Propozycja ZeroStrider
ocena: +45+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-001

Klasa podmiotu: Euclid

Specjalne Czynności Przechowawcze: W celu pełnego i skutecznego zabezpieczenia SCP-PL-001, konieczna jest regularna konserwacja i czyszczenie Systemu Zakłócania Anomalnych Fal (SZAF), znajdującego się w Ośrodku PL-██. Członkowie zespołu zajmującego się projektem Ucho Motyla są zobowiązani do cogodzinnego regulowania SZAF, mającego na celu dostosowanie go do obecnego stanu SCP-PL-001. W wypadku awarii, urządzenie musi zostać jak najszybciej naprawione, a w trakcie prac naprawczych należy uruchomić słabszy egzemplarz zastępczy. Ze względu na zastosowanie, jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do Systemu Zakłócania Anomalnych Fal będzie karany terminacją.

Opis: SCP-PL-001 to sygnał emitowany na stałej częstotliwości 145 [GHz], pochodzący z wnętrza Ziemi. Anomalia podmiotu sprawia, że żadna z warstw planety w żaden sposób nie tłumi ani nie niweluje wysyłanych fal. Został on odkryty 21 marca 1988 roku podczas wstępnych testów projektu Ucho Motyla i od tego dnia nieprzerwanie nadaje ze stałym natężeniem sygnału i zasięgiem, jego granica znajduje się około 65 [km] n. p. m. (obszar mezosfery). Dotychczas jedynym znanym sposobem całkowitego blokowania fal SCP-PL-001 jest projekt SZAF, wprowadzony w życie dnia 8 lipca 1999 roku. Obecnie jedynym zadaniem projektu Ucho Motyla jest monitorowanie wszelkich zmian w SCP-PL-001 i dostosowywanie do nich SZAF.

Ucho Motyla


Projekt ten został stworzony w celu badania sygnałów i częstotliwości pochodzących spoza planety. Początkowo do zajmującego się nim zespołu należało dwanaście osób, jednak późniejsze zmiany i przeniesienia doprowadziły Ucho Motyla do stanu obecnego, w którym zespół liczy sobie jedynie pięć osób, w tym jedną jest pierwotny kierownik, który z uwagi na swoje doświadczenie zgodził się pozostać doradcą obecnych pracowników. Aktualnie projekt skupia się wyłącznie na badaniu SCP-PL-001 i zjawisk z nim powiązanych, w tym wpływu podmiotu na inne częstotliwości i środowisko ziemskie. Ponadto każdy z jego członków jest osobą wykwalifikowaną i przygotowaną do obsługi i zarządzania projektem SZAF.

SZAF


SZAF to na chwilę obecną jedyny sposób na zabezpieczenie SCP-PL-001. System ten jest w stanie skutecznie zakłócać fale emitowane przez podmiot, wytwarzając sygnał działający na tej samej częstotliwości (145 [GHz]), jednak o wyższej mocy, co skutkuje wytłumieniem anomalnego sygnału. Został on stworzony przez zespół odpowiedzialny za Ucho Motyla w lipcu 1992 roku, a następnie po dwumiesięcznych testach z powodzeniem aktywowany. Od tamtego momentu działa nieprzerwanie, będąc regularnie naprawianym, czyszczonym i konserwowanym.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported