Eksperyment Połączenia Olimpia GAMMA
ocena: 0+x

Kryptonim Projektu: Olimpia

Identyfikator Projektu: PRJOLM-000134

Pozwolenie oraz Kartoteka#: NPF-00051473

Główny Naukowiec: Profesor K. P. Crow

Cele projektu: Przetestowanie właściwości, zdolności i ograniczeń podmiotu.

Podmiot jest produktem Eksperymentu Połączenia Olimpia BETA, jest także ostatecznym produktem Projektu Olimpia.

Uwaga Przed Eksperymentem:
Podmiot podejmie się zróżnicowanych ćwiczeń, zostanie też poddany wyjątkowym warunkom.

Uwaga Po Eksperymencie:
Po tej serii eksperymentów i badań ustaliliśmy kilka nadzwyczajnych cech podmiotu.

Cechy Fizyczne

 • Podmiot wykazuje nadludzką siłę, jest w stanie podnieść nawet trzysta czterdzieści (340) kilogramów.
 • Podmiot jest w stanie reagować na wydarzenia w sposób, który graniczy z przewidywaniem przyszłości. Po pobraniu tkanek odkryto, iż tkanka nerwowa podmiotu składa się z kilku nieznanych związków.
 • Podmiot jest w stanie całkowicie trawić większość materii organicznej, nie zadając sobie przy tym większej krzywdy.
 • Podmiot najwyraźniej widzi, zależnie od własnej woli, dowolny fragment spektrum światła, jednak jedynie przez jej lewe oko.
 • Skóra podmiotu wykazuje zdolności fotosyntetyczne. Dłuższy, bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym, a nawet światłem ultrafioletowym, sprawił, że podmiot stał się o wiele bardziej energiczny.
 • Podmiot jest prawie niewrażliwy na obrażenia fizyczne, w tym ostrzał z konwencjonalnej broni palnej, jednakże z powodu słabszej budowy czaszki i muskulatury głowy, kaliber rzędu .45, .50 lub większy jest w stanie ogłuszyć podmiot, a nawet spowodować lekkie pęknięcia czaszki.
 • Podmiot wykazuje prawie stuprocentową (100) celność w testach odnośnie koordynacji ręka-oko, wykazuje jednak lepsze zdolności, gdy korzysta z lewej ręki.
 • Zamiast łamać się i pękać, kości podmiotu wyginają się i krzywią gdy zostaną poddane silnym naciskom.
 • Procesy krążenia, filtracyjne, oddechowe i trawienne podmiotu są o wiele bardziej efektywne niż powinno być to fizycznie możliwe. Powinno być to spowodowane budową podmiotu, lecz o dziwo główną przyczyną są operacje na pojedynczych organach przed ostatecznym połączeniem, pod przewodnictwem SCP-542.
 • Rany podmiotu goją się bardzo szybko, regeneracja mniejszych ran zajmuje godziny, a poważniejszych dni, jednak prowadzi to do większego zapotrzebowania pokarmu. Na podstawie aktualnych danych zakłada się, że podmiot byłby w stanie przetrwać nawet częściowe rozebranie na części lub, zazwyczaj śmiertelne, uszkodzenia mózgu.
 • System immunologiczny podmiotu jest wysoce zaawansowany, radząc sobie z większością śmiertelnych chorób, infekcji i trucizn, jednak groźniejsze patogeny mogą spowodować bóle głowy, nudności oraz wymioty na krótki czas, dzięki czemu podmiot pozbywa się szkodliwych substancji.

Cechy Psychiczne:

 • Podmiot wykazuje dobre predyspozycje do wielozadaniowości, złożonych obliczeń, zapamiętywania i rozwiązywania problemów logicznych na poziomie równym lub wyższym niż zaawansowane komputery naukowe.
 • Podmiot zachował wszystkie zdolności obecne w Obiekcie Zero przed integracją, w tym ograniczoną telepatię i postrzeganie wielowymiarowe.
 • Środki psychiczne lub memetyczne, telepatia i sugestia podprogowa, tak jak i inne znane nam formy prania mózgu nie mają efektu na podmiocie.

Znane Słabości:

 • Lewe oko podmiotu jest najbardziej wrażliwą częścią jej ciała. Złożone jest z o wiele słabszego materiału niż reszta jej ciała, oraz oczywiście prowadzi prosto do mózgu. Ten obszar, jeśli dobrze wykorzystany, może doprowadzić do natychmiastowego zgonu podmiotu, nawet za pomocą konwencjonalnych środków.
 • Ze względu na budowę mózgu podmiotu jest ona mało odporna na impulsy elektromagnetyczne (EMP). Słabsze impulsy blokowane są przez ochronę zapewnioną przez unikalną budowę głowy i czaszki, lecz duże ilości energii powodują migreny, a nawet nieprzytomność. Zakłada się, iż wyjątkowo duże dawki energii, na przykład pochodzące ze współczesnych wybuchów nuklearnych, mogłyby doprowadzić podmiot do stanu wegetatywnego lub nawet zgonu.
 • Podmiot ma bardzo duży metabolizm, nie posiada też zdolności przechowywania tłuszczu. Szacowany czas potrzebny na zgon z powodu głodu wynosi około trzy tygodnie, lecz mógłby zostać znacznie wydłużony, jeśli podmiot miałby bezpośredni dostęp do światła słonecznego, lub znacznie skrócony, jeśli podmiot byłby wcześniej zraniony.
 • Płuca podmiotu nie zostały zmodyfikowane, sprawiając, że podmiot jest wrażliwy na środki przenoszone drogą powietrzną, jednak z powodu unikalnej fizjologii podmiotu środki te musiałyby być wysoce zagęszczone aby zadziałać w krótkim czasie.
 • Co ciekawe, podmiot jest wciąż wrażliwy na SCP-061.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported