Polityka Aprobacji

Polityka Aprobacji została wstrzymana.

Więcej informacji znajdziesz w określonym wątku na forum


Wstępne informacje i powód wdrożenia

„Polityka aprobacji” to system mający zagwarantować minimalny poziom jakości publikowanych artykułów. Bardzo często nowi autorzy kompletnie pomijają forum krytyki, nie stosują się do otrzymanej pomocy lub zbyt wcześnie publikują swoje prace. Wprowadzenie tego systemu ma przeciwdziałać takim sytuacjom, przez co prace poniżej standardu jakości nie będą wisiały na stronie 48 godzin lub dłużej przed usunięciem.

Mówiąc inaczej, nowi autorzy na naszej stronie muszą otrzymać przyzwolenie od dwóch doświadczonych użytkowników, aby móc opublikować swoją pracę. Aprobatę otrzymasz, jeżeli uprawniony użytkownik zdecyduje, że praca jest wystarczająco dobra i spełnia nasze standardy; nie musi koniecznie być przez tę osobę subiektywnie lubiana, lecz zwyczajnie na tyle dobra, by w jego/jej opinii utrzymać się na pozytywnej ocenie.

Jeśli masz pytania dotyczące "Polityki Aprobacji", skontaktuj się z członkiem administracji.


Zasady "Polityki Aprobacji"

 1. Użytkownicy niebędący autorami lub co-autorami nieusuniętej, pozytywnie ocenionej i oryginalnej pracy na SCP-PL przed opublikowaniem swojej pracy muszą otrzymać 2 aprobaty na forum krytyki od użytkowników z listy na dole strony.
  • Aprobata musi zostać udzielona na forum krytyki, by była ważna; udzielenie jej na Discordzie czy innym serwisie nie będzie liczone.
  • "Pozytywnie ocenionej" oznacza ocenę powyżej lub równą 0.
 2. Przy publikowaniu wątku na forum krytyki zaznacz, że prosisz o aprobaty. Inaczej krytycy nie będą wiedzieli, że powinni jej udzielać.
 3. Użytkownicy będący autorami nieusuniętej pozytywnie ocenionej pracy (wliczając w to obiekty joke, EX, opowieści i huby; wszystko, co otrzymuje tag „oryginał”) automatycznie omijają wymóg aprobaty.
  • Zasada obowiązuje również przy posiadaniu pracy na innej oficjalnej filii SCP — w tym wypadku autor musi podać link do swojej pracy w miejscu aprobaty, jak i zaznaczyć ten fakt w potencjalnym wątku krytyki.
  • W przypadku współpracy, jeśli jeden z co-autorów spełnia powyższy warunek, nie ma wymagania aprobaty. W przypadku gdy wszyscy autorzy nie spełniają warunku, naturalnie aprobata jest potrzebna.
 4. Publikując swoją pracę, w dyskusji umieść link do wątku krytyki, w jakim otrzymałeś aprobację. W przypadku posiadania pracy zagranicznej umieść link do tej pracy.
  • Niewypełnienie tego wymogu w ciągu godziny od publikacji spowoduje natychmiastowe usunięcie pracy.
 5. Aprobaty może udzielić każdy użytkownik będący autorem dwóch oryginalnych prac na SCP-PL z oceną powyżej 15, bądź członek Oddziału Krytyki. W wypadku wypełniania wymagań zgłoś się do administracji, która to zweryfikuje i doda Cię na listę.
 6. Udzielanie aprobaty mimo niespełniania wymagań jest zakazane i może zakończyć się akcją dyscyplinarną.
 7. Omijanie systemu aprobacji jest zakazane i może zakończyć się akcją dyscyplinarną.

Format "aprobaty do publikacji"


Aprobata powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu, najlepiej na dole lub górze posta, i wyglądać następująco:

Udzielam aprobaty na publikację pracy.

Wariacje są dozwolone tak długo, jak przekaz i treść jest zrozumiała.

Warto zanotować, że nie istnieją "negatywne aprobaty"; napisanie, że nie udziela się aprobaty nie niweluje otrzymanej, ani tym bardziej nie określa salda na minusie. Negatywne aprobaty nie będą brane pod uwagę i służą tylko jasności przekazu.


Lista aktywnych użytkowników mogących udzielić Ci aprobaty


Jeśli nie jesteś na liście, a spełniasz wymagania, zgłoś się do administracji.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported