Klasy podmiotów

Wszystkie anomalne podmioty, istoty i zjawiska wymagające Specjalnych Czynności Przechowawczych posiadają przydzieloną im Klasę Podmiotu. Klasa Podmiotu jest częścią standardowego szablonu SCP i służy jako przybliżony indykator tego, jak trudne jest zabezpieczenie podmiotu. Wewnątrz uniwersum Klasy Podmiotów służą do identyfikacji wymagań zabezpieczenia podmiotu, priorytetu badawczego, potrzeb budżetowych jak i innych czynników. Klasa Podmiotu SCP jest określana przy użyciu wielu czynników, lecz najważniejszym z nich jest trudność jego zabezpieczenia.

Klasy główne

Są to najczęściej nadawane klasy podmiotów, używane w lwiej części raportów SCP.

Bezpieczne

Bezpieczne SCP są anomaliami, które zostały uznane za łatwe i bezpieczne do zabezpieczenia. Jest to najczęściej spowodowane faktem, że naukowcy Fundacji zbadali podmiot wystarczająco dobrze, przez co zabezpieczenie nie wymaga wykorzystywania znacznych surowców lub manifestacja podmiotu następuje przy specyficznej bądź celowej aktywacji albo czynniku. Sklasyfikowanie SCP jako Bezpieczne nie oznacza jednak, że ten nie stanowi zagrożenia przy niepoprawnym obchodzeniu się z nim bądź jego aktywowaniu.

Aby uzyskać pełną listę przetłumaczonych bądź oryginalnych Bezpiecznych SCP kliknij
tutaj.

Euclid

SCP oznaczone jako Euclid wymagają zwiększonej ilości środków, by je w pełni zabezpieczyć bądź ich zabezpieczenie nie jest zawsze skuteczne. Jest to zwykle spowodowane faktem, że te SCP są niewystarczająco zrozumiane lub są z natury nieprzewidywalne. Klasa Euclid jest najczęściej wykorzystywana. Z reguły nadanie podmiotowi klasy Euclid jest bezpiecznym wyborem, jeśli ten nie wpisuje się w inne standardowe klasy.

Wszystkie podmioty SCP będące autonomiczne, świadome oraz/lub rozumne, są generalnie klasyfikowane jako Euclid z uwagi na nieprzewidywalność istot mogących samodzielnie myśleć i działać.

Aby uzyskać pełną listę przetłumaczonych bądź oryginalnych podmiotów klasy Euclid kliknij tutaj.

Keter

SCP oznaczone jako Keter są wyjątkowo trudne do przechowania w stały i niezawodny sposób. Ich czynności przechowawcze są często skomplikowane i obszerne. Fundacja zwykle nie jest w stanie skutecznie zabezpieczyć tych podmiotów z uwagi na nieposiadanie wystarczającej wiedzy o anomalii lub przez brak posiadania technologii potrzebnej, by przeciwdziałać jego manifestacji. Klasa Keter nie oznacza, że podmiot jest niebezpieczny, po prostu mówi, że jest trudny i kosztowny do zabezpieczenia.

Aby uzyskać pełną listę przetłumaczonych bądź oryginalnych podmiotów klasy Keter kliknij tutaj.

Thaumiel

SCP należące do klasy Thaumiel są anomaliami używanymi przez Fundację do zabezpieczania innych podmiotów SCP. Samo istnienie podmiotów tej klasy jest utajnione na najwyższym poziomie, a ich lokacje, funkcje i aktualny status są dostępne tylko dla nielicznego personelu Fundacji poza radą O5.

Aby uzyskać pełną listę przetłumaczonych bądź oryginalnych podmiotów klasy Thaumiel kliknij tutaj.

Zneutralizowane

Zneutralizowane SCP są podmiotami, które utraciły swoje cechy anomalne albo zostały celowo bądź przypadkowo zniszczone lub dezaktywowane.

Aby uzyskać pełną listę przetłumaczonych bądź oryginalnych Zneutralizowanych podmiotów kliknij tutaj.

Apollyon

SCP należące do klasy Apollyon są anomaliami, których nie da się zabezpieczyć i oczekuje się, że wkrótce przełamią zabezpieczenia lub doprowadzą do innego podobnego scenariusza. Takie anomalie są zwykle powiązane z zagrożeniem końca świata lub innym scenariuszem klasy K i wymagają ogromnego wysiłku ze strony Fundacji, by się z nimi uporać.

Aby uzyskać pełną listę przetłumaczonych bądź oryginalnych podmiotów klasy Apollyon kliknij tutaj.

Archon

SCP oznaczone jako Archon to anomalie, które teoretycznie mogłyby zostać zabezpieczone, ale z jakiegoś powodu najlepiej pozostawić je w spokoju. Archony mogą być częścią konsensusu rzeczywistości, który jest trudny do pełnego zabezpieczenia lub może mieć negatywne skutki, jeśli zostanie zabezpieczony. SCP nie są niemożliwe do zabezpieczenia - cechą charakterystyczną tej klasy jest to, że to sama Fundacja decyduje się jej nie zabezpieczać.

Aby uzyskać pełną listę przetłumaczonych bądź oryginalnych podmiotów klasy Archon kliknij tutaj.

Niestandardowe klasy podmiotów

Niestandardowe Klasy Podmiotów są klasami dodatkowymi uzupełniającymi główną (bądź byłą) klasyfikację podmiotu.

Zrozumiane

Zrozumiane SCP są artykułami opowiadającymi o anomaliach, które zostały w pełni zrozumiane, co pozwala na wytłumaczenie ich funkcjonowania poprzez wykorzystanie wiedzy naukowej. Klasa Zrozumiane nadawana jest również zjawisko których anomalność została obalona bądź zostały niepoprawnie skategoryzowane jako anomalne fenomeny.

Aby uzyskać pełną listę przetłumaczonych bądź oryginalnych Zrozumianych podmiotów kliknij tutaj.

Oczekiwane

SCP oznaczone jako Oczekiwane nie posiadają jeszcze przypisanej klasy podmiotu. Jest to używane, aby wskazać, że Fundacja nadal aktywnie bada anomalię i nie posiada wystarczająco dużo informacji, aby nadać jej odpowiednią klasę. Danie tej klasy jest celowym zabiegiem mającym na celu podkreślenie tego i nie oznacza, że autor nie wiedział, jaką klasę dać swojemu obiektowi!

Aby uzyskać pełną listę przetłumaczonych bądź oryginalnych Oczekiwanych podmiotów kliknij tutaj.

Ezoteryczne

Klasy Ezoteryczne, okazjonalnie nazywane Narracyjnymi, są wszystkimi klasami podmiotów, które nie znajdują się w powyższej liście. Zasadniczo są one używane tylko raz i są tworzone w celu rozwinięcia narracji w konkretnym SCP. Klasy Ezoteryczne rzadko kiedy stają się ogólnie przyjęte i w większości nie wykraczają poza jedno użycie w oryginalnej pracy.
Zdecydowanie zaleca się używanie standardowych klas, szczególnie, kiedy podmiot się w nie wpasowuje. Podmioty posiadające Klasę Ezoteryczną muszą uzasadnić posiadanie jej, jak i samo istnienie tej klasyfikacji. Wielu członków naszej społeczności negatywnie oceni prace z niestandardową klasą, jeśli zostanie użyta bez potrzeby.

Liste stworzonych i użytych do tej pory klas ezoterycznych znajdziesz tutaj.

Aby uzyskać pełną listę przetłumaczonych bądź oryginalnych obiektów Ezoterycznych kliknij tutaj.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Test Pudełka?
Test Pudełka jest nieformalnym sposobem określenia klasy podmiotu Twojej anomalii. Treść testu brzmi:

  • Jeśli zamkniesz to w pudełko, zostawisz bez nadzoru i nic się nie wydarzy, jest to prawdopodobnie Bezpieczne.
  • Jeśli zamkniesz to w pudełko, zostawisz bez nadzoru i nie jesteś pewien, co się wydarzy jest to prawdopodobnie Euclid.
  • Jeśli zamkniesz to w pudełko, zostawisz bez nadzoru, a podmiot bezproblemowo ucieknie, jest to prawdopodobnie Keter.
  • Jeśli podmiot jest pudełkiem, jest to prawdopodobnie Thaumiel.
  • Jeśli nie jesteś w stanie zamknąć tego w pudełku, a podmiot sam grozi końcem świata, jest to prawdopodobnie Apollyon.
  • Jeśli mógłbyś zamknąć to w pudełku, ale z pewnym powodów zdecydowałeś się tego nie robić, jest to prawdopodobnie Archon.

Weź pod uwagę, że jeśli Twój podmiot jest autonomiczny, żywy i/albo świadomy, prawie zawsze jest to minimalnie Euclid. Istota, która jest inteligentna, może być w stanie przechytrzyć jej procedury przechowawcze, wykorzystać nawet małe błędy lub przestać kooperować z próbami przechowania jej, czyniąc podmiot bardziej niebezpieczny, niż byłby w przeciwnym razie.

Co zrobić, jeśli SCP ma niewłaściwą klasę podmiotu?

Klasy podmiotów są celowo pozostawione nie do końca niejasne, aby nie ograniczać swobody twórczej autora; sztywny, zdefiniowany system klas mógłby utrudnić autorowi pisanie w sposób, w jaki by chciał, i dlatego liczne propozycje stworzenia lepiej zdefiniowanych systemów w przeszłości zostały odrzucone przez administracje SCP wiki.

Jeśli SCP jest bardzo niebezpieczny, to powinien mieć wyższą Klasę Podmiotu?

Nie, zagrożenie generowane przez podmiot nie wpływa na jego klasę. Jak było wielokrotnie napisane powyżej, Klasa Podmiotu jest zależna od trudności zabezpieczenia podmiotu, zamiast poziomu jego zagrożenia. Przykładowo, guzik który może zniszczyć cały wszechświat po wciśnięciu, byłby Bezpieczny, a kot, który w losowym momencie zmienia miejsce z dowolnym kotem na Ziemi, byłby sklasyfikowany jako Keter.

Posiadamy również na polskiej filii nieobowiązkowy do użycia system określania zagrożenia generowanego przez podmiot, nazywany Poziomem Zagrożenia. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj.

Inną nieobowiązkową rzeczą, którą mamy na polskiej filii jest ACS (Anomaly Classification System) rozbudowujący klasyczne klasy podmiotów o poziom zakłóceń i ryzyka występujący w postaci nagłówka. Informacje na ten temat znajdziesz tutaj.


Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Klas Podmiotów, możesz zadać je w dyskusji tej strony, a my na pewno spróbujemy Ci pomóc.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported