Operacja Hipodrom
ocena: +3+x

Raport Operacji Hipodrom

mtf_stigma_9_01_by_sunnyclockwork-d9rkqak.png

Stigma-9

Wstęp: Biorąc pod uwagę mieszankę ikonografii technologicznej i religijnej SCP-████, oraz status GOI-004 ("Kościół Zepsutego Boga") jako eklektycznej religii z motywami przypominającymi chrześcijaństwo i gnostycyzm (a w nieco mniejszym stopniu również judaizm), Komitet Obrony GOI-004 zezwolił na próbę wojny psychologicznej za pomocą fałszywych informacji na temat SCP-████ w celu destabilizacji GOI-004. Komitet Obrony GOI-004 wyraża nadzieję, iż poprzez prezentowanie GOI-004 sfabrykowanych informacji na temat SCP-████, Fundacja będzie w stanie dyskretnie rozpowszechnić system wartości sprzeczny z obecnym dogmatem GOI-004.

Oczekuje się, że przy stałym wysiłku ze strony Fundacji kampania dezinformacyjna związana z SCP-████ może zaostrzyć istniejące już wewnątrz GOI-0041 konflikty osłabiające ich członków i ułatwiając interwencję Fundacji w ich przyszłe działania.

Podsumowując: Fundacja usiłuje przedstawić SCP-████ GOI-004 jako ich obiekt zainteresowania, jednak pochodzące spoza ziemi w przeciwieństwie do czegość wytworzonego lub jakiejkolwiek części bóstwa. Wywoła to zainteresowanie pochodzeniem innych artefaktów grupy, prowadzące do uznania, że GOI-004 jest jedynie kultem cargo pozaziemskich artefaktów, bez oparcia teologicznego.

Następstwa: Operacja Hipodrom była próbą zasiania dezinformacji na temat SCP-████ wśród GOI-004 poprzez tymczasowe pozyskanie przez GOI-004 repliki SCP-████, zmodyfikowanej tak, aby wpasowała się w estetykę znanych artefaktów GOI-004, oraz pokrewnych dokumentów przygotowanych przez departament wojny psychologicznej Fundacji. Aby to osiągnąć, Fundacja współpracowała z rządem Kanadyjskim w celu konstrukcji Prowizorycznego Ośrodka 324 do przechowywania repliki SCP-████ pod pozorem zakładania kompanii wydobywczej South Canada Prospecors w Ontario, Kanada.

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego Fundacji zidentyfikował wcześniej kilku szpiegów GOI-004 w szeregach Fundacji i był w stanie manipulować informacjami, do których mieli dostęp. W ramach przygotowania do Operacji Hipodrom byli oni karmieni fałszywymi informacjami na temat Prowizorycznego Ośrodka 324 i przechowywanego tam domniemanego obiektu SCP.

Aby wesprzeć prawdziwy cel Operacji Hipodrom rekonesansowa część MFO Stigma-9 ("Evolved from Naturally Occurring Gears, Levers and Pulleys") byli obecni wokół Prowizorycznego Ośrodka 324, w celu obserwacji i śledzenia komórek GOI-004, które były w stanie pozyskać wabik SCP-████. Części MFO Stigma-9 na miejscu zostały poinstruowane, aby nie zajmować się siłami GOI-004, dopóki nie było silnych przesłanek, że Operacja Hipodrom została zagrożona. Jako awaryjne zabezpieczenie, platon personelu bojowego MFO Stigma-9 był również stacjonowany w pobliżu Prowizorycznego Ośrodka 324 aby zapobiec wymknięciu się sytuacji taktycznej spod kontroli Fundacji, lub w przypadku, gdyby GOI-004 usiłowała przejąć na stałe Prowizoryczny Ośrodek 324.

Prowizoryczny Ośrodek 324: Prowizoryczny Ośrodek 324 został założony z dala od ośrodków ludności cywilnej w celu przechowywania rekonstrukcji SCP-████ oraz specjalnej komory do tymczasowego przechowywania SCP-███. Wiadome było, że SCP-███ jest śledzone metodami anormalnymi przez GOI-004, a jego obecność w Prowizorycznym Ośrodku 324 wsparła jedynie złudzenie, jakby rekonstrukcja SCP-████ była istotna dla GOI-004. SCP-███ zostało przetransportowane do Prowizorycznego Ośrodka 324 i umieszczone w komorze wyłożonej płytami z ADAMAZBESTU-072. Panele ADAMAZBESTU-07 miały chronić SCP-███ przed wykryciem przez GOI-004 dopóki Operacja Hipodrom nie będzie gotowa.

W czasie Operacji Hipodrom Prowizoryczny Ośrodek 324 był obsadzony personelem obronnym w liczbie mniejszej, niż zwykłe oddziały obronne Ośrodków. Niektóre mechanizmy Ośrodka były również sabotowane lub osłabione przed Operacją aby upewnić się, że GOI-004 będzie w stanie przejąć obiekt. Wszyscy członkowie oddziału obronnego byli ochotnikami, którzy zgodzili się na przyjęcie preparatów amnezyjnych aby zachować pozory. Ochotnikom zaoferowano szczodrą kompensatę pieniężną, jeśli uda im się przeżyć, oraz rozszerzony pakiet ubezpieczenia na życie, jeśli im się to nie uda.

Operacyjna Oś Czasu:

12:00 23.02: Przynęta SCP-████ na miejscu w Prowizorycznym Ośrodku 324. Panele ADAMAZBESTU-07 wokół komory SCP-███ usunięte.

14:18 23.02: Jednostki rozpoznawcze MFO Stigma-9 wykryły kilka dronów, rozpoznanych jako wyrób GOI-004, obserwujących Prowizoryczny Ośrodek 324 zamaskowane jako lokalna fauna. Jednostki MFO Stigma-9 pozostają w ukryciu.

18:36 23.02: Jednostki rozpoznawcze MFO Stigma-9 wykryły kilka uzbrojonych grup członków GOI-004 poruszających się w stronę Prowizorycznego Ośrodka 324. Zgodnie z dyrektywami misji, jednostki rozpoznawcze pozostają jedynie w formie obserwatorów.

18:45 23.02: Prowizoryczny Ośrodek 324 zostaje zaatakowany przez członków GOI-004. Zabezpieczenie Ośrodka nie jest w stanie odeprzeć ataku i Prowizoryczny Ośrodek 324 zostaje naruszony. Liczba ofiar pozostaje w akceptowalnych granicach.

20:23 23.02: Wozy pomocnicze GOI-004 docierają do Prowizorycznego Ośrodka 324 i członkowie GOI-004 zaczynają szykować atrapę SCP-████ do transportu.

21:02 23.02: Członkowie GOI-004 opuszczają Prowizoryczny Ośrodek 324 z atrapą SCP-████. SCP-███ pozostaje nieodkryte przez członków GOI-004, a jego komora zostaje automatycznie zaplombowana panelami ADAMAZBESTU-07. Elementy rozpoznawcze MFO Stigma-9 pozostają nieodkryte i podążają za członkami GOI-004 transportującymi atrapę SCP-████ do lokalnej bazy operacyjnej GOI-004.3

23:16 23.02: Elementy rozpoznawcze MFO Stigma-9 odkrywają lokalną bazę operacyjną GOI-004 i obserwują, jak GOI-004 przejmuje opiekę nad SCP-████. Bazą operacyjną GOI-004 okazuje się kompleks kopalniany należący do Canadian Oil & Bitumen Group na obrzeżach Magnetycznej Anomalii Temagami. Elementy rozpoznawcze MFO Stigma-9 pozostają na pozycjach, podczas gdy jednostki szturmowe są w gotowości, a plan działania jest przygotowany.

08:00 24.02: SCP-███ zostaje przywrócone do swojej jednostki przechowawczej.

13:00 24.02: Oddział bojowy MFO Stigma-9 rozpoczyna atak na kompleks kopalniany przy wsparciu obecnych na miejscu elementów rozpoznawczych. Jednostkom szturmowym udaje się zabezpieczyć pierwsze dwa podziemne poziomy kopalni, a dowódca szturmu przywołuje wozy pomocnicze, aby rozpocząć odzyskanie atrapy SCP-████.

13:47 24.02: Liczba ofiar pozostaje umiarkowana, ale MFO Stigma-9 udaje się odzyskać replikę SCP-████ zanim oszustwo zostaje wykryte, pomimo znacznych posiłków GOI-004 z głębszych poziomów kopalni.

16:59 24.02: Konwój transportujący replikę SCP-████ zostaje zaatakowany z ukrycia przez siły GOI-004 w drodze do Ośrodka ███. Siły rezerwowe MFO Stigma-9 docierają na miejsce i udaje im się odeprzeć napastników. Liczba ofiar pozostaje w akceptowalnych granicach.

18:00 24.02: Atrapa SCP-████ zostaje przywrócona Fundacji i zniszczona. Analiza pozostałości po Prowizorycznym Ośrodku 324 wskazuje na to, że GOI-004 przejęła sfałszowane dokumenty dotyczące SCP-████. Operacja Hipodrom zakończona sukcesem.

Posłowie: Operacja Hipodrom odniosła sukces w przekonaniu GOI-004, że replika SCP-████ jest istotna i warta pozyskania. Biorąc pod uwagę wysiłek podjęty zarówno przez GOI-004 jak i Fundację, przewiduje się, że GOI-004 uzna pozyskane informacje za autentyczne. Zakładając, że przewidywania Komitetu Obrony GOI-004 są poprawne, sfabrykowane dowody pozyskane wraz z repliką SCP-████ spowodują dalsze scysje teologiczne wewnątrz GOI-004, gdy każda z istniejących sekt usiłuje uwzględnić domniemany nowy artefakt w swojej obecnej teologii.

Teologowie oraz eksperci od wojny psychologicznej, z którymi konsultował się Komitet Obrony GOI-004 zgadzają się, że ta jedna akcja nie wystarczy do obalenia systemu wiary GOI-004 w oczach jej zwolenników i należy się z tym liczyć. Bardziej realistyczne będzie oczekiwanie, że szanse stworzone przez Operację Hipodrom zdestabilizują GOI-004 oraz jej odłamy. Będzie to wymagało stałej, ostrożnej eksploatacji oraz wzmacniania przez okres przynajmniej kilkunastu miesięcy w celu dalszego zaostrzenia istniejących już animozji wewnątrz GOI-004. Obecnie tworzone są plany umieszczenia zasobów wywiadowczych Fundacji wewnątrz GOI-004 w celu dalszej ewolucji oraz rozprzestrzeniania mitologii narastającej wokół SCP-████. MFO Stigma-9 zostaje przypisana na stałe do tego zadania.

Fundacja uznaje aktualnie Canadian Oil & Bitumen Group za przedłużenie GOI-004 i szykuje się do podjęcia kroków w celu jej neutralizacji w ciągu około dwóch tygodni. Teoretyzuje się, że takie okno czasowe będzie wystarczające, aby sfałszowane informacje obiegły GOI-004.

Powód zainteresowania GOI-004 Magnetyczną Anomalią Temagami pozostaje niejasny, ale szacuje się, że przejęcie Canadian Oil & Bitumen Group może rzucić nieco światła na tę sytuację.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported