Szczurze Gniazdo Hub


ocena: +4+x

What this is

A bunch of miscellaneous CSS 'improvements' that I, CroquemboucheCroquembouche, use on a bunch of pages because I think it makes them easier to deal with.

The changes this component makes are bunch of really trivial modifications to ease the writing experience and to make documenting components/themes a bit easier (which I do a lot). It doesn't change anything about the page visually for the reader — the changes are for the writer.

I wouldn't expect translations of articles that use this component to also use this component, unless the translator likes it and would want to use it anyway.

This component probably won't conflict with other components or themes, and even if it does, it probably won't matter too much.

Usage

On any wiki:

[[include :scp-wiki:component:croqstyle]]

This component is designed to be used on other components. When using on another component, be sure to add this inside the component's [[iftags]] block, so that users of your component are not forced into also using Croqstyle.

Related components

Other personal styling components (which change just a couple things):

Personal styling themes (which are visual overhauls):

CSS changes

Reasonably-sized footnotes

Stops footnotes from being a million miles wide, so that you can actually read them.

.hovertip { max-width: 400px; }

Monospace edit/code

Makes the edit textbox monospace, and also changes all monospace text to Fira Code, the obviously superior monospace font.

@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Code:wght@400;700&display=swap');
 
:root { --mono-font: "Fira Code", Cousine, monospace; }
#edit-page-textarea, .code pre, .code p, .code, tt, .page-source { font-family: var(--mono-font); }
.code pre * { white-space: pre; }
.code *, .pre * { font-feature-settings: unset; }

Teletype backgrounds

Adds a light grey background to <tt> elements ({{text}}), so code snippets stand out more.

tt {
 background-color: var(--swatch-something-bhl-idk-will-fix-later, #f4f4f4);
 font-size: 85%;
 padding: 0.2em 0.4em;
 margin: 0;
 border-radius: 6px;
}

No more bigfaces

Stops big pictures from appearing when you hover over someone's avatar image, because they're stupid and really annoying and you can just click on them if you want to see the big version.

.avatar-hover { display: none !important; }

Breaky breaky

Any text inside a div with class nobreak has line-wrapping happen between every letter.

.nobreak { word-break: break-all; }

Code colours

Add my terminal's code colours as variables. Maybe I'll change this to a more common terminal theme like Monokai or something at some point, but for now it's just my personal theme, which is derived from Tomorrow Night Eighties.

Also, adding the .terminal class to a fake code block as [[div class="code terminal"]] gives it a sort of pseudo-terminal look with a dark background. Doesn't work with [[code]], because Wikidot inserts a bunch of syntax highlighting that you can't change yourself without a bunch of CSS. Use it for non-[[code]] code snippets only.

Quick tool to colourise a 'standard' Wikidot component usage example with the above vars: link

:root {
 --c-bg: #393939;
 --c-syntax: #e0e0e0;
 --c-comment: #999999;
 --c-error: #f2777a;
 --c-value: #f99157;
 --c-symbol: #ffcc66;
 --c-string: #99cc99;
 --c-operator: #66cccc;
 --c-builtin: #70a7df;
 --c-keyword: #cc99cc;
}
 
.terminal, .terminal > .code {
 color: var(--c-syntax);
 background: var(--c-bg);
 border: 0.4rem solid var(--c-comment);
 border-radius: 1rem;
}

Debug mode

Draw lines around anything inside .debug-mode. The colour of the lines is red but defers to CSS variable --debug-colour.

You can also add div.debug-info.over and div.debug-info.under inside an element to annotate the debug boxes — though you'll need to make sure to leave enough vertical space that the annotation doesn't overlap the thing above or below it.

…like this!

.debug-mode, .debug-mode *, .debug-mode *::before, .debug-mode *::after {
 outline: 1px solid var(--debug-colour, red);
 position: relative;
}
.debug-info {
 position: absolute;
 left: 50%;
 transform: translateX(-50%);
 font-family: 'Fira Code', monospace;
 font-size: 1rem;
 white-space: nowrap;
}
.debug-info.over { top: -2.5rem; }
.debug-info.under { bottom: -2.5rem; }
.debug-info p { margin: 0; }

ocena: +4+x
rat's-nest.gif

Czy ze światem jest w ogóle coś nie tak, czy po prostu od zawsze tak było? Czy jesteśmy w stanie wskazać jedno pojedyncze zdarzenie w przeszłości, które spowodowało, że anomalie wymknęły się spod kontroli?

Kto wzniecił pożar?

Nic się nie zmieniło. Nie, sądzę, że od zawsze tak było. Czytałem raporty, teksty "alchemiczne", stare opracowania dotyczące memetyki, przepowiednie, rytuały, przepisy, zapisy spotkań. Sprzeczne efemerydy, z których wszystkie opisywały to samo wydarzenie inaczej. Wielokrotnie czytałem wszelakie relacje i nie mogę w pełni pojąć, co zmieniło się tego dnia i czy w ogóle coś się zmieniło.

Jestem przekonany, że to wszystko to tylko przesądy. Prekursorzy GOC, Inicjatywa, podobnie jak wszelakie tego typu inne okultystyczne stowarzyszenia w tamtych czasach głównie stwarzały jedynie pozory. Mówiło się, że jest się zdolnym wróżbitą, żeby zaimponować innym szlachcicom. Mówiło się, że obcowało się z bogiem, bądź udało ci się udoskonalić leczniczą nalewkę, aby zyskać status. Do tego typu rzeczy należy podchodzić z przymrużeniem oka.

Czy mamy dowody na to, że wcześniej przed tym dniem nie istniały anomalie? Jeśli tak, to może byłaby to jakaś wskazówka.

Dziś niebo nad nami jest upstrzone piórami ptaków wędrującymi donikąd, a w dole nad wodą znajdują się ich głowy.

Horyzont jest zabarwiony zacieniowanym statycznym fioletem, a ja po prostu obserwuję to prawdziwe i pierwotne wszystko. Wszystko, które poszło w diabły, a ta skała wydaje się być moją klatką Faradaya. Nie mogę być już pewien, czym w ogóle jestem.

Czy tylko ja potrafię się jeszcze bać? Mogę być jedynym, który czeka na coś osobliwego. Wszystko inne jest już nieistotne. Szczury mnożą się od wieków, ale to nie powinno potrwać jeszcze długo.

Jest rok 3053, a ja widziałem już wszystko.

Zacznijmy od końca.


Koniec

A Small Bundle Of Letters
Nieznane

Worry, Worry
1867

The Four Arcana
Nieistotne

Ambrose Vienna: An Out-of-Mind Experience
4 grudnia 2018

Era Informacji

Changes at Site-18
28 lipca 1976

Senescence, Consumption, Persecution
14 sierpnia 2051 - 9 września 2077

Anno Domino
1 grudnia 2081

SCP-5882
11 czerwca 2082

Himinbjörg
2 lutego 2087

Ostatnia Era

A Terrible Thing
Zapomniane cykle

The Serpent Gambit
21 grudnia 2090

Hopping Through Worlds
31 grudnia 2099

Another Lost Legacy
13 września 2112

The Last Meeting
19 listopada 2117

Sierpień 2119

Era Zgnilizny

Październik 2142

How Tightly The Coils Squeeze
18 września 2160

A Eulogic Elegy For The Dreams
10 października 2167

What Lurks in the Dark?
All Hallow's Eve 2213

Szczurze Gniazdo

Nonpareil
Kalijuga, 30XXXXX

1
T-Minus X

- - - - - - - - -

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported