Propozycja Pred: Ra'ah
ocena: +9+x
Przechwytywanie%2011.PNG

Prima Aprilis

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported