Poziom Zagrożenia SCP

Niektóre nowsze raporty Fundacji zawierają wskaźnik nazwany „Poziomem zagrożenia”. Pozwala to oszacować poziom zagrożenia, jaki przedstawia dany SCP, jeśli obiekt przełamie zabezpieczenia.

UWAGA: Jest to przypomnienie dla całego personelu, że ten system klasyfikacji uzupełnia się z klasyfikacją już używaną.

Istnieje siedem poziomów, każdy reprezentowany przez kolor:

○ Biały:

Obiekt przynosi korzyści dla Fundacji, a jego stosowanie jest ściśle regulowane, zgodnie ze specjalnymi czynnościami przechowywania obiektu. Często przypisywane do obiektów klasy Bezpieczne.

Niebieski:

Obiekt może przynosić korzyści, ale jego mechanizmy są słabo poznane lub pozostają nieznane. Dotyczy to elementów o niezdefiniowanych właściwościach lub podmiotów, które różnie reagują na różne osoby. Często przypisywane do obiektów klasy Bezpieczne i Euclid.

Zielony:

Obiekt nie przynosi korzyści, ale nie jest szkodliwy, o ile obchodzi się z nim prawidłowo. Często przypisywane do obiektów klasy Bezpieczne i Euclid.

Żółty:

Obiekt jest szkodliwy, ale łatwy do ponownego zabezpieczenia. Może to wskazywać, że można go szybko opanować, dopóki spełnione zostaną pewne, łatwo osiągalne warunki. Może być przypisany do obiektów klasy Bezpieczne, Euclid lub nawet Keter.

Pomarańczowy:

Obiekt jest nieprzewidywalny, wykazuje niebezpieczne właściwości i trudno go ponownie zabezpieczyć. Zazwyczaj jest to najniższy poziom przypisany do humanoidalnych obiektów. Często przypisywane obiektom klasy Euclid i Keter.

Czerwony:

Obiekt jest wysoce nieprzewidywalny i posiada znaczne zdolności destrukcyjne. Naruszenie przechowalni może przerodzić się w scenariusz Klasy K, a ponowne zabezpieczenie obiektu należy uznać za wysoki priorytet. Często przypisywane obiektom klasy Euclid i Keter.

● Czarny:

Obiekt posiada zdolność do destrukcji w skali globalnej. Co więcej, przełamanie zabezpieczeń przez takie obiekty należy uznać za synonimy scenariusza klasy XK, a ich ponowne zabezpieczenie i / lub unieszkodliwienie należy uznać za najwyższy priorytet. Jest on głównie przypisany do obiektów klasy Keter.
WAŻNE: Uwaga, jeśli obiekt ma tendencję do zmiany swojego zachowania w okolicznościach, które nie zostały jeszcze zidentyfikowane, może mu zostać przypisany dodatkowy poziom zagrożenia.

Jeśli poziom zagrożenia nie został jeszcze przypisany, właściwym terminem jest „Nieokreślony”.

Przykład: Jeśli twój obiekt jest kamyczkiem powodującym zniszczenie całego znanego wszechświata, jeśli zostanie uderzony głową przez jednonogiego saksofonistę odzianego w różową tutu ze 100% bawełny, a ta właściwość jest mało znana, otrzyma oznaczenie poziomu zagrożenia Czarny i klasę obiektu Bezpieczene. Po pierwsze Bezpieczny z powodu samego nieprawdopodobieństwa przełamania zabezpieczeń (Nawet jeśli nie wynosi całkiem zera) i Czarny, ponieważ ma wystarczającą zdolność destrukcyjną, aby spowodować scenariusz klasy XK.
I odwrotnie, humanoid, który wystawiając język potrafi się teleportować, jeśli tylko powie słaby żart, dostanie klasę obiektu Euclid i poziom zagrożenia Pomarańczowy.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported