Polskie Akta postaci i osobistości

POLSKIE AKTA FUNDACJI

Polska Filia, mimo ograniczonego działania w jednym kraju, skutecznie rozszerza swoje akta o coraz to nowe osoby i postacie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Poniższy zbiór akt służy rozeznaniu się w najważniejszych postaciach związanych z misją Fundacji.


ZAWARTOŚĆ TYCH AKT JEST OGRANICZONA DLA PERSONELU POZIOMU 4 LUB WYŻSZEGO.


Dr Ryszard Kot: Starszy naukowiec Fundacji i chirurg pracujący w Ośrodku PL-49. Do jego badań trafiają najczęściej obiekty humanoidalne. Preferuje on badanie anomalii "od środka" na stole operacyjnym. Doktor Ryszard Kot znajduje się w Fundacyjnym projekcie "Ostatnie Wycie". Projekcie mającym na celu masową terminację nadmiaru SCP-PL-053. Doktor Kot nadzoruje również SCP-PL-139 i przebieg procedury 139-NM polegającej na wypalaniu obiektu.


Dr Joanna Sosna: Biolog Fundacji pracująca w Ośrodku PL-49. przeżyła atak Rebelii Chaosu na transport personelu i obiektów tracąc przy tym prawą rękę, którą jej aktualnie zastępuje proteza. Po tym incydencie jest ją łatwiej wyprowadzić z równowagi. Prowadzi badania nad SCP-PL-169. Przed przeniesieniem do Ośrodka PL-49 pracowała w Biologicznym Ośrodku Badawczym 14.


Dr Krzysztof Rasiewicz: Jedyna osoba, która przeżyła scenariusz końca świata klasy XK w równoległym uniwersum. Specjalista w dziedzinie technologii oraz od niedawna także powiązań międzywymiarowych. Członek zespołu Głosy z Zewnątrz. Aktywnie uczestniczy w badaniach obiektów związanych z pozawymiarowością, poświęcając temu działaniu większość swojego czasu. Powoli aklimatyzuje się w nowym środowisku, jednak wysoce prawdopodobnym jest, że cierpi na wczesne stadium zespołu stresu pourazowego. Na co dzień jest osobą pogodną, aczkolwiek profesjonalizm stawia na pierwszym miejscu. Dowództwo nie do końca mu ufa, w wyższych kręgach nadal podejrzewa się, że jest zwykłym szpiegiem.


Dr Przemysław Gorzelski: Fizyk teoretyczny pracujący dla Fundacji. Zajmuje się badaniem wpływu anomalii na rzeczywistość pod kątem fizyki kwantowej oraz szukaniem sposobów na negowanie bądź odwracanie efektów anomalii. Z powodu swojego stanu zostaje przydzielony do niektórych ekspedycji eksplorujących podmioty wpływające na umysł. Został opanowany przez podmiot co poprawiło znacznie wydajność pracy. Ta zmiana wpłynęła pozytywnie na kontakt ze współpracownikami, choć irytuje ich używaniem liczby mnogiej kiedy mówi w pierwszej osobie. Ze względu na odporność na preparaty amnezyjne próbuje się ograniczać jego dostęp do poufnych dokumentów. Mimo tego Fundacja darzy go zaufaniem, powierzając mu ważne lub skomplikowane badania.


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported