Na ostatni guzik
ocena: +19+x

Szaty na wrota

Odwrócony zamek, Niszczyciel Dróg, Obiekt Anomalny WAW-13-20-GH

Konspekt

Dwie płachty beżowego materiału, połączone różnymi rodzajami guzików lub sprzączek, pojawiały się na kartach historii od co najmniej XII wieku, najczęściej na terenach Europy, rzadko przekraczając oceany, choć wiadomym jest, że często przechodziły z rąk do rąk. Opisy rzadko wspominały o prawdziwej naturze Szat na wrota - umiejętności tworzenia oraz niszczenia Dróg.

Żaden z uczonych Biblioteki jak dotąd nie miał bezpośredniego kontaktu z Szatami przez co wiedza o nich w całości jest oparta o przekazy zewnętrzne. Należy pamiętać o tym że Szaty, choć blisko powiązane z Biblioteką i Drogami nigdy nie miały z nimi bezpośredniego kontaktu.

Najpopularniejsze źródła głoszą iż jest to dzieło szewca, który został obrzucony klątwą po zawarciu i następnie złamaniu fałszywego paktu przez Zaklętą. Chcąc powstrzymać Zaklętą, używając jej własnej czarów przeciwko niej, stworzył Szaty na wrota i usiłował ich użyć by zemścić się na niej. Umarł z wycieńczenia i pragnienia w jej labiryntach zanim zdołał do niej dotrzeć.

Ilustracja

tumblr_np2hkud7Yt1qifwkho1_500.jpg

Ostatni raz kiedy ujrzano Szaty, niektórzy członkowie Ręki dojrzeli nań powyżej przedstawiony znak. Nie wiadomo czy jest to logo jakiejś organizacji czy też symbol o mistycznym lub religijnym znaczeniu. Wciąż trwają badania na ten temat.

Wiedza:

Cechy: Szaty na wrota są obiektem zmiennokształtnym, aczkolwiek kilka cech pozostaje takich samych — Szaty zawsze są opisywane jako dwa kawałki materiału rozmiarów wysokości dorosłego człowieka, połączone w jakiś sposób — jedna z relacji z lat 70. XX wieku wspomina o otwarciu Dróg za pomocą Szat połączonych zamkiem błyskawicznym i zakłada się że obecnie jest to ich wygląd. Ostatnie, mniej wiarygodne relacje mówią o fakcie że Szaty zostały oznaczone.

Natura: Wszystkie źródła są zgodne w jednym — Szaty są potężnym narzędziem do otwierania i zamykania Dróg. Źródło ich mocy nie jest znane. Nie wiadomym jest czy mogą one stwarzać drogi w każdym miejscu we wszechświecie, czy można kontrolować dokąd te Drogi zaprowadzą czy też czy można z ich pomocą wykryć gdzie się one znajdują — źródła podają w tym zakresie sprzeczne informacje.

Historia i Powiązani: Najpopularniejsza teoria jest związana z legendą o Zaklętej. Duża część badaczy nie zgadza się z teorią głoszącą że to szewc stworzył Szaty — owszem, uznają że że szewc użył Szat by dostać się do Zaklętej, jednakże istniały one już wcześniej (co jest zgodne z niektórymi, mniej popularnymi tekstami).

Podejście: Przez rozbieżność informacji podczas obcowania z Szatami nic nie jest pewne. Uznaje się że służą one każdemu, bez względu na zamiary czy też intencje — Szaty są uznane za zwykły przedmiot, nie wpływający w żaden sposób na użytkownika. Należy pamiętać że nigdy żaden z uczonych czy też nawet naukowców spoza kręgu Biblioteki nie miał z nimi kontaktu lub ich dogłębnie nie zbadał.
Istnieją domysły że fakt brak połączeń Biblioteką jak i też trudność zebrania rzetelnych informacji są innymi cechami Szat. Zalecanym jest by podczas kontaktu zbierać jak najwięcej detali czy obserwacji oraz o przekazanie ich do mnie - T.G.

Inne Detale: Drogi otwarte przez Szaty nie są ani mniej ani bardziej przyjazne. Nikt nie jest w stanie stwierdzić ile dróg używanych na co dzień to dzieło Szat, jednakże jeśli ktoś chce się przekonać — na terenach nad Bałtykiem istnieje olbrzymia i niecodzienna ilość Dróg, wszystkie powstałe w okolicach XVIII wieku.
Co najmniej połowy z nich już nie ma. Przestańcie przyjeżdżać, bo to nie ma sensu. - Nadia

Obserwacje i Historie


Szaty na wrota zostały zarejestrowane nie tylko w historii Europy — w legendach Ziem Australii pojawiają się wzmianki o namiocie jednego z zapomnianych bóstw złożonym z dwóch skór zwierzęcych który był w stanie otworzyć i zamknąć wrota do krain bogów. Legenda ta nie jest w żaden sposób powiązana z potwierdzoną mitologią tamtych obszarów, więc można ją potraktować raczej jako wymysł pisarski niż potwierdzoną legendę. Niektórzy uczeni jednak podkreślają że podobieństwo pomiędzy Szatami na wrota a przedmiotem wspomnianym w legendzie jest niepokojące i należy przeprowadzić dogłębne badania co do Szat w dokumentacjach poza Biblioteką, jak choćby tych Palaczy Książek lub Szaleńców.

Dokumentacja Dozorców wspomina o Szatach na wrota jako o niegroźnym obiekcie i wszystko wskazuje na to że nie są świadomi z czym mają do czynienia.

Najwyraźniej Szaty na wrota nie są już pod kontrolą Dozorców — zostały przez kogoś wykradzione. Co gorsza ten ktoś doskonale wie, jak ich użyć. Dokumenty Dozorców na ten temat milczą, a przejść do Dróg maleje. Obawiam się że ktokolwiek przejął Szaty, jest to ktoś, kogo należy powstrzymać. — T. G.

Wątpliwości


Obecnie Szaty wciąż są zagwozdką dla badaczy Biblioteki — przez fakt że istnieje bardzo mało pewnych źródeł na ich temat, pewność wszystkich źródeł istnieje głównie w sferze domniemań a to, co jest uznane za fakt może być jedynie popularnym wymysłem. Do wszystkich informacji na temat Szat należy podchodzić z dystansem, łącznie z tymi zawartymi tutaj.

Jak już wspomniałem, ktoś używa Szat do zamykania Dróg. Ktokolwiek jest w ich posiadaniu, musi zostać zatrzymany, im szybciej tym lepiej. Nie wiem czy to człowiek czy też jakaś istota, i choć tempo zaniku Dróg ostatnio spadło z niewiadomych przyczyn, Szaty muszą wrócić do dłoni kogoś, kto nie wie z czym ma do czynienia. Nawet gdyby Dozorcy odkryły co Szaty mogą zrobić, wątpię by zostały one użyte na szkodę Biblioteki, a Palacze Książek są zbyt ignoranccy aby zagłębić się w sekret Szat. Sami ledwo jesteśmy w stanie pojąć ich istotę.
Każdy, dosłownie każdy, jest bardziej odpowiedni do posiadania ich od tego, kto ma je teraz. Wszyscy mamy powody do strachu, nie potrzebujemy jeszcze jednego. - T. G.

Jeden raz ekspres poszedł w dół a nie w górę. Jeden jedyny raz. Nigdy więcej. - WWW

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported