Projekt Olimpia
ocena: +4+x

Kryptonim Projektu: Olimpia

Identyfikator Projektu: PRJOLM-000134

Pozwolenie oraz Kartoteka#: NPF-00051473

Główny Naukowiec: Profesor K. P. Crow

Cele Projektu: Pomyślne stworzenie sztucznego humanoida poprzez użycie kilku obiektów SCP oraz jego użycie dla dobra Fundacji.

Użyte Obiekty SCP:

 • SCP-040 - w celu obróbki materiałów [OBIEKT NIE BĘDZIE UŻYTY W TYM CELU PRZEZ PROBLEMY TECHNICZNE]
 • SCP-040 - w celu obróbki połączonych produktów
 • SCP-143 - jako nieobrobiony materiał
 • SCP-148 - jako nieobrobiony materiał
 • SCP-158 - w celu obróbki materiałów, uzyskania materiałów składowych oraz końcowego łączenia
 • SCP-291 - w celu obróbki materiałów składowych oraz ostatecznego połączenia
 • SCP-500 - jako nieobrobiony materiał
 • SCP-542 - w celu obróbki materiałów oraz produktu końcowego, a także konsultacji chirurgicznej
 • SCP-784-ARC - jako nieobrobiony materiał
 • SCP-914 - w celu obróbki materiałów

Nieobrobione materiały:

 • Grupa czterdziestu (40) członków personelu Klasy D, pięciu (5) mężczyzn, trzydzieści pięć (35) kobiet, wszyscy w przedziale wiekowym od dwudziestego (20) do pięćdziesiątego (50) roku życia. Zdrowi, bez większych problemów zdrowotnych, chociaż niektórzy mają lekkie problemy na tle psychicznym. Wszyscy zostali wybrani osobiście przez Prof. Crowa.
 • Pięć (5) Cray CX1, sześcdziesięciocztero (64) rdzeniowych, masywnie równoległych superkomputerów
 • Pięć (5) kamer typu line scan BASLER L304KC
 • Dwadzieścia trzy (23) kilogramy SCP-143.
 • Dwadzieścia trzy (23) kilogramy SCP-148.
 • Pięć (5) pigułek SCP-500.

Procedury Udoskonalania i Obróbki:

Procedury Łączenia

Produkcja masowa:

Po badaniu prototypu (Olimpia Zero) przez kilka dni, zadecydowano o rozpoczęciu produkcji na szeroką skalę dla różnych celów.

Zmiany Modelu Produkcji oraz Procedury

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported