Przygody Lorda Blackwooda, odkrywcy i dżentelmena
ocena: +2+x

Przedmowa i Uwaga Redaktora

Poniższe dokumenty składają się z serii dzienników, tekstów autobiograficznych, narracji trzecioosobowych, przesłuchań i innych dokumentów dotyczących życia i przygód SCP-1867 (zwanego odtąd preferowanym przez siebie imieniem i tytułem, brzmiącym "Lord Theodore Thomas Blackwood, Ósmy Wicehrabia Westminister").

Lord Blackwood utrzymuje, że urodził się w West Country w Anglii na początku XIX wieku. Twierdzi też że jego matka, Lady Charlotte Spencer-Blackwood, pochodziła z zamożnej londyńskiej rodziny, a jego ojciec, Lord Richard Blackwood, był bohaterem wojen francuskich i indyjskich oraz miał podobno zabić ostatniego żyjącego europejskiego wielkiego smoka (Dracos rex). Zapewnia również, że ma dwóch braci i siostrę, odpowiednio: Admirała Sir Stephena Blackwooda, bohatera wojen napoleońskich, który dowodził flotą Lorda Nelsona po jego śmierci; Wielebnego Clifforda Blackwooda, znaczącego członka Kościoła Anglikańskiego, który doszedł do rangi arcybiskupa Yorku; oraz Lady Margaret Blackwood, która weszła w związek małżeński z królewską dynastią hanowerską i była kluczową postacią w zjednoczeniu Niemiec.

Lord Blackwood wspomina również, że w młodości uczęszczał do Eton, a następnie do Oksfordu. Po ukończeniu studiów przez kilka lat służył jako oficer w armii brytyjskiej. Po zakończeniu służby, jak twierdzi, spędził kilka dekad jako niezależny badacz, archeolog, przyrodnik i pisarz, niezaangażowany zbytnio w swoje obowiązki jako konserwatywny członek Izby Lordów. W tym czasie, jak podaje, miał do czynienia z wieloma obiektami, istotami i zjawiskami obecnie posiadającymi klasyfikacje SCP. Twierdzi również że pod koniec XIX wieku współpracował z Fundacją Jej Królewskiej Mości Studiującej Cudaczności i Przywidzenia (HMFSCP), zanim stała się ona częścią współczesnej Fundacji SCP. Zapewnia również że na początku XX wieku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnej posiadłości w West Country, gdzie pozostał do czasu przejęcia go przez Fundację.

Niewiele z wydarzeń udokumentowanych w tych opowieściach zostało potwierdzonych przez zewnętrzne źródła, a wiele z nich bezpośrednio zaprzecza znanym faktom historycznym, włączając wydarzenia, które według Lorda Blackwooda miały miejsce, a które powinny być szeroko znane opinii publicznej, gdyby rzeczywiści się zdarzyły. Zaproponowano kilka hipotez celem wyjaśnienia tych sprzeczności, w tym takie mówiące, że: relacje Lorda Blackwooda nie dokładnie opisują przebieg tych wydarzeń; Lord Blackwood lub ktoś z nim związany jest potężnym manipulatorem rzeczywiści; lub że miało miejsce wydarzenie Klasy CK, którego Fundacja nie jest świadoma. Dokumenty przypisywane Lordowi Blackwoodowi zostały znalezione w archiwach HMFSCP oraz kilka przechowywanych żywych obiektów SCP poświadczyło o prawdziwości części poniższych opowieści.

Bez istnienia zewnętrznych potwierdzeń żadne z poniższych informacji nie mogą być jednak uznane za faktyczne relacje historyczne. Zbiór ten został stworzony wyłącznie w celach badawczych SCP-1867 i wszelkich innych obiektów SCP, znanych lub nieznanych, które mogą być z nim powiązane.

Notatka od Lorda Blackwooda

Nie słuchaj tych dyrdymałów, przysięgam na mój honor anglika, że każde słowo tutaj spisane jest prawdą.

Spis Treści

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported