Eksperyment Połączenia Olimpia ALFA
ocena: 0+x

Kryptonim Projektu: Olimpia

Identyfikator Projektu: PRJOLM-000134

Pozwolenie oraz Kartoteka#: NPF-00051473

Główny Naukowiec: Profesor K. P. Crow

Cele Projektu: Stworzenie fizycznego ciała dla podmiotu przy użyciu SCP-291.

Użyte Materiały:

Uwaga Przed Operacją:
Wszystkim podmiotom usunięto ich "dusze" dzięki SCP-158, ich fizyczne ciała skopiowano za pomocą SCP-222 i zamrożono dla późniejszego użytku.

Wszystkie podmioty zostały następnie pomyślnie rozłożone na części składowe przez SCP-291.

Przed integracją przeprowadzono kilka operacji pod kierownictwem SCP-542 w celu uzyskania większej ilości organów i wzmocnienia fizjologii docelowego podmiotu.

Użyte zostaną następujące części:

 1. Mózg uzyskany z 9 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 2. Płuca i przepona uzyskane z 2 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 3. Serce uzyskane z 2 Testu Eksperymentu 914 THETA oraz 5 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 4. Układ trawienny uzyskany z 10 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 5. Narządy rozrodcze uzyskane z 5 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 6. Lewe oko uzyskane z 13 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 7. Prawe oko uzyskane z 2 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 8. Lewa górna część torsu, muskulatura ramienia oraz różne organy pozyskane z 2 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 9. Prawa górna część torsu, muskulatura ramienia oraz różne organy pozyskane z 2 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 10. Lewa dolna część torsu, lewe udo oraz różne organy pozyskane z 2 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 11. Prawa dolna część torsu, prawe udo oraz różne organy pozyskane z 2 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 12. Lewe podudzie oraz stopa pozyskane z 5 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 13. Prawe podudzie oraz stopa pozyskane z 5 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 14. Lewe przedramię oraz dłoń pozyskane z 5 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 15. Prawe przedramię oraz dłoń pozyskane z 5 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 16. Szyja, muskulatura głowy oraz różne organy pozyskane z 5 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 17. Układ kostny od środka kręgosłupa w górę pozyskany z 5 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 18. Układ kostny od środka kręgosłupa w dół pozyskany z 5 Testu Eksperymentu 914 THETA.
 19. Układ limfatyczny oraz układ krążenia od pasa w górę pozyskane z 11 Testu Eksperymentu 914 THETA
 20. Układ limfatyczny oraz układ krążenia od pasa w dół pozyskane z 11 Testu Eksperymentu 914 THETA
 21. Skóra (starannie ułożona) pozyskana z 2 Testu Eksperymentu 914 THETA

Log integracji:

21.12.2008 18:00 godz. - Rozpoczęcie integracji.
21.12.2008 18:47 godz. - Integracja zajmuje dłużej, niż powinna.
21.12.2008 19:04 godz. - Integracja w końcu została zakończona. Funkcje witalne podmiotu bardzo podwyższone.
21.12.2008 19:05 godz. - Podmiot wykazuje oznaki wstrząsu neurogennego.
21.12.2008 19:06 godz. - Tętno podmiotu przekracza sto pięćdziesiąt (150) uderzeń na minutę.
21.12.2008 19:08 godz. - Podmiot zaprzestaje oddychania.
21.12.2008 19:09 godz. - Zatrzymanie krążenia.
21.12.2008 19:11 godz. - Podmiot został resuscytowany. Oddech i tętno zostały wznowione.
21.12.2008 19:12 godz. - Zatrzymanie krążenia.
21.12.2008 19:15 godz. - Oddech i tętno zostały wznowione.
21.12.2008 19:17 godz. - Funkcje witalne podmiotu ustabilizowały się.

Uwaga Po Operacji:
Nie jestem pewien co spowodowało problemy z organami podmiotu, jednak zakładam, że spowodowane były one homeostazą różnych organów, które odniosły lekki szok przed wzajemną adaptacją.

Podmiot wykazuje także dużą aktywność komórkową, różne tkanki w ciele dostosowują się do siebie nawzajem. Podmiot zapowiada się na lepszy, niż części, z których został stworzony.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported