PZGA Hub

ocena: +25+x
heritage-emblem.png

Ze względu na ważność dla całokształtu naszej strony i jej historii, poniższe dzieło zostało włączone do Dziedzictwa Polskiej Filii SCP.


Fundacja po raz pierwszy skonfrontowała z GoI-571-20 w 18██ roku podczas zabezpieczania podmiotu SCP-PL-███. Liczne pozyskane do dziś informacje wskazują na działalność GoI zwanej Polskim Związkiem Grzybiarstwa Anomalnego. Organizacja ta skupia swoje działania na zbieraniu, badaniu oraz przetwarzaniu (prawdopodobnie głównie w celach zarobkowych) anomalii o charakterze grzybowym.

logo.png

Logo PZGA pojawia się na wielu publikacjach Związku.

Polski Związek Grzybiarstwa Anomalnego ma strukturę opartą o zarządzanie przez radę nadzorczą na czele z prezesem. Wszyscy członkowie rady nadzorczej (poza zastępcą działu zasobów ludzkich) posiada swoją własną gałąź odpowiedzialną za określony aspekt działań organizacji. Każda gałąź ma swoją własną, unikalną budowę wiążącą się z zarządzaniem wewnętrznym, posiadanymi środkami, rekrutacją nowych członków oraz nastrojem panującym wśród jej członków. Aktualnie Fundacja rozróżnia 6 gałęzi odpowiedzialnych za:

  • Pozyskiwanie grzybów.
  • Badania naukowe.
  • Sprzedaż przetworzonych produktów, promowanie i maskowanie organizacji w określonych środowiskach.
  • Zapobieganie sytuacjom kryzysowym.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (podejrzewa się, że pod tym pojęciem kryją się inne działania, jednak agentom Fundacji nie udało się ich potwierdzić).
  • Wykonywanie bliżej niesprecyzowanych zadań wyznaczonych przez Prezesa (potwierdzono istnienie tej gałęzi, ale w związku z jej wielkością oraz stopniem zakonspirowania nie udało się dojść do sektora działań, za które jest odpowiedzialna).

Gałąź Polskiego Związku Grzybiarstwa Anomalnego odpowiedzialna za pozyskiwanie grzybów zrzesza przede wszystkim osoby hobbystycznie trudniące się zbieraniem różnorakich gatunków grzybów wykazujących właściwości nietypowe dla zwyczajnych osobników przynależących do tego królestwa organizmów. Sama przynależność umożliwia tym osobom zdobywanie wiedzy na temat anomalnych grzybów oraz zwyczajne rozwijanie swojej pasji.

Związek prowadzi własną działalność naukowo-badawczą z zakresu dziedziny mykologii. Aktywność ta ma na celu poznawanie właściwości konkretnych obiektów grzybowych celem ich dokładnego opisania i skatalogowania. Niewiele wiadomo na temat metod badawczych PZGA. Poznane gatunki grzybów są opisywane w dwóch postaciach, z czego największą popularnością cieszą się publikowane wśród członków Związku specjalne broszury zawierające podstawowe informacje praktyczne o konkretnym gatunku grzyba, wraz z opisanymi metodami postępowania w przypadku występującego zagrożenia ze strony nadnaturalnego osobnika. Pełna dokumentacja odnośnie do gatunków anomalnych grzybów jest ściśle strzeżona przez Związek i dostępna jedynie dla członków zajmujących się badaniem grzybów.

Pozyskiwanie rzetelnych informacji na temat innych oddziałów organizacji w toku.

PZGA organizuje co roku pod koniec lata wydarzenie nazywane mianem "Dożynek". Lokalizacja każdego z nich jest tajna i znana jedynie członkom Związku; dotychczas niepowodzeniem zakończyło się odkrycie miejsca aktualnej organizacji wydarzenia.

Dożynki mają polegać przede wszystkim na wspólnej integracji członków związku. Warto nadmienić, że wydarzenie nie jest obowiązkowe, a większość osób biorących w nim udział (poza wyznaczonymi do organizacji) pracuje dla odłamu zajmującego się zbieraniem grzybów lub ich badaniem.
Punktem kulminacyjnym Dożynek jest wyłonienie osoby, która wykazała się najlepszymi wynikami w pozyskiwaniu lub badaniu grzybów anomalnych w skali całego roku. Osoba taka zostaje nagrodzona oficjalnym nadaniem roli agenta PZGA.

Agenci są zasłużonymi członkami Związku, a ich wiedza praktyczna stanowi element działań prowadzonych przez te osoby, które skupiają się przede wszystkim na odnajdywaniu i pozyskiwaniu nowych gatunków grzybów anomalnych, oraz podejmowaniu wstępnych prób wdrożenia środków bezpieczeństwa w przypadku obiektów stanowiących zagrożenie. Agenci działają w konspiracji, przez co ich pojmanie zazwyczaj jest nieskuteczne. Rola agenta jest nadawana przez samego Prezesa Związku.

Nie ma żadnych informacji o poprzednich prezesach organizacji czy ewentualnych zmianach na tym stanowisku (w przeciwieństwie do rady nadzorczej, która została utworzona w roku 19██ podczas ponownego wzrostu wpływów organizacji). Fundacja nie posiada żadnych informacji dotyczących osoby Prezesa, oprócz faktu, iż jest on przewodniczącym całego Związku. Członkowie organizacji (z wyjątkiem osób znajdujących się w radzie nadzorczej i działających bezpośrednio na polecenia Prezesa) mogą spotkać się z Prezesem jedynie podczas zwieńczenia Dożynek, podczas nominacji nowego agenta oraz przy ewentualnym awansie do podgrupy zarządzanej bezpośrednio przez Prezesa. Z niewiadomej przyczyny żaden z przesłuchiwanych członków nie był w stanie informatywnie opisać osoby Prezesa.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported