Pansłowiański Opór (PSO) - Hub
ocena: +4+x

Autorstwa Belvelski'ego

PSW-Logo.png

Flaga Pansłowiańskiego Oporu

Pansłowiański Opór, zwanym w skrócie PSO, to pogańska podziemna organizacja separatystycznych panslawistów1 z uniwersum SKP, którzy są wrogo nastawieni do Rzeszy Wielkoniemieckiej.

Jako reakcja na utworzenie niemieckiej kolonii Rusland i zreformowane ustawy rasowe dotyczące kwestii słowiańskiej, ostatnie oddziały partyzanckie z narodów słowiańskich zebrały się na Zjazd Słowiańskim w Wołgogradzie w 1964 roku. Nieuchronną konsekwencją zjazdu było zjednoczenie wszystkich słowiańskich organizacji partyzanckich.

Ciągłe wykorzystywanie SKP przez Trzecią Rzeszę doprowadziło Pansłowiański Opór do utworzenia grup poszukiwawczych, które miały szukać obiektów paranormalnych na ziemiach słowiańskich. Wynikiem poszukiwań było odkrycie paranormalności o słowiańskim pochodzeniu. Z pomocą tych słowiańskich paranormalności PSO rozpoczął działać z podziemia i w ścisłej tajemnicy przeciwko Rzeszy Wielkoniemieckiej. Dzięki sukcesom, jakie odniosły słowiańskie paranormalie, wśród członków ruchu oporu spopularyzował się Rodyzm2, stając się integralną doktryną.

Dyrektywą ruchu oporu stała się z jednej strony ochrona Słowian między innymi przed Szlachetnimi Słowianami3, a z drugiej - trwające już od pokoleń przygotowanie do powstania słowiańskiego w celu wyzwolenia ziem słowiańskich spod okupacji niemieckiej. Ale pozornie niekończąca się walka o wolność ekstremizowała PSO, że nawet Słowianie, którzy nie wyznają Rodyzmu, są uważani za szlachetnych Słowian. Z desperacji posługuje się PSO nawet słowiańską demonolatrią i nie ma skrupułów wobec niemieckiej ludności cywilnej. Dzięki rozbudowanemu aparatowi inwigilacji Trzeciej Rzeszy, władze niemieckie mają świadomość istnienia pansłowiańskiego oporu, przez co PSO zostało zakwalifikowane jako organizacja terrorystyczna i jest ścigana wszelkimi środkami w niewidzialnej wojnie.

Aby uniknąć represji wobec ludności słowiańskiej, Pansłowiański Opór ukrywa swoje działania jako wypadki lub przypisuje je innym grupom. Z tego powodu PSO organizuje się w sterowane komórki partyzanckie, które otrzymują instrukcje za pośrednictwem łańcucha pośredników, którzy z kolei kontaktują się tylko z jednym lub kilkoma pośrednikami. Jeśli ktoś zostaje schwytany żywcem, ujawnione zostaną tylko jego kontakty - pod warunkiem, że nie popełnił samobójstwa i wie kim one są - dlatego partyzanci pansłowiańskiego oporu zwykle zwracają się do siebie kryptonimami. Ponadto tworzone są grupy poszukiwawcze na paranormalię i jednostki komandosów, a sieć szpiegowska jest stale rozszerzana. Naczelne dowództwo sprawuje Rethra, ale nie wiadomo, czy jest to centrum dowodzenia, czy dowódca.


Artykuły związane z PSO:

Paranormalie

Opowiadania


  • Artykuły, które odnoszą się do PSO, można oznaczyć tagiem psw.
  • Kwestie nieujęte w tym hubie należy interpretować.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported