Zmiany Modelu Produkcji oraz Procedury
ocena: +1+x

Kryptonim Projektu: Olimpia

Identyfikator Projektu: PRJOLM-000134

Pozwolenie oraz Kartoteka#: NPF-00051473

Zmiany w Pierwowzorze Olimpia (Model Szablonowy Produkcji):

Procedury Bezpieczeństwa, Kontroli i Przechowania:

  • Małe urządzenie audio ma zostać wszczepione w kanale ślimakowym każdego podmiotu. Implant będzie ładowany energią kinetyczną generowaną przez podmiot. Implant ma cały czas odtwarzać SCP-061. Podmioty zostaną następnie "zaprogramowane" poprzez złożone komendy głosowe, dopóki nie uzyska się działającej SI.
  • Podczas pracy podmioty muszą być zawsze wyposażone w:
    • Jeden (1) hełm, wyposażony w wielozadaniowe gogle, ochronę przed pulsami elektromagnetycznymi oraz komunikator, w celu wydawania komend i kontroli podmiotu. W hełmie zamontowany jest także mały elektromagnetyczny materiał wybuchowy, jako metoda natychmiastowej terminacji w przypadku odmowy posłuszeństwa.
    • Całościowy kostium pozwalający na maksymalne wykorzystanie mobilności podmiotu, zbudowany z różnych polimerów będących w stanie zatrzymywać ciepło. Dostępny także z kamuflażem.
    • Różne bronie palne oraz do walki wręcz, zależnie od sytuacji.

Procedury Produkcji:
Podmioty są klonowane bezpośrednio od Pierwowzoru Olimpia za pomocą SCP-222, a następnie zmodyfikowane i zaopatrzone w implant douszny. Następnie można rozpocząć programowanie.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported