fenomenami.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Dodatkowe MFO

Wszystkie MFO niespełniające wymagań niezbędnych do otrzymania własnej pozycji mogą zostać umieszczone tutaj. Obecna lista nie powinna być w żadnym wypadku interpretowana jako wyczerpująca; nowe formacje są tworzone i rozwiązywane przez cały czas zgodnie z potrzebami Fundacji. Jeśli szukasz MFO do użycia, ta lista powinna być pomocna. MFO, które zostały wykorzystane w wielu artykułach, mogą zostać dodane do tej listy na życzenie.


MFO Alfa-5 ("Spalinowa Zębatka Powstaje")

Misja Formacji Operacyjnej: Alfa-5 jest stworzona z napędzanych anomalną spalinową technologią cyborgów. Ich zadaniem jest pomoc w zabezpieczaniu obiektów o wyższym poziomie zagrożenia oraz wsparcie militarne Fundacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Beta-1 ("Klub Listonoszy")

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna ma za zadanie ścigać i wymierzać ustalone przez dowództwo kary dla pracowników, którzy w rażący sposób złamali obowiązujące zasady lub/i narazili Fundację na dekonspirację, bądź straty.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Sigma-80 ("Latający Dywan")

Misja Formacji Operacyjnej: Grupa zadaniowa zajmująca się śledzeniem oraz zabezpieczaniem wszelkich obiektów o właściwościach memetycznych, znajdujących się poza zasięgiem Polskiej Filii oraz współpracą z drużynami z innych oddziałów Fundacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:


MFO Omega-45 ("Białe Nietoperze")

Misja Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Omega-45 została powołana w celu neutralizacji struktury RedforesT. Obecnie zajmuje się usuwaniem i zagłuszaniem poufnych przecieków informacji ze sfer publicznych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty z Akcji:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported