Eksperyment Połączenia Olimpia BETA
ocena: +1+x

Kryptonim Projektu: Olimpia

Identyfikator Projektu: PRJOLM-000134

Pozwolenie oraz Kartoteka#: NPF-00051473

Główny Naukowiec: Profesor K. P. Crow

Cele eksperymentu: Połączenie fizycznego ciała podmiotu z "duszą" używając SCP-158.

Użyte Materiały:

Uwaga Przed Operacją:
Podjęte zostały specjalne środki bezpieczeństwa, na wypadek gdyby podmiot zachowywał się inaczej, niż przewidywano. W gotowości jest kilka drużyn uderzeniowych, a w wypadku agresywnego zachowania podmiotu do komory testowej wpuszczony zostanie gaz nerwowy.

Log integracji:

25.12.2008 16:00 godz. - Rozpoczęcie integracji.
25.12.2008 16:02 godz. - Integracja zatrzymała się.
25.12.2008 16:04 godz. - Integracja ponownie rozpoczęta.
25.12.2008 16:05 godz. - Integracja zatrzymała się.
25.12.2008 16:09 godz. - Integracja ponownie rozpoczęta.
25.12.2008 16:11 godz. - Integracja zatrzymała się.
25.12.2008 16:15 godz. - Integracja ponownie rozpoczęta.
25.12.2008 16:21 godz. - Operacja zakończona jest w połowie, jednak postępuje powoli.
25.12.2008 16:24 godz. - Integracja zdecydowanie zwalnia względem zwyczajnego tempa.
25.12.2008 16:45 godz. - Integracja przechodzi do ostatniego etapu.
25.12.2008 16:52 godz. - Integracja zatrzymuje się na chwilę.
25.12.2008 16:53 godz. - Urządzenie wydaje odgłos zgrzytania.
25.12.2008 16:57 godz. - Integracja kontynuuje wolnym tempem.
25.12.2008 17:06 godz. - Integracja zakończona.

Uwaga Po Operacji:
Trudności podczas integracji mogły wynikać z niezwykłych zdolności "duszy", dużej zawartości SCP-148 w tkance kostnej i komórkach podmiotu, lub nawet połączenia obu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported