ORIA Hub
ocena: +8+x

PROJEKT [NULL]
KRYPTONIM [NULL]
LIDER PROJEKTU [NULL]
AUTHOR: JIBRIL ACTUAL
CEL: WSZYSCY OFICEROWIE
MEMORANDUM [NULL] | P1/1
21 SIERPNIA 1978
oria.png


TAJNE

BIURO ODZYSKIWANIA ISLAMSKICH ARTEFAKTÓW
SHEMIRAN, PROWINCJA TEHRAN
ISLAMSKA REPUBLIKA IRANUبسم الله OD: الرحمن الرحيم Prezes Mehdi Bazargan [JIBRIL ACTUAL]
بسم الله DO: الرحمن الرحيم Wszyscy oficerowie o randze Dowódcy Polowego i Dowódcy Obiektu
بسم الله TEMAT: الرحمن الرحيم Dotyczące Obecnych Niestabilności Politycznych
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله ODN: الرحمن الرحيم [NULL]
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله ZAŁ: الرحمن الرحيم [NULL]

1. Ten dokument jest przesłany specjalnie do oficerów wyższego szczebla tylko ze względu na konsekwencje, które spotkałyby mnie w przypadku wycieku tych informacji w pełnej formie na forum publiczne. Ufam, iż zachowacie dyskrecję podczas dyskusji na temat zawartości tego memorandum ze swoimi podwładnymi.

2. Niedawne protesty w całym Iranie, który był do tej pory kwaterą główną tej Organizacji przez pół wieku od jej założenia, stały się zbyt znaczne, aby je ignorować. Choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby przestrzegać intencji założycieli Organizacji i nie mieszać się do spraw oficjalnego rządu, ja i inni członkowie Komitetu Centralnego zgodziliśmy się, że wymuszanie takiej separacji nie służy już interesowi Organizacji.

3. Moje sympatie wobec Ruhollah Ayatollah Khomeini oraz jego ruchu są powszechnie znane. Choć wiem, że wielu wewnątrz Organizacji nie zgadza się z jego fundamentalizmem, wątpię, aby wielu w głębi serca czuło, że dla Iranu lepsze są despotyczne rządy zachodniego króla-marionetki. Pozostaję w kontakcie z Khomeini, który jest świadomy i wstępnie zainteresowany naszą Organizacją, choć wstrząśnięty naszym mniej niż ortodoksyjnym przestrzeganiem najsurowszych zasad szyizmu.

4. Ta sytuacja jest zdominowana przez dwie praktyczne prawdy. Po pierwsze, nie pozbędziemy się Ayatollah ani jego ruchu. Komitet Centralny przewiduje kompletne obalenie rządów Szaha i ustanowienie pewnej formy rządów podlegających Khomeini nie później, niż w ciągu roku. Pozostawanie w opozycji do tego ruchu (co by nam nie posłużyło) lub autonomii (co ściągnęłoby gniew wszystkich stron) mogłoby doprowadzić do zniszczenia nas przez te siły, które nie rozumieją naszej prawdziwej roli w chronieniu naszej ojczyzny przed obcymi wpływami. Po drugie, Ayatollah raczej nie będzie skory, aby się nas pozbywać. Podczas mojego spotkania z Khomeini ujawniłem ogólnie część planów związanych z Operacją Złota Horda, wraz z delikatnym przypomnieniem, że w wojnie umysłów i serc stumetrowe golemy przechadzające się ulicami Teheranu raczej nie będą uznane za dobry omen dla nowego rządu.

5. W porozumieniu z Khomenitami, ORIA stanie się formalnie skrzydłem nowego rządu, kiedy tylko ten dojdzie do władzy; Ayatollah twierdzi, że pewien stopień nadzoru pomoże nam z czasem "zrozumieć" prawidłową ortodoksyjność. Bezpośrednio zaczniemy służyć pomocą protestującym na miarę naszych możliwości, włączając w to specjalne artefakty, które kontrolujemy; to zapewni nam idealną okazję do praktycznego zastosowania i zademonstrowania militarnego charakteru przechowywanych przez nas artefaktów. W zamian za naszą pomoc oraz naszą późniejszą sublimację w nadzór rządu zapewniono mnie, że nasza praktyczna niezależność pozostanie nienaruszona przez nowy rząd. Nasze operacje będą działały bez przeszkód, nasza inkluzja nie-irańskiego personelu spośród muzułman, w tym sunnitów, kurdów, pogan i Żydów nie będzie przeciwstawna rządowi, a my wkrótce otrzymamy fundusze bezpośrednio od narodowego rządu Iranu, co pomoże nam spełniać naszą misję.

6. Dom Afseneh bezpośrednio naciskał na nieuwzględnianie ich w tym układzie. Ich śladowe zainteresowanie ludzką polityką nie obejmuje rewolucji, ponadto wyrażali swoje wielkie zatroskanie poczynaniami Khomeini. Zgodzili się, aby nasz tradycyjny sojusz był kontynuowany, z ORIA w formie głównego pośrednika między naszymi ludami, jednak jakiekolwiek wyjawienie istnienia Afsenitów lub innego Domu djinnów mogą prowadzić to natychmiastowej i trwałej terminacji wszelkich stosunków. Nie muszę podkreślać, jak jak szkodliwe byłoby to dla naszej sprawy.

7. Rezygnuję z pozycji lidera Organizacji ze skutkiem natychmiastowym. Ayatollah zarządził, biorąc pod uwagę moją popularność i ogólnie respektowaną pozycję pośród zarówno fundamentalistycznych muzułman jak i niektórych miej entuzjastycznych centrystów, abym objął bardziej aktywną rolę w jego rozwijającym się rządzie. Mohammad Khatami zastąpi mnie na stanowisku lidera tej organizacji jako Dyrektor; zamiast być nazywany Prezesem, jego tytuł będzie odzwierciedlał oficjalne imię, które nasza organizacja będzie nosić w nowym rządzie, Dyrektorat Odzyskiwania Islamskich Artefaktów.

8. Chrońcie naszych ludzi. Chrońcie nasze nacje. W każdych warunkach obowiązuje nas ten mandat.

9. To memorandum zostało wysłane 23 Sharivar 1358 (14 września 1978).

oria.png


TAJNE


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported